သစၥာဝါဒီမ်ား ေအာက္ပါစာမ်ားကို ဖတ္ၾကည့္ပါ

Share

သစၥာဝါဒီမ်ား ေအာက္ပါစာမ်ားကို ဖတ္ၾကည့္ပါ

CN paint4႐ုပ္နာမ္ဟာဆင္းရဲပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူေတာ္ေကာင္းေတြက ႐ုပ္နာမ္ခ်ဳပ္တဲ့ နိဗၺာန္ကို စံေတာ္မူၾကတာ ျဖစ္ပါ တယ္။

နိဗၺာန္ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ သူေတာ္ေကာင္းေတြ စံေတာ္မူၾကပါၿပီ။ နိဗၺာန္ဆိုတာ ခ်မ္းသာတယ္။ နိဗၺာနံ ပရမံ သုခံ ဆိုတဲ့ စကားရွိပါတယ္။ ခ်မ္းသာတယ္ဆိုလို႔ ေလာကီခ်မ္းသာ စည္းစိမ္ဥစၥာ ခ်မ္းသာတာမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ့္ကို ခ်မ္းသာစစ္ ခ်မ္းသာမွန္ ျဖစ္ပါတယ္၊ သႏၱိသုခ ျဖစ္ပါတယ္။

႐ုပ္နာမ္ကို မဖက္တြယ္ရပါဘူး ဖက္တြယ္ျခင္းကို ၿဖိဳရပါတယ္။ ၿဖိဳျခင္းဟာ ႐ႈျခင္းပါပဲ၊ ႐ႈျခင္းဟာ ႐ုပ္နာမ္ကို မဖက္တြယ္ဘူး ဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ။ ႐ုပ္နာမ္ကို မလိုလားဘူးဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ။ ႐ုပ္နာမ္ကို စြန္႔ႏုိင္တယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ။ ႐ုပ္နာမ္ကို မႏွစ္ၿခိဳက္ဘူး ဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ။

ဒီသေဘာေတြ ေပၚလာရင္ နိဗၺာန္ကို ႏွစ္ၿခိဳက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသေဘာေတြေပၚဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ႐ုပ္နာမ္ကို မႀကိဳက္မွ ျဖစ္မွာပါ။ ႐ုပ္နာမ္ကို မႀကိဳက္ျခင္းဟာ အနိစၥ႐ႈျခင္း ၀ိပႆနာ ျဖစ္ပ်က္႐ႈျခင္းနဲ႔ အဓိပၸာယ္ အတူတူပါပဲ။ ဒါကို လက္ခံႏုိင္မွသာ တရားဖက္ကို နီးစပ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သစၥာဝါဒီမ်ား အထက္ပါ စာပိုဒ္ကို ဖတ္ၾကည့္၍ လက္ခံႏုိင္တယ္ဆိုရင္ ဒါ တရားနဲ႔ နီးစပ္သူဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္မွတ္ႏုိင္ပါတယ္။ မႀကိဳက္ဘူး မုန္းတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ တရားနဲ႔ နီးစပ္သူ မျဖစ္ဘူးလို႔ပဲ ေကာက္ခ်က္ခ်ရမယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးလိုပါတယ္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *