ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ – 14

Share

အခန္း (၅)

၏ ဆူးေျငာင့္ခလုတ္မ်ား

            (က) သာသနာ၏ ဆူးေျငာင့္ခလုတ္မ်ား။

(ခ) မာန္နတ္အမ်ဳိးအႏြယ္မ်ား။

`          (ဂ) အ၀ိဇၨာႏွင့္ ၀ိဇၨာ၊ အတၱႏွင့္ ၊ ထြက္ရပ္လြဲႏွင့္ ထြက္ရပ္ေပါက္။

            (ဃ) ႐ြံရွာစက္ဆုပ္ဘြယ္ ေကာင္းေသာ သာသနာ့အႏၲရာယ္။

(က) သာသနာ၏ ဆူးေျငာင့္ခလုတ္မ်ား

            သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးစားရေသာ ဇြဲသတၱိမ်ားသည္ ေတာ္႐ုံသင့္႐ုံ ဇြဲသတၱိမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ေယာက်္ားေကာင္း ေယာက်္ားျမတ္၊ အမ်ဳိးသမီးေကာင္း အမ်ဳိးသမီးျမတ္တို႔၌ ရွိထိုက္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ဳိး ရွိရေပမည္။ ၾက့ံခိုင္ေသာ သတၱိမရွိလွ်င္လည္း သံသရာ၀ဲၾသဃမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ကူးခတ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ သူေတာ္စင္ သူေတာ္ျမတ္မ်ားက ရင္၀ယ္သိမ္းပိုက္လိုေသာ စာရင္းထဲ၌ ပါ၀င္ေအာင္ႀကိဳးစားရသည္။ သူေတာ္စင္တို႔ ေက်ာ္လႊားႏိုင္လွ်င္ မိမိသည္လည္း အလားတူ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရမည္ဟု အျမဲေတာင့္တင္း ထားရမည္။ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ေအးေအးေဆးေဆးႏွင့္ တရားႏွလံုးသြင္းၿပီး ေတာင့္တင္းရန္လိုသည္။ တည္ၿငိမ္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ ဣေႃႏၵရျခင္း၊ မလႈပ္ရွားျခင္းစေသာ ဂုဏ္ရည္မ်ားလိုသည္။

သံသရာမွ ကၽြတ္လြတ္ခ်င္သူမ်ား၊ လံုး၀ကိစၥ ၿပီးလိုသူတို႔သည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ႏွင့္ အညီွအေဟာက္ ကိေလသာမ်ားကို လက္ခံေန၍မျဖစ္ႏိုင္။ သံသရာမွ လြတ္လိုသူတစ္ဦးသည္ အမွန္တကယ္ လြတ္ေျမာက္ခ်င္ ေသာ ဆႏၵ ျပင္းျပျခင္းမရွိလွ်င္ တရားမရႏိုင္ပါ။ ရရွိထားေသာ ႐ုပ္နာမ္သည္ ေဖာက္ျပန္ႏွိပ္စက္မႈသို႔ ဦးတည္ေန၍ ထိုခႏၶာသည္ ဘာတစ္ခုမွ မေကာင္းဟု သိျမင္ရမည္။ သံသရာမွ လြတ္ခါနီး အခ်ိန္အခါတြင္ အတားအဆီး မ်ဳိးစံုလာႏိုင္သည္။ အဆိုပါ အတားအဆီးမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေစရန္ `ေအာ္ – ဒီဘ၀ ဒါမွမလုပ္လွ်င္မျဖစ္၊ သံသရာလည္ရေသာ ႐ုပ္နာမ္ရွိသူတိုင္း ေဖာက္ျပန္ႏွိပ္စက္သည့္ ဒဏ္ကိုခံရသည္။´ ဟုဆင္ျခင္မိကာ ဇြဲ၊ လံု႔လရွိျခင္းကို၎၊ ေလာဘပယ္သတ္ႏိုင္ျခင္းကို၎၊ အရာရာကို ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ျခင္းကို၎၊ ေမတၱာထားႏိုင္ျခင္း ကို၎၊ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ႏွင့္ ဆင္ျခင္ႏိုင္ျခင္းကို၎ အင္အားေကာင္းေစရမည္သာ ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ေသာ သတၱိမ်ဳိး မိမိ၌ ခိုင္ခိုင္လံုလံု ရွိပါ၏ေလာဟု ေမးရမည္။

တဏွာေလာဘကို မမက္အပ္ေၾကာင္း  သေဘာေပါက္ထားႏိုင္မွ အဆိုပါ သတၱိမ်ဳိးကို ေမြးႏို္င္မည္။ ဤသတၱိမ်ဳိးေမြးႏို္င္လွ်င္ မေကာင္းရာမွ ေကာင္းရာသို႔၎၊ ေကာင္းရာမွ ျပည့္၀သည္အထိ ပိုမိုတိုးတက္လာရမည္သာျဖစ္သည္။

သာသနာ၏ ဆူးေျငာင့္ခလုတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွးဦးစြာ အတြင္းကိေလသာမာရ္ကို ေအာင္ႏိုင္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္နာမ္တစ္ခု၌ စဲြကပ္ၿငိတြယ္ေနေသာ ကိေလသာမ်ား၊ မာရ္မာနမ်ားသည္ ထို႐ုပ္နာမ္အား သံသရာထဲ၌ တ၀ဲလယ္လယ္ က်င္လည္ေစရန္ ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏိုင္ ဆြဲႏွစ္ေလ့ရွိၾကသည္။

ထိုမာရ္ကို အနတၱဉာဏ္၊ ရတနာ(၃) ပါး၊ အနေႏၲာ အနႏၲ(၅) ပါးကို ဦးထိပ္ထားကာ ပညာသားပါပါ လကၡဏာေရး (၃) ပါးျဖင့္ ပိုင္းျခားပယ္သတ္ႏိုင္ေသာဉာဏ္ စသည္တို႔ကို အသံုးျပဳႏိုင္မွ ေတာ္႐ုံက်မည္။

ထိုမာရ္သည္ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ေရးကို အေႏွင့္အယွက္ လြန္စြာေပးေသာ စက္ဆုပ္ ေၾကာက္လန္႔ဘြယ္ရာ မာရ္ အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။

ဒုတိယ အေႏွာက္အယွက္မွာ ပုထုဇဥ္မ်က္ကန္း ဓမၼႏၲရာယ္ပင္ျဖစ္သည္။ ပုထုဇဥ္မ်က္ကန္းမ်ားသည္ အလင္းဓာတ္ကို မၾကည့္၀ံ့ မျမင္၀ံ့ သည့္ပမာ အရိယာသူေတာ္စင္တို႔၏ လမ္းစံုကို ကန္႔လန္႔တိုက္ၾကသည္။

တတိယ အဆိုး၀ါးဆံုးေသာ အေႏွာက္အယွက္ အဖ်က္အဆီးမွာ မာရ္နတ္မ်ဳိးႏြယ္ အ၀ိဇၨာ တဏွာ ေကာင္ မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

 

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

Admin (www.chitnge.com)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *