ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -38

Share

အခန္း (၁၀)

သစၥာ၀ါဒီ ပီသသူတို႔အတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ား

(ည) ခႏၶာကိုယ္ ေျမႀကီးၾသဇာ မေကၽြးရေသးမျခင္း

ျမတ္စြာဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး လက္ထက္ေတာ္၌ ႐ုပ္နာမ္ရွိသူတို႔အား နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ရရွိ ခံစားထိုက္သူတို႔အေနႏွင့္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာသို႔၎၊ လူခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာ ျဗဟၼာခ်မ္းသာ ခံစားစံစားထိုက္သူ တို႔အား လူခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာ ျဗဟၼာခ်မ္းသာသို႔၎၊ အသီးသီး ေ၀ေနယ်တို႔၏ ပါရမီအေလ်ာက္ ထိုက္သင့္ရာ ကို ပို႔ေဆာင္ခ်ီးျမွင့္ ေပးသနားေတာ္မူခဲ့သည္။

မည္သူမဆို ျမတ္ဗုဒၶ၏ သစၥာေလးပါး လကၡဏာေရးသံုးပါး တရားေတာ္ျမတ္ကို က်င့္ၾကံအားထုတ္ပါလွ်င္ မိမိတို႔ ဉာဏ္စြမ္းရွိသေ႐ြ႕ ပါရမီ အထံုအေလ်ာက္ ေကာင္းျမတ္ရာကို ခံစားစံစား ရမည္သာျဖစ္၏။ တရားဂုဏ္ေတာ္ေျခာက္ပါးလည္း အထင္အရွားရွိသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

အခ်ိန္အခါမေ႐ြး အက်ဳိးေပးႏိုင္သည္ျဖစ္သျဖင့္ ကပ္၍ေဆာင္ထိုက္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္ကို ပညာရွင္ အသီးသီး တို႔သည္ ၾကည္လင္ခ်မ္းေျမ့စြာ ႏွလံုးသြင္းႏိုင္ၾကသည္သာ ျဖစ္၏။ ပဋာစာရီတို႔ကဲ့သို႔ အပူမီးတို႔ျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ ေလာင္ၿမိဳက္ျခင္းခံရေသာ ႐ုပ္နာမ္ကို မီးပံုအဟုန္ထဲမွ ဆြဲယူကယ္တင္လိုက္သကဲ့သို႔ ေအးျမတ္ရာ မဂ္ေရျဖင့္ ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္စြမ္းရွိခဲ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ဤမွ် ေအးၿငိမ္းေစႏိုင္စြမ္းေသာ မဂ္ေရစင္ကို မည္သူသည္ ေသာက္သံုးမမွီ၀ဲဘဲ ေနစိမ့္ႏိုင္ပါသနည္း။

ဤမွ် ၿငိမ္းေအးေစႏိုင္စြမ္းေသာ မဂ္ေရစင္ကို မည္သူသည္ မေသာက္သံုး မမွီ၀ဲဘဲ ေနစိမ့္ႏိုင္ပါသနည္း။ ပူေလာင္ခ်င္ ပူေလာင္ပါေစ၊ ဒုကၡပင္လယ္ ေ၀ခ်င္ေ၀ပါေစ၊ ဒုကၡမ်ားကိုသာ ဖက္တြယ္၍ အပူမီးတို႔၏ ေလာင္ၿမိဳက္ဒဏ္ ဟူသမွ်တို႔ကို သိမ္းက်ဳံးခံလွ်က္ မိုက္တြင္းနက္ေနမည္ ဆိုပါက မိမိသာလၽွ်င္ လူညံ့ျဖစ္ရေတာ့ မည္ မဟုတ္ပါေလာ။ အပူမီးကို ၿငိမ္းသတ္ေစႏိုင္ေသာ လက္နက္ေကာင္းမ်ား ရွိပါလွ်က္ႏွင့္ ဤလက္နက္တို႔ကို အသံုးမျပဳဘဲ ဒုကၡမီးႏွင့္အတူ ေပကပ္၍ ေနမည္ဆိုပါက မိမိတို႔၏ တာ၀န္သာ ျဖစ္ပါေတာ့မည္။

   ကိေလသာမီး ၿငိမ္းသတ္နည္း တရားေတာ္မွာ အထင္အရွားရပ္တည္ ထြန္းေျပာင္ေနသည္ျဖစ္၏။ သစၥာဉာဏ္ပန္း ရန႔ံတို႔သည္ ပြင့္လန္းလွ်က္ ေမႊးလွိႈင္ၾကဴေနၿပီတကား။

ထို႔ေၾကာင့္ အပူမီးဟူသမွ် ျမဴမွ်မက်န္ရေအာင္ ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ တရားေတာ္ျမတ္ကို ႐ုပ္နာမ္ခႏၶာရွိသူတို႔သည္ ဤခႏၶာကိုယ္ႀကီး ေျမႀကီးၾသဇာအျဖစ္ မေကၽြးရေသးမျခင္း ဇြဲသတၱိႀကီးမားစြာျဖင့္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ထိုက္သည္ဟု တိုက္တြန္းေနရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

Admin (www.chitnge.com)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *