ျပည့္စံုသူ

Share

ျပည့္စံုသူ

ျပည့္စံုသူဆိုသည္မွာ ေရာင့္ရဲလြယ္သူပင္ ျဖစ္သည္။ ရေန DSC_3324ရွိေန ျဖစ္ေနျခင္းကို ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္၍ ေရာင့္ရဲလွ်င္ ျပည့္စံုသူ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ျပည့္စံုသူ ေရာင့္ရဲလြယ္သူ ဆိုေသာ္လည္း အနာဂတ္အတြက္မူ အရမ္းႀကိဳးစားေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။ သူသည္ အေၾကာင္းခံတရား လုပ္ျခင္း၌သာ ထက္သန္သူျဖစ္သည္။ အက်ိဳးတရားကိုမူ လိုအပ္သည္ထက္ ပို၍ ေမွ်ာ္လင့္႐ိုးထံုးစံ မရွိေခ်။ သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းခံျခင္း၌ လြန္စြာဝီရိယရွိရေလသည္။

ျပည့္စံုသူတို႔သည္ အထိုက္အေလ်ာက္ ရွိသည္တို႔ကို ေက်နပ္လွ်က္ ရၿပီးသည္မ်ားႏွင့္ တင္းတိမ္ကာ မရေသးသည္မ်ားကိုရေအာင္ အေၾကာင္းခံမႈ သက္သက္သာလုပ္သည္။ အက်ိဳးတရားကို အထူးလြန္ကဲစြာ ေမွ်ာ္ကိုးသူ မဟုတ္ေခ်။ အခ်ိဳ႕သည္ အေၾကာင္းခံတရား အနည္းငယ္သာ လုပ္၍၊ အက်ိဳးတရားကို လြန္စြာေမွ်ာ္ကိုးသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ျပည့္စံုသူ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

ျပည့္စံုသူတို႔သည္ ေရာင့္ရဲလြယ္ရသည္ သို႔ေသာ္ ဝီရိယလြန္စြာ ရွိရသည္။ ၎တို႔သည္ ပစၥဳပၸန္၌ အေၾကာင္းခံတရားမ်ားကိုသာ စိတ္ဝင္စား၍ ႀကိဳးစားေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးတရားကိုမူ လစ္လ်ဴ႐ႈထားသည္။ ရသမွ်ေသာ အက်ိဳးတရားႏွင့္လည္း တင္းတိမ္ေက်နပ္ ေရာင့္ရဲသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ႏွလံုးသြင္း မွန္ကန္စြာ အသက္ရွင္သန္ သျဖင့္ ျပည့္စံုသူမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ျပည့္စံုသူ ေရာင့္ရဲသူ ဆိုေသာ္ျငားလည္း ဝီရိယလြန္စြာ စိုက္ေလ့ရွိၾကသည္။ ဝီရိယ မရွိဘဲ ပ်င္းရိထိုင္းမိႈင္း၍ မြဲေတစုတ္ျပတ္သပ္ေနေသာဘဝကို ျပည့္စံုသူဟု ေခၚျခင္းမဟုတ္ေပ။ ျပည့္စံုသူဆိုသည္မွာ ရွိသင့္သေလာက္ေတာ့ ရွိသည္ သို႔ေသာ္ ရွိျခင္း၌သာ ေက်နပ္၍ မရွိေသးသည္မ်ားကို တပ္မက္မေနမူဘဲ ဝီရိယအက်ိဳး ခံစားႏိုင္ေအာင္သာ ႀကိဳးစားစြမ္းေဆာင္ေနသူ ျဖစ္သည္။

ေရာင့္ရဲသည္ဆို၍ မႀကိဳးစားသူ မဟုတ္ေခ်။ အခ်ိဳ႕ကမူ အဓိပၸာယ္ လြဲမွားေနသည္ – ေရာင့္ရဲလြယ္သည္ ဆိုသျဖင့္ မႀကိဳးစားဘူး၊ တိုးတက္ေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ဘူး မစြမ္းေဆာင္ဘူးဟု ထင္ၾကေလသည္။ အမွန္မွာမူ တိုးတက္ေအာင္ေတာ့ စြမ္းေဆာင္ေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အက်ိဳးတရားႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ၎တို႔သည္ ထူးကဲစြာ မေမွ်ာ္လင့္ၾကေခ်။ ရသည္မ်ားကိုသာ ေက်နပ္၍ ေနာက္ထပ္ ထပ္ရရန္ အေၾကာင္းခံသည္။ အက်ိဳးတရားကို ေလာဘရမၼက္ ငမ္းငမ္းတက္ကာ ဆႏၵေစာ၍ ေလာဘႀကီးမေနေခ်။ ၎တို႔သည္ ျပည့္စံုသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ျပည့္စံုသူမ်ားသည္ အံဖြယ္ေကာင္းသည္၊ လူထူးလူခၽြန္မ်ား ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔၌ ရွိသင့္ရွိထိုက္သည္မ်ားရွိ၍ ေက်နပ္ေနၾကသည္။ မရွိေသးသည္မ်ားကို ရွိေအာင္ေတာ့မူ ႀကိဳးစားသည္ သို႔ေသာ္ မရွိေသး မေရာက္ေသးေသာ အရာရာအတြက္မူ ေလာဘႀကီးျခင္း၊ ဆႏၵေစာျခင္းမ်ား မရွိေခ်။ ထိုအခါ ျပည့္စံုသူတို႔သည္ ျပည့္စံုမႈေၾကာင့္ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲႏိုင္ကာ ၿငိမ္းေအးေသာဘဝကို တည္ေဆာက္တတ္သူမ်ား ျဖစ္လာၾကေလေတာ့သည္။

ဤေလာက၌ မတရားေသာနည္းႏွင့္ ႀကီးပြားသူမ်ား ရွိႏိုင္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ မတရားေသာနည္းႏွင့္ ႀကီးပြားေနၾကသည္ကို လက္ညိႇဳးထိုးရင္း တရားေသာနည္းျဖင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ႀကီးပြားေအာင္ မလုပ္ႏိုင္သူသည္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္၊ မျပည့္စံုႏိုင္ေခ်။

မတရားေသာနည္းျဖင့္ စီးပြားျဖစ္ေနသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္ကမူ တရားေသာနည္းျဖင့္ စီးပြားျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ ႏိုင္သင့္သည္၊ သို႔မွသာ ျပည့္စံုသူ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားေသာနည္းျဖင့္ ႀကီးပြားေအာင္ စြမ္းေဆာင္ပါ။ အေၾကာင္းခံတရားကို ပို၍ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ပါ။ ရွိေနျဖစ္ေနသည္မ်ားကို ေရာင့္ရဲမႈႏွင့္ ယွဥ္၍ ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းရွိဖို႔ လိုေလသည္။ ထိုအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္ဝေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပည့္စံုသူ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ အမ်ားသူငါသည္ မျပည့္စံုလွ်င္ ေနပါေစ အမွန္တရားကို တိုက္ခိုက္မည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ရင္း မိမိကိုယ္တိုင္ အတြက္မူ မွန္ကန္စြာ ျပည့္စံုေအာင္ မေဆာင္ရြက္ ျဖစ္ၾကသျဖင့္ မျပည့္စံုသူမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။ အားလံုးေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ကိုယ္စီကိုယ္ငွ ျပည့္စံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လွ်င္မူ ဤေလာကႀကီးသည္ ဝမ္းသာ ခ်မ္းသာဖြယ္ရာ ေကာင္းေပလိမ့္မည္ဟု ယူဆမိပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

No tags for this post.
This entry was posted in Frontpage. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *