အံၾသစရာနိဗၺာန္

Share

အံၾသစရာ

25e603096397030886759c8e692e9f5dနိဗၺာန္ႀကီးက အံၾသစရာေကာင္းတယ္၊ လြန္စြာမွကို အံၾသစရာေကာင္းတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရင္ဘ၀က နိဗၺာန္အေၾကာင္း အခုေလာက္မွ စဥ္းစားမိခဲ့ၾကသလား မသိပါဘူး။ ဒီဘ၀ေတာ့ စဥ္းစားျဖစ္သြားၿပီေပါ့ေလ — သမားေကာင္းနဲ႔လည္းေတြ႕ေတာ့ နိဗၺာန္ႀကီးကို ေကာင္းေကာင္းကို ၀င္စားနားလည္ဖို႔ ႀကိဳးစားႏိုင္ခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။

နိဗၺာန္ႀကီးက (၃၁) ဘံုရဲ႕လြန္ေျမာက္ရာပဲ။ နိဗၺာန္မွာ ဘာ႐ုပ္ ဘာနာမ္မွ မရွိဘူးဆိုေတာ့ (၃၁)ဘံုနဲ႔ေတာ့ တစ္ျခားစီပါပဲ။ (၃၁) ဘံုက ဒုကၡမ်ိဳးစံု စုပံုေနတာေလ။ နိဗၺာန္ကေတာ့ သုခမ်ိဳးစံု စုပံုေနတာ။ သုခဆိုတာ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္နဲ႔ ၀င္စားတဲ့ သုခေပါ့ေနာ္ – ႐ုပ္နာမ္နဲ႔ ၀င္စားတဲ့ သုခမဟုတ္ဘူး။

႐ုပ္နာမ္ကေတာ့ ထားခဲ့ရမွာ – ႐ုပ္နာမ္က ထားခဲ့ရတဲ့ သဘာ၀ပါ။ အဲဒါသေဘာေပါက္ရင္ တရားသမား ျဖစ္မွာပဲ။ ႐ုပ္နာမ္က ထားခဲ့ရတာ၊ ႐ုပ္နာမ္က ဖက္တြယ္လို႔လည္း မရဘူး၊ ႐ုပ္နာမ္နဲ႔က သြားလို႔လည္း မရဘူး။ ႐ုပ္နာမ္က အိုတာ၊ နာတာ၊ ေသတာ – ဒုကၡျဖစ္ေနတာပဲ။ တစ္ခ်ိဳ႕က ႐ုပ္နာမ္ကို မက္ေနၾကတာ – ဒါဆိုေတာ့ ရယ္စရာပဲ။ ႐ုပ္နာမ္က မက္စရာ မဟုတ္ဘူး – စြန္႔စရာ။ မစြန္႔ႏိုင္ၾကေသးလို႔သာ ဒါေပမယ့္ စြန္႔ရမွာပဲ။

ရၿပီးတဲ့ေနာက္ ႐ုပ္နာမ္ကို စြန္႔ရမွာပဲ။ ဒါေလး လက္ခံရင္ကို     ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာဟာ အဆင့္ျမင့္တယ္လို႔ နားလည္မိေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါတယ္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *