သိပၸံဒႆနပညာ – ၀၃

Share

သိပၸံဒႆနပညာ – ၀၃

hawkingauthorphotoသိပၸံပညာရွင္ ေဟာ့ကင္းဟာ သိပၸံဒႆနပညာရွင္ Karl Popper ကို ေတာ္ေတာ္ အမႊန္းတင္တင္ ဆရာတင္တယ္။

Karl Popper ရဲ႕ အဆိုအမိန္႔ အဆံုးအျဖတ္ေတြကို စံျပဳၿပီးတဲ့ေနာက္ သိပၸံသုေတသန လုပ္အပ္တဲ့ သေဘာအထိ ရည္ညႊန္းလာတယ္။

ဒီလိုပဲ သိပၸံပညာရွင္ တစ္ခ်ိဳ႕ဟာ ပညာရွင္ေတြကို အမႊန္းတင္ေလ့ ရွိပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ဒႆနပညာကို ပစ္ပယ္မထားဘူးဆိုတာ ေသခ်ာတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ Max Born တို႔ အေၾကာင္းကိုလည္း တင္ျပပါဦးမယ္။ အဲဒီအခါမွာ သိပၸံပညာရပ္ဟာ ဒႆနပညာရပ္ကို ေရွ႕တန္းတင္ေၾကာင္း၊ အမႊန္းတင္ေၾကာင္း၊ အေလးအျမတ္ျပဳေၾကာင္း လြန္စြာမွ သိသာထင္ရွားတဲ့ သာဓကေတြ ေလ့လာေတြ႕ရွိႏိုင္ပါတယ္။

အခုေတာ့ သိပၸံသီအိုရီေတြ၊ အဆိုအမိန္႔ေတြဟာ ထာ၀ရ ရာသက္ပန္ မွန္ကန္ရမယ္လို႔ ဆိုပိုင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္ေတြက ဖြင့္ဟ၀န္ခံ ေဖာ္ျပေလ့ ရွိပါတယ္။ သူတို႔ သီအိုရီေတြဟာ အမွားတစ္စံုတစ္ရာ မေတြ႕ေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး မွန္ေနဦးမယ္ဆိုတဲ့ ေယဘုယ် သေဘာကို ေဖာ္ျပျခင္းပါပဲ။

သီအိုရီဆိုတာ ႀကိဳတင္ေျပာ ေဟာကိန္းထုတ္မႈေတြ ပါရတယ္။ အဲဒီႀကိဳတင္ေျပာ ေဟာကိန္းထုတ္မႈေတြဟာ လက္ေတြ႕ဘ၀ အေျခအေနနဲ႔ မကိုက္ညီဘူး ဆိုရင္ အဲဒီသီအိုရီဟာ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရတယ္၊ သို႔မဟုတ္ မြန္းမံျခင္းခံရမယ့္ သေဘာပါပဲ။ ဒီေတာ့ သီအိုရီေတြကို အၿမဲတမ္း ဆန္းစစ္ေနရတဲ့သေဘာလည္း ရွိတယ္။

ဒီကိစၥကို အိုင္းစတိုင္းလည္း ေျပာခဲ့တယ္။ အခု ေဟာ့ကင္းလည္း ေျပာေနတယ္။ သိပၸံပညာရွင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အိုင္းစတိုင္း ေျပာခဲ့တဲ့ စကားဟာ သိပၸံပညာရွင္ေတြကို ေတာ္ေတာ္ေလးလႊမ္းမိုးခဲ့ေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္းမွာ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါဦးမယ္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Philosophy of Science and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *