သိပၸံဒႆနပညာ – ၀၅

Share

သိပၸံဒႆနပညာ –  ၀၅

einsteinအေတြ႕အႀကံဳ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အိုင္းစတိုင္းကလည္း သူ႔ရဲ႕ (The Fundaments of Theoretical Physics)  စာေစာင္မွာ ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးတယ္။

ေရးပံုကေတာ့

“The sense-experiences are the given subject-matter.”

အာ႐ုံေတြ႕ႀကံဳသိေတြကေတာ့ ေပးထားခ်က္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြပါပဲ။

“But the theory that shall interpret them is man-made.”

အဲဒီအေၾကာင္းအခ်က္ အာ႐ုံသိေတြကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုဖို႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ သီအိုရီကေတာ့ လူေတြက တည္ေဆာက္ထားတာပါ။

“It is the result of an extremely laborious process of adaptation:”

ဒါကေတာ့ လုပ္အား လြန္စြာ ေပးထားၿပီးတဲ့ေနာက္မွ အေတြ႕အႀကံဳမွ မွီးယူရရွိထားတဲ့ အေျဖရလဒ္ပါပဲ။

” .. hypothetical,”

အႏုမာန မ်က္မွန္းဆတဲ့ သေဘာေပါ့။

” .. never completely final,”

ဘယ္ေတာ့မွလည္း ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေနာက္ဆံုးရယ္လို႔ မေရာက္ႏုိင္ဘူး။

” .. always subject to question and doubt.”

အၿမဲတမ္းေတာ့ အေမးခံရဖို႔ သံသယျဖစ္ဖို႔အတြက္ လည္စင္းခံၾကရတာပါပဲ။

ဒါက အိုင္းစတိုင္းရဲ႕ ေရးသား ေဖာ္ျပခ်က္ပါပဲ။

သဘာ၀ရဲ႕ျဖစ္ရပ္ကေလးေတြဆိုင္ရာ အာ႐ုံသိေတြကေတာ့ ေပးထားခ်က္ေပါ့ေနာ္၊ သဘာ၀ေပးထားခ်က္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုဖို႔ၾကေတာ့ လူက တည္ေဆာက္ရတာ။ သီအိုရီ တည္ေဆာက္ရတာ။ ဒီသီအိုရီကိုေတာ့ သိပၸံပညာရွင္ေတြကပဲ  တည္ေဆာက္ရတာ။ ဒီသီအိုရီက အေတြ႕အႀကံဳေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာကို အေျချပဳၿပီးမွ မွီးယူ တည္ေဆာက္ရတဲ့ သီအိုရီပါပဲ။ သေဘာတရား အားျဖင့္ေတာ့ အႏုမာန မ်က္မွန္းဆခ်က္ပါပဲ။ အႏုမာန မ်က္မွန္းဆဆိုေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္ဆံုးဆိုတာေတာ့ မရွိဘူးေပါ့။ နိဂံုး ေနာက္ဆံုးဆိုတာေတာ့ မရွိဘူး၊ အၿမဲတမ္းေတာ့ သံသယျဖစ္ခံရတယ္၊ ေမးခြန္းထုတ္ခံရတယ္။ ဒါဟာ သီအိုရီရဲ႕ သဘာ၀ပါပဲ။ အိုင္းစတိုင္းက ဒီလို သူေဖာ္ျပခဲ့ဖူးတယ္။

(The sense-experiences are the given subject-matter. But the theory that shall interpret them is man-made. It is the result of an extremely laborious process of adaptation: hypothetical, never completely final, always subject to question and doubt./ The Fundaments of Theoretical Physics )

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

 

This entry was posted in Philosophy of Science and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *