ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ – 11

Share

အခန္း (၄)

ဓမၼသဘာ၀ေယဘုယ် လကၡဏာမ်ား

(က) အပ်က္တရားေၾကာင့္ ရေသာအေျဖသည္ ျဖစ္၏

(ခ) သစၥာသိသူတို႔ ခံစားရေသာ စစ္မွန္သည့္ ခ်မ္းသာသုခ။

(ဂ) သာသနာေတာ္ အဘယ့္ေၾကာင့္ စည္ပင္သာယာ၍ အဓြန္႔ရွည္ေစခ်င္ပါသနည္း။

(ဃ) အ၀ိဇၨာရွိသူတို႔ မသိႏိုင္ေသာ အ၀ိဇၨာ ႐ႈသတ္နည္း။

(င) ျမတ္ဗုဒၶ တရားေဒသနာသည္ အဆိုး႐ႈ၀ါဒမဟုတ္။

(စ) ျမတ္ဗုဒၶ၏ သိပၸံပညာႏွင့္ ၀ိဇၨာပညာ။

(ဆ) သာသနာ ျပဳလိုသူတို႔၌ ရွိအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား။

(ဇ) စြန္႔ျခင္း၊ ပယ္ျခင္း၊ သတ္ျခင္း၊ ျဖတ္ျခင္းမ်ား။

(စ်) ေယာဂီတစ္ဦး၏ တရားဉာဏ္ရည္ အဆင့္အတန္း အနိမ့္အျမင့္ တိုင္းတာျခင္း။

(ည) ၀ိပႆနာ ႏွင့္ သမထ။

(က) အပ်က္တရားေၾကာင့္ ရေသာအေျဖသည္နိဗၺာန္ျဖစ္၏

            ႐ုပ္နာမ္သည္ အပ်က္တရားျဖစ္၏။ `သေဗၺ သခၤါရာ ´ဟု သခင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး က ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ အလံုးစံုေသာ ျဖစ္ပ်က္ျပဳျပင္ စီရင္မႈတရားတို႔သည္အျမဲမရွိၾက။ အျဖစ္တရား တို႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးရသည္။ အျဖစ္ရွိလွ်င္ အပ်က္ရွိရသည္။ အျဖစ္သည္ ဒုကၡျဖစ္၏။ အျဖစ္မရွိလွ်င္ ဒုကၡမရွိ။ အျဖစ္ၿငိမ္းရာသည္ နိဗၺာန္ျဖစ္သည္။

႐ုပ္နာမ္ျဖစ္လွ်င္ ေမြးရမည္။ အိုရမည္။ နာရမည္။ ေသရမည္။ ႐ုပ္နာမ္ျဖစ္လာလွ်င္ အိုနာေသႏွင့္မလြတ္။ သမုဒယရွိလွ်င္ ဒုကၡရွိမည္။ ခ်စ္ခင္ျခင္း၊ ႏွစ္သက္ျခင္း၊ စြဲလမ္းျခင္း၊ တပ္မက္ျခင္း၊ ၿငိျခင္း၊ ၾကင္နာျခင္းမ်ားရွိလွ်င္ ဒုကၡျဖစ္ရမည္။ ဒုကၡဆိုသည္မွာ ပူေဆြးမည္၊ ေလာင္ကၽြမ္းမည္၊ စိုးရိမ္ရသည္၊ ေသာကေရာက္ရမည္။ ပူေဆြးေလာင္ကၽြမ္းမႈ၊ စိုးရိမ္မႈ မရွိေစလိုလွ်င္ ျဖစ္ေစေသာ ငဲ့လံုး၊ ခင္လံုး၊ မင္လံုးတို႔ကို သတ္ရမည္။

သမုဒယသတ္လွ်င္ ဒုကၡေသသည္။ ဒုကၡကို ဒုကၡမွန္းသိမွ သစၥာဆိုက္မည္။ ဒုကၡကို ဒုကၡမွန္းသိမွ သမုဒယကို သတ္ခ်င္မည္။ ဒုကၡကို ဒုကၡမွန္း သိၿပီးေနာက္ ထိုဒုကၡကို မလိုခ်င္ေသာ မဂ္ျဖင့္ သတ္လိုက္ပါ။ ျဖတ္လိုက္ပါ။ ဒုကၡကို လိုခ်င္လွ်င္ သမုဒယ ျပန္ျဖစ္သြားေလမည္။ သမုဒယျဖစ္လွ်င္ ျပန္လည္မည္။ ဒုကၡကို မလိုခ်င္၍ ပယ္သတ္လိုက္လွ်င္ သမုဒယမျဖစ္။ မဂ္ျဖစ္မည္။ မဂ္ျဖစ္လွ်င္ နိေရာဓသို႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳရမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဒုကၡ၏  အပ်က္သေဘာကို မလိုခ်င္ေသာ မဂ္ဉာဏ္ျဖင့္ အနိစၥတပ္၍ ႐ႈသတ္ပါ။ ဒုကၡသည္ အပ်က္သေဘာျဖစ္၏။ ဒုကၡသည္ လိုခ်င္စရာမေကာင္း။ ထို႔အတူ အပ်က္တရားႀကီးသည္လည္း လိုခ်င္စရာ မေကာင္း။ မလိုလားအပ္ေသာ ဒုကၡ၏ အပ်က္သေဘာကို အနိစၥလကၡဏာတင္၍ ဉာဏ္ပညာျဖင့္ ႐ႈသတ္ပါ။ ဒုကၡ၏ အပ်က္ကိုျမင္ေလေလ လကၡဏာေရးမ်ား ထင္ရွားလာေလေလ ျဖစ္မည္။

အပ်က္မျမင္လွ်င္ မဂ္မ၀င္ႏိုင္၊ အပ်က္ျမင္မွ မဂ္၀င္မည္။ အပ်က္တရားအေပၚ၌ မခံစားအပ္။ မခံစားလိုေသာသေဘာႏွင့္ ႐ုပ္နာမ္ဒုကၡ၏ အပ်က္ကို ဆင္ျခင္ပါ။ ပ်က္စရာမ်ား ကုန္ဆံုးသြားေသာအခါ မျဖစ္မပ်က္ေသာ နိဗၺာန္သို႔ တိုက္႐ုိက္မ်က္ေမွာက္ျပဳ ဉာဏ္သက္၀င္ရမည္။ အပ်က္ကို မျမင္၍ အျဖစ္ခ်ည္း ထင္ေနလွ်င္ နိဗၺာန္ႏွင့္ေ၀းမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အပ်က္တရား၏ အေျဖသည္နိဗၺာန္ပင္တည္းဟု မွတ္ယူထားလိုက္ ပါေၾကာင္း။

 

(ခ) သစၥာသိသူတို႔ ခံစားရေသာ စစ္မွန္သည့္ ခ်မ္းသာသုခ။

            သစၥာမသိသူတို႔သည္ ႐ုပ္နာမ္အေၾကာင္းကိုလည္း အမွန္အတိုင္းမသိၾက၊ သံုးဆယ့္တစ္ဘံုႏွင့္ သံသရာ အေၾကာင္းကိုလည္း အမွန္အတိုင္းမသိၾက။ နိဗၺာန္အေၾကာင္းကိုမူ ေ၀းလြန္းလွေခ်ေသးသည္။ ပိုးဖလံမ်ဳိးတို႔သည္ မီးကိုတိုးေသာ္ ကိုယ္က်ဳိးနည္းရ၏။ သစၥာမသိသူတို႔သည္ ႐ုပ္နာမ္ဒုကၡကို လိုလားတပ္မက္ ႏွစ္သက္သည္ရွိေသာ္ အလားတူပင္ ကိုယ္က်ဳိး နည္းရသည္သာတည္း။ သစၥာမသိသူသည္ ခ်မ္းသာအတုကို ခ်မ္းသာအစစ္ဟု ထင္ျမင္၏။ ခ်မ္းသာအတုသည္ အေပၚယံ ေရႊမႈန္ၾကဲ အထဲက ေနာက္ေခ်းခံျဖစ္၏။

တနည္းအားျဖင့္ က်ီးအာသီးသာတည္း။ ခႏၶာကိုယ္ ေဟာက္ပက္ကို ေဇာက္နက္ေအာင္ ၾကည့္ေသာအခါ ေသြး၊ ျပည္၊ သလိပ္၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာ ႐ုပ္နာမ္အေကာင္ပုပ္မွ်သာဟု ဉာဏ္သက္၀င္မိေလသည္။ ဤအေကာင္ပုပ္ အသုဘခႏၶာကို သုခထင္ေနျခင္းျဖင့္ တဏွာ ကိေလသာ လိမ္းက်ံကာ ယာယီ စံစား ခံစားၾကျခင္းမ်ားသည္ သစၥာ မသိသူတို႔၏ ယုတ္ေသာ ပုထုဇဥ္တို႔၏ အေလ့ျဖစ္ေသာ၊ သူေတာ္စင္တို႔၏ အက်င့္မဟုတ္ေသာ နိဗၺန္ခ်မ္းသာ၏ အက်ဳိးစီးပြားမဟုတ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသာတည္း။

ဤသို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေသာကအပူမီးေတြ႕ကာ ဒုကၡပင္လယ္ေ၀ရသည္။ ေလာင္ကၽြမ္း ပူေဆြးျခင္းတလွည့္၊ နစ္မြန္းျခင္းတလွည့္၊ သစၥာအသိဉာဏ္ ကင္းမဲ့ဆိတ္သုဥ္း၍ အေမွာင္ပိတ္ဖံုး အမိုက္တံုး ျဖစ္ရသည္။ သံသရာ၌ မီးႀကိဳးရွည္ရသည္။ သစၥာတရား သိသူတို႔မွာမူ ဒုကၡကို ဒုကၡမွန္းသိ၍ ႐ႈသတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဒုကၡကို မလိုခ်င္ေတာ့သျဖင့္ ဒုကၡျဖစ္စရာမ်ားကိုလည္း မျပဳလုပ္ေတာ့၊ ဒုကၡျဖစ္စရာ မျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဒုကၡလည္း ျဖစ္မလာေတာ့၊ လက္ရွိဒုကၡကိုလည္း ပိုင္းျခားပယ္စြန္႔ၿပီးျဖစ္ရာ ခ်မ္းသာသုခမွတပါး အျခားကို အာ႐ုံျပဳစရာ အေၾကာင္းမရွိေတာ့။

ဤကား ဒုကၡကို ဒုကၡမွန္းသိ၍ မလိုခ်င္သျဖင့္ ဒုကၡျဖစ္စရာမ်ားကို ပယ္သတ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္တို႔ ရရွိ ခံစားစံစားအပ္ေသာ ခ်မ္းသာသုခ သေဘာပင္တည္း။ တနည္းအားျဖင့္ သစၥာသိသူတုိ႔ ရရွိခံစားအပ္ေသာ ခ်မ္းသာစစ္ ခ်မ္းသာမွန္ပင္တည္း။

႐ုပ္နာမ္ဒုကၡအား ဒုကၡတံုးႀကီးမို႔ ငါပိုင္သည္ဟု မမွတ္ယူ မစြဲလန္းေတာ့ဘဲ အၿပီးအပိုင္ ပယ္စြန္႔လိုက္ သည္။ ဤ မပိုင္မဆိုင္ပါဟူေသာ ပယ္စြန္႔ႏိုင္ေသာ ဉာဏ္ပညာစြမ္းရည္သည္ ခ်မ္းသာသုခ အတိၿပီးေသာ အနတၱဉာဏ္ စြမ္းရည္ပင္တည္း။

 

(ဂ) သာသနာေတာ္ အဘယ္ေၾကာင့္ စည္ပင္သာယာ၍ အဓြန္႔ရွည္ေစခ်င္ရပါသနည္း။

            ႐ုပ္နာမ္ရွိသူတို႔အား ႏွိပ္စက္ေနေသာအရာမ်ားသည္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟႏွင့္ တဏွာ၊ မာန၊ ဒိ႒ိစေသာ အကုသိုလ္ ကိေလသာ တရားမ်ားသာျဖစ္သည္။ ထိုကိေလသာ အပူမီးမ်ားကို ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ေသာ မဂ္ေရသည္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ တရားေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္သည္ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။

တဏွာ မာန ဒိ႒ိကို ပါးရွား ေခါင္းပါးေစသည္။ အကုသိုလ္ တရားမ်ားကို စင္ၾကယ္ေစသည္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္ စည္ပင္သာယာပါမွ ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ားကို ေလ့လာလိုက္စား က်င့္ၾကံ ပြားမ်ားသူ မ်ားျပားမည္။ လူအမ်ားအျပား ဤတရားကို လိုက္စားက်င့္ၾကံပါမွ အစစ္အမွန္ ခ်မ္းသာမႈကို ခံစားရသူ ေပါမ်ားသည္။

အမ်ားသူငါ ခ်မ္းသာေစလိုသူတို႔သည္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာသနာေတာ္စည္ပင္သာယာမႈႏွင့္ အဓြန္႔ရွည္မႈတို႔ကို လိုလားႏွစ္ၿခိဳက္ရသည္။ အမ်ဳိးေကာင္းသား အမ်ဳိးေကာင္းသမီးမ်ားသည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ အမ်ားသူငါ ႐ုပ္နာမ္ရွိသူတို႔ အစစ္အမွန္ခ်မ္းသာေစေရးကို အားေပးကူညီထိုက္သည္သာ ျဖစ္သည္။ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟေလ်ာ့နည္းေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ သစၥာ ေမတၱာ ဘာ၀နာႏွင့္ က်င့္သံုးေဆာက္တည္ သီတင္းသံုးေနထိုင္ လွ်က္ရွိရာ ႐ုပ္နာမ္ရွိသူ အားလံုး၏ ခ်မ္းသာသုခ ရရွိေရးအတြက္ ထိုက္တန္သလို ဉာဏ္မွီသလို ျပဳမူက်င့္ၾကံ ေျပာဆိုေနၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ သာသနာေတာ္ကို အက်ယ္ျပန္႔ဆံုးႏွင့္ အသိုက္ၿမိဳက္ အသိပ္သည္းဆံုး စည္ပင္သာယာေစလွ်က္ အၾကာေညာင္းဆံုးေသာ ကာလသို႔တိုင္ေအာင္ အဓြန္႔ရွည္ေစရန္ ဆႏၵျပဳရမည္သာျဖစ္သည္။ သာသနာေတာ္ ညိွဳးႏြမ္း၍ ေမွးမွိန္လွ်င္ မဂ္ခ်မ္းသာ ဖိုလ္ခ်မ္းသာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ အစစ္အမွန္မ်ားကို ရရွိခံစားသိရွိသူ နည္းပါးမည္။

ဤသို႔ ခ်မ္းသာစစ္ ခ်မ္းသာမွန္ကို စံစား ခံစား နားလည္သူ နည္းပါးျခင္း၊ ခ်မ္းသာတု ခ်မ္းသာေယာင္ႏွင့္ ဒုကၡမ်ဳိးစံု စုပံု ခံစားေနၾကသူမ်ား မ်ားျပားေနျခင္းသည္ လိုလားအပ္ေသာ အေျခအေနမဟုတ္။ လိုလားအပ္ေသာ အေျခအေနသို႔ေရာက္ေအာင္ရဟန္းရွင္လူမ်ားသည္ မိမိအတြက္၎၊ တပါးသူအတြက္၎၊ စစ္မွန္ေသာခ်မ္းသာ ရရွိခံစား စံစား ေစႏိုင္ျခင္း အလို႔ငွာ စြမ္းစြမ္းတမန္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ႏိုးႏိုးၾကားၾကား ႀကိဳးစားၾကရမည္။

မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္၌ မိမိတို႔၏ အသီးသီးေသာ ရင္တြင္း၀ယ္ ဓမၼေစတီတည္၍ သာသနာ စည္ပင္သာယာေရး၊ အဓြန္႔ရွည္ေရးတို႔ကို ဦးေဆာင္ကာ ရႊင္လန္းတက္ႄကြေသာ ေစတနာႏွင့္ အျမဲ အားသန္ ေနေသာ စြမ္းအားတို႔ကို ေမြးျမဴတည္ေဆာက္ ႀကိဳးစားျဖန္႔ေ၀ ေနရမည္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

Admin (www.chitnge.com)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *