ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -31

Share

အခန္း (၁၀)

သစၥာ၀ါဒီ ပီသသူတို႔အတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ား

(ဂ) ကိုယ့္အလုပ္ ကိုယ္လုပ္ပါ။

            ေယာဂီတစ္ဦး၏ အလုပ္သည္ ကိေလသာ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ကိေလသာ တိုးပြားေစေရး အမႈကို မျပဳမလုပ္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ကိေလသာေလွ်ာ့ပါးေစလ်က္ လူအထင္ေသးခံရမည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ကိေလသာ တိုးခ်ဲ႕ေစလွ်က္ လူအထင္ႀကီးခံရမည့္ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္ရမည္ ဆိုပါလွ်င္ လူအထင္ေသးလွ်င္ ေသးပါေစ၊ ကိေလသာ ေလ်ာ့ပါးေရးသည္သာ အဓိကျဖစ္၍ ထိုလုပ္ငန္းကိုသာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

တရားအားထုတ္ေသာအခါ လူအထင္ေသးခံရျခင္း အထင္ႀကီးခံရျခင္းမွအစ အၾကားအျမင္ ေပါက္ေျမာက္လာျခင္း အဆံုးအထိ ေလာကဓံမ်ား ေတြ႕ၾကံဳရင္ဆိုင္လာရတတ္သည္။ ၾကားျခင္း ျမင္ျခင္း ဆိုသည္မွာလည္း အနိစၥတရားမ်ားသာဟု ႏွလံုးသြင္းကာ ကိေလသာေလ်ာ့ပါးေရး အက်င့္ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္နာမ္အေပၚ လကၡဏာေရးတင္ျခင္း ဆင္ျခင္ျခင္းကိုသာ လုပ္ေဆာင္ေနရမည္။

     လမ္းေခ်ာ္၍ လကၡဏာေရးသံုးပါးကို လက္လြတ္ကာ အၾကားအျမင္ဘက္သို႔ တဘက္သတ္ မလိုက္ရေခ်။ အရာရာကို အနိစၥလက္နက္ျဖင့္ စစ္တမ္းထုတ္ရမည္။ စစ္တမ္းထုတ္ပံုမွာ ေအာ္ . . . ဤအရာမ်ားသည္ မျမဲေသာ သေဘာကို ေဆာင္သည့္ ဒုကၡတရားေတြပါတကား။ အနိစၥတရားမ်ားပါတကားဟု ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္ရမည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ အျဖစ္မ်ဳိးကို တိုက္ဆိုင္ၾကံဳႀကိဳက္ရသည္ျဖစ္ပါေစ `ေအာ္ – ဤျဖစ္ရပ္ ဤအခန္းက႑သည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ သေဘာကိုေဆာင္ပါတကား´ ဟုႏွလံုးသြင္း ဆင္ျခင္ႏိုင္ရမည္။ ဤသို႔ တရားသေဘာတစ္ခုတည္းကို ဆင္ျခင္ေနျခင္းသည္သာ ေယာဂီတို႔၏ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။

တရားရွာ ခႏၶာမွာ ရွိသည္ဆိုသကဲ့သို႔ မိမိခႏၶာထဲ၌သာ တရားကို ရွာေဖြရမည္။ မိမိခႏၶာသည္ ခ်ိန္ခါမလပ္ တရားျပေနသည္သာ ျဖစ္သည္။ တရားကို ခႏၶာေပၚမွ လြဲ၍ အျခား၌ ရွာစရာမလိုပါ။ ခႏၶာသည္ တရားေဆြးေႏြးရန္ အေကာင္းဆံုးေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြျဖစ္ပါသည္။

အခ်ဳိ႕ခ်ဳိ႕ေသာ ေယာဂီပုဂၢဳိလ္တို႔သည္ တရားအားထုတ္၍ မ်ားမၾကာမီ မိမိခႏၶာအေပၚ တရားမရွာဘဲ အျပင္ ဗဟိဒၶသို႔ လိုက္တတ္ၾကသည္။ ေယာဂီတိုင္းသည္ မိမိ၏႐ုပ္နာမ္ခႏၶာ အဇၩတၱ၌သာ တရားကိုရွာရသည္။ တရားရလိုပါသည္ ဆိုၿပီးေနာက္ မိမိ၏ အတြင္း အဇၩတၱ႐ုပ္နာမ္၌ တရားမရွာဘဲ ျပင္ပ႐ုပ္နာမ္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈေ၀ဖန္ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ေနလွ်က္ လိုရင္းသို႔ ေရာက္မည္မဟုတ္ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ေယာဂီတိုင္းသည္ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္လုပ္ရန္ အဇၩတၱရွိ အညစ္အေၾကး ကိေလသာမ်ား ေခါင္းပါးစင္ၾကယ္ေစရန္ ရင္တြင္းအကုသိုလ္ တရားမ်ားကို ဒုကၡ လကၡဏာ၊ လကၡဏာ၊  လကၡဏာ တို႔ျဖင့္ ဆင္ျခင္ပြား႐ႈေနရမည္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

Admin (www.chitnge.com)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *