သိပၸံဒႆနပညာ – ၁၀

Share

သိပၸံဒႆနပညာ – ၁၀

DSC_0308copyသိပၸံဒႆနပညာရပ္ကို ေဖာ္ျပတဲ့အခါေတာ့ ခက္ခဲနက္နဲမႈေလးေတြ ရွိမွာပါပဲ။ ဒါကို စာေရးသူကလည္း နားလည္ သေဘာေပါက္ပါတယ္။ ကၽြမ္းက်င္ရာ လိမၼာပါပဲ – မေလ့လာဘူးေသးရင္ေတာ့ အခက္အခဲေတာ့ ရွိမွာပဲ။

ေနာက္ စာေရးသူကလည္း ခိုင္မာတိက် စိမ့္ေသာငွါ (Original Text Book) မ်ားကို အမီွသဟဲျပဳၿပီး ေရးလိုက္မိေတာ့ – သူတို႔ရဲ႕ (Original) အတိုင္း ေျပာတဲ့အခါက် ဆက္စပ္မႈ အခက္အခဲေလးေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။

မိမိကိုယ္တိုင္ စကားေျပျပန္ၿပီး ေရးျပမွ ပိုလြယ္မယ္မွာပဲ၊ နည္းနည္းပိုရွင္းမွာပဲ။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္ ေစာေစာပိုင္းက ခိုင္မာတိက်တဲ့ (Original Text Book) ေလးေတြကို အေျခခံၿပီးေတာ့ သိပၸံပညာရွင္ေတြ တကယ္ေျပာခဲ့ ေဟာခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ေလးေတြကို တိတိက်က် သိရေအာင္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ကိုးကားၿပီး (Reference) နဲ႔ ေရးလိုက္တာ မ်ားသြားတဲ့အခါက် ရိုးရိုးဖတ္ရတာ ဆက္စပ္မႈေလးေတြ နည္းနည္းအခက္အခဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဆက္ေလ့လာရင္ေတာ့ ေရလည္လာမွာပါ။ ပညာရပ္ကိုယ္တိုင္က နည္းနည္းခက္တယ္ဆိုေတာ့ – သူ႔ကို အထူးစူးစမ္း ေလ့လာလိုက္ရင္ နားလည္သေဘာ ေပါက္သြားမွာပါ။ ေျပာျပတင္ျပခဲ့တဲ့ ဥပေဒသေတြကေတာ့ တကယ့္ကမာၻက လက္ခံထားတဲ့ သိပၸံဆိုင္ရာ ဥပေဒသေတြကို အမီွသဟဲျပဳၿပီး ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ပါတယ္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္()

This entry was posted in Philosophy of Science and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *