ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ – 5

Share

 

ဆရာျမတ္၏ ထူးျခားခ်က္မ်ား။            ။ဆရာျမတ္မွာ လူအမည္ ဦးလွဘူးျဖစ္ပါသည္။ အမရပူရၿမိဳ႕ အလယ္ပန္းထိမ္ရပ္ အဖဦးစံေဖ၊ အမိေဒၚျမင့္တို႔မွ ဒုတိယသားရတနာ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးပၪၨင္း ခ်ဥ္းကပ္ခြင့္ရေသာ အခ်ိန္တြင္ ဆရာျမတ္သည္ အမရပူရၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း မဟာဂႏၶာ႐ုံေက်ာင္းတိုက္အနီး ေတာင္သမန္ အင္းေစာင္း၌ ေလးဧကခန္႔က်ယ္ေသာ ျခံႀကီးထဲတြင္ တစ္ဦးတည္း ဧကစာေနထိုင္ က်င့္ၾကံအားထုတ္လ်က္ ေလာကုတ္ေလာကီ ပညာရပ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးေ၀ ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။

(ဆရာျမတ္ႏွင့္ပတ္သက္သည္တို႔ကို က်မ္းျပဳေနပါသည္)

ဆရာျမတ္မွာ လက္ေတြ႕သေဘာကိုသာ ႏွစ္ၿခိဳက္လိုလားသူ တစ္ဦးျဖစ္လွ်က္ အစစအရာရာကို လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ေလ့ရွိခဲ့သည္။ အမရပူရၿမိဳ႕ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ ဦး၀ိမလထံ တရားေတာ္ျမတ္ကို က်င့္ၾကံအားထုတ္ခဲ့ရာ ထူးျခားေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ တရားေတာ္ကို က်င့္ၾကံ အားထုတ္ခဲ့ရာ၌ ဇြဲသတၱိ ႀကီးမားျပင္းထန္သျဖင့္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အထူးအေရးေပးျခင္း၊ ခ်စ္ခင္ ေလးစားျခင္းမ်ားကို ခံယူခဲ့ရသည္။ မ်ားမၾကာမီ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ တပည့္အရင္းတစ္ဦးျဖစ္ကာ ေက်ာင္းေသာ့ကိုင္ျဖစ္လာသည္။

ဆရာျမတ္သည္ ႐ုိးသားပြင့္လင္း၍ အမွန္ႀကိဳက္ေသာ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးျဖစ္လွ်က္ လိမ္ညာလွည့္ျဖားခ်င္းကို လြန္စြာမွ ႐ြံရွာစက္ဆုပ္ခဲ့သည္။ (၃)ႏွစ္တိတိ အမ်ားတကာႏွင့္မတူဘဲ အထူးႀကိဳးစား အားထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျဖစ္ပ်က္ကို မျမင္ေတြ႕ခဲ့ေခ်။ ဆရာေတာ္ ဦး၀ိမလက `လွဘူး မင္းဘယ့္ႏွယ္လဲ´ ဟုေမးျမန္းသည္။ (ဆရာေတာ္ဦး၀ိမလသည္ ဆရာျမတ္ တရားအားထုတ္ၿပီးတိုင္း ဤေမးခြန္းကို ေမးေလ့ရွိသည္)။ ထိုအခါ ျဖစ္ပ်က္ကို မျမင္ေတြ႕ေသးေၾကာင္း အတိအလင္း ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ဖြင့္ဟ၀န္ခံ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးကလည္း ဆက္လက္ႀကိဳးစားရန္သာ အမိန္႔ရွိသည္။

 

တရားထူးေတြ႕ေသာေန႔။      ။ ဆရာေတာ္ ဦး၀ိမလထံ (၃)ႏွစ္သံုးမိုး ဇြဲနဘဲႀကီးစြာ ႀကိဳးစားအားထုတ္၍ တရားထိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျဖစ္ပ်က္ကို မျမင္ေတြ႕ခဲ့၊ ဤသို႔ မျမင္ေတြ႕မိေၾကာင္းကိုလည္း ဆရာေတာ္ႀကီးအား ဖြင့္ဟ၀န္ခံ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ ဆရာေတာ္ႀကီးအေနႏွင့္ အထူးဘာမွ အမိန္႔မရွိ၊ ဆက္လက္ႀကိဳးစား အားထုတ္ရန္သာ အမိန္႔ရွိေနျပန္သျဖင့္ ျဖစ္ပ်က္ကို ျမင္ေတြ႕ရန္ စိတ္ပ်က္ရမလိုလို၊ လက္ေလွ်ာ့ရမလိုလို ပင္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ရွိေနစဥ္ တေန႔ေသာအခါ ဆရာေတာ္ဦး၀ိမလသည္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ပရိသတ္ကို ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ တရားေဟာျပေတာ္မူေနသည္။ ဆရာျမတ္သည္ ေရွ႕ပိုင္းမွ တရားထိုင္လွ်က္ ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ လက္ေတြ႕က်င့္စဥ္ တရားေတာ္ျမတ္ကို နာၾကားရင္း အားထုတ္ေနသည္။ ဤသို႔ တရားအားထုတ္ေနစဥ္ ဆရာျမတ္၏ ခႏၶာကိုယ္သည္ ေ၀ဒနာမ်ား ေဖါက္ျပန္လာလွ်က္ သည္းခံရန္ ခက္ခဲႏိုင္ေလာက္ေသာ ျပင္းထန္လွသည့္ ဒုကၡေ၀ဒနာဆိုးကို နာနာက်င္က်င္ ခံစားလာရေတာ့သည္။ ပရိသတ္၏ ေရွ႕ဆံုးမွ တရားထိုင္ေနသျဖင့္ ထေျပးရန္မွာလည္း မလြယ္၊ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကလည္း မိမိတစ္ဦးတည္းကိုသာ ၾကည့္လွ်က္ေဟာမိန္႔ေနသည္ဟု နားလည္ထားသည္။ မိမိခႏၶာမွ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ေ၀ဒနာမ်ားကလည္း သည္းခံရန္ ခက္ခဲလြန္းေနသျဖင့္ အထူးထက္သန္ေသာ သတၱိကို ႀကိဳးစားေမြးျမဴကာ ႐ႈသတ္လိုက္ရသည္။ ဆရာျမတ္သည္ မိမိခႏၶာကိုယ္၏ ေ၀ဒနာမ်ားကို အထူးဇြဲသတၱိျဖင့္ သည္းခံကာ ႐ႈသတ္လိုက္ရာ ေနာက္ဆံုး၌ ႐ုပ္နာမ္ဒုကၡ ျဖစ္ပ်က္သည္ ဆံုးခန္းတိုင္သို႔ ဆိုက္ေရာက္သြားပါေလေတာ့သည္။

ထူးျခားေသာ တိုက္ဆိုင္မႈတစ္ခုမွာ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး တရားခ် ၿပီးဆံုးလိုက္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ဆရာျမတ္ေ၀ဒနာ ၿပီးဆံုးေအာင္ျမင္ေသာ အခ်ိန္တို႔သည္ တခ်ိန္တည္းပင္ တိုက္ဆိုင္ကိုက္ညီလွ်က္ ရွိခဲ့သည္။ တရားပြဲၿပီးသည့္ေနာက္ –

 

ဆရာေတာ္ဘုရားက ထံုးစံအတိုင္း –

`လွဘူးဘယ့္ႏွယ္လဲ´ဟုေမးရာ

ဆရာျမတ္က –

`မွန္လွ ပါဘုရား၊ ယေန႔ျဖစ္ပ်က္ျမင္ေတြ႕ရပါၿပီဘုရား´ ဟုေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

 

ထိုအခါ ဆရာေတာ္ႀကီးက ၀မ္းသာအားရ –

`ေအး လွဘူး မင္းအေသစိတ္ခ်ရၿပီ၊ သာဓု-သာဓု-သာဓု´ဟု သာဓုသံုးႀကိမ္ေခၚေတာ္မူသည္။

 

အေသ စိတ္ခ်ရၿပီ ဟူေသာ စကားမွာ ေသနည္းတတ္သြားၿပီဟု ဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာျမတ္သည္ ထိုအခါ လြန္စြာမွ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ပီတိျဖာလွ်က္ ျဖစ္ပ်က္ဆံုးျခင္း၏ အရသာႏွင့္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ သာဓုေခၚသံကို နာခံလိုက္ရရာ လြန္စြာမွ သာယာခ်ဳိၿမိန္ဘြယ္ရွိေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းႀကီး သေဘာေပါက္ခဲ့ရပါေတာ့သတည္း။

 

ဆရာျမတ္၏ ေမတၱာေစတနာ။           ။ ဆရာျမတ္သည္ မိမိကိုယ္ကို အေသစိတ္ခ်သြားၿပီျဖစ္၍ အားရႏွစ္သိမ့္ျခင္း ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ မိမိယခု လက္ရွိဘ၀ကိုလည္း ေနာက္ဆံုးဘ၀ဟူ၍ သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မိမိတရားအားထုတ္ က်င့္ၾကံခဲ့ရေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေသာအခါ သစၥာတရားကို သိနားလည္ရန္ က်င့္ၾကံႀကိဳးစားရာ၌ ခက္ခဲပင္ပန္းလြန္းလွသည္ျဖစ္၍ သာမန္ေယာဂီတစ္ေယာက္သည္ တရားထိုင္ရမည္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕သြားႏိုင္စရာရွိသည္ဟု သေဘာေပါက္ ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့မိေပသည္။ (ေနာင္အခါ ဤေကာက္ခ်က္သည္ စာေရးသူတို႔ တေတြအား ဆရာျမတ္ကဲ့သို႔ ပင္ပန္းဆင္းရဲ လြန္စြာမခံရဘဲ တရားရေစႏိုင္ေရး အတြက္ ေက်းဇူးမ်ားေျမာင္လွေသာ ေထာက္ကူခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့ေပသည္။)

ဆရာေတာ္ဦး၀ိမလသည္ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဆရာျမတ္ႀကီးအား အရင္ႏွီးဆံုးေသာ တပည့္တစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ညတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ အနီးအနားတ၀ွိက္တြင္ အိပ္စက္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ျပဳေစခဲ့သည္။ ဆရာျမတ္လည္း ဆရာေတာ္ႀကီးအတြက္ အသက္ပင္စြန္႔၍ ၂ ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေစာင့္ေရွာက္ကူညီခဲ့ရာ ရဲစြမ္းသတၱိ ေကာင္းလြန္းသူ ဘုန္းကံထူးသူျဖစ္၍ အသက္အႏၲရာယ္ မထိခိုက္ဘဲ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ အႏၲရာယ္မ်ားကို ဖဲခြာေရွာင္ၾကဥ္ ေအာင္ျမင္ေစႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ (အခန္႔သင့္လွ်င္ အက်ယ္တ၀င့္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေရးသားေဖၚျပ ပါမည္။)

ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ဆရာျမတ္အား ဆရာတစ္ဆူ ျဖစ္မည့္သူဟု ႏႈတ္မွလည္း တဖြဖြေျပာကာ ဘက္စံုပညာ အျဖာျဖာကို အကုန္အစင္ စံုလင္ေအာင္ ခ်ီးျမွင့္ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ဆရာျမတ္သည္ မိမိအတြက္ အေသစိတ္ခ်ရသည္ကို သိေသာ္လည္း တပါးသူမ်ားအတြက္ `အေသစိတ္ခ်ရေစႏိုင္ရန္ မိမိတတ္စြမ္းသမွ် ကူညီေစာင့္ေရွာက္မည္´ဟု အဓိ႒ာန္ျပဳေတာ္မူခဲ့၍ ထိုအဓိ႒ာန္ ေအာင္ျမင္ေစေရးသည္ မိမိ၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္ဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္မွတ္ကာ အထူးဇြဲသတၱိ ၀ိရိယႏွင့္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။

ဤအဓိ႒ာန္ ေအာင္ျမင္သျဖင့္လည္း ဆရာေတာ္ဦး၀ိမလ ဆံုးမေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ ေျခလွမ္း(၃) လွမ္းျဖင့္ နိဗၺာန္စံ၀င္ရမည့္ တရားက်င့္စဥ္ကို မိမိ၏လက္ထက္၌ တိုးခ်ဲ႕ တီထြင္ေတာ္မူႏိုင္ခဲ့သည္။ တီထြင္ပံုမွာ `ျဖစ္ပ်က္ကို ျမင္ေအာင္ျပခန္း၊ ျဖစ္ပ်က္ကို မုန္းေအာင္ျပခန္း၊ ျဖစ္ပ်က္ကို ဆံုးေအာင္ျပခန္း´တို႔ျဖင့္ ၀ိပႆနာ ေယာဂီအေပါင္းတို႔အား ထိေရာက္နက္နဲ၍ အက်ဳိးထူးျမတ္လွေသာ လမ္းညႊန္ျပသမႈမ်ားကို ၾကံဆေအာင္ျမင္ေတာ္ မူႏိုင္ခဲ့ေလသည္။

စာေရးသူသည္ ဆရာျမတ္၏ အဆိုပါ တီထြင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ အစုစုတို႔ကို အျပည့္၀ဆံုးႏွင့္ အေလးနက္ဆံုး အေမြဆက္ခံရယူ ခံစားလိုက္ရသည္ျဖစ္ရာ စာေရးသူဘ၀၏ `အိမ္ေထာင္မိသားစု+စီးပြား+ အလုပ္အကိုင္+ဘ၀´ အရာရာကို စြန္႔လြတ္၍ ဆရာျမတ္၏ ေျခေတာ္အစံုကို ဦးခိုက္ကာ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးကို လွဴဒါန္း ပူေဇာ္ ေကာ္ေရာ္ခဲ့ရာ၌ နည္းပင္နည္းေသးသည္ဟု ယခုအခ်ိန္တိုင္ အားမလိုအားမရ ျဖစ္ေနပါသည္။ (ထိုအေမြကို ယေန႔တိုင္ မွ်ေ၀လ်က္ရွိပါ၏။)

 

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

Admin (www.chitnge.com)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *