ျမတ္ေသာအက်င့္ အေကာင္းဆံုးေသာအက်င့္

Share

ျမတ္ေသာအက်င့္ အေကာင္းဆံုးေသာအက်င့္

 

Bism 05သစၥာ၀ါဒီမ်ား အခုက်င့္ေနတဲ့ ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္ဟာ ျမတ္ေသာအက်င့္ အေကာင္းဆံုးအက်င့္ပါပဲ။

မက်င့္ႏိုင္ၾကလို႔သာ အမ်ားသူငါ လက္ေလ်ွာ့ထားရတာ က်င့္ႏိုင္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးပဲ။ သစၥာ၀ါဒီမ်ား ကေတာ့ က်င့္ႏိုင္သေလာက္က်င့္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးထဲမွာပါသြားၿပီ။က်င့္သာက်င့္ပါ လံုး၀က်င့္ပါ အျပတ္က်င့္ စိတ္တိုင္း မက်ရင္လဲ အဓိဌါန္ၿပီးေတာ့ က်င့္လိုက္ေတာ့ ဘာျဖစ္လို႔တုန္းဆိုေတာ့ က်င့္စဥ္ကမွန္ေနျပီေလ။

ဘုရားေဟာတရား သူေတာ္ေကာင္းေတြေဟာတဲ့ အနိစၥကို ကိုယ္ကရႈေနတာကိုး။ ရႈတဲ့အတြက္ ကိုယ္က မလိုလားဘူးဆိုတဲ့ သေဘာလဲပါတယ္။ အဲေတာ့ မဂၢင္ေဖာင္ႀကီးစီးတာပဲ။ မခံစားဘူးဆိုတဲ့သေဘာလဲပါတယ္။ ဒီေတာ့ မဂၢင္ေဖာင္ႀကီးစီးတာပဲ။ ပယ္တယ္ သတ္တယ္ ျဖတ္တယ္ စြန္႔တယ္ ဒါေတြလုပ္လိုက္ေတာ့လည္း မဂၢင္ေဖာင္ႀကီး စီးတာပဲ။ မမွီခို၊ မလဲေလ်ာင္း၊ မသိမ္းပိုက္ဘူး ဆိုေတာ့လည္း မဂၢင္ေဖာင္ႀကီး စီးတာပဲ။

ဒီေတာ့ မဂၢင္ေဖာင္ႀကီးကို စီးေနရတဲ့ သစၥာ၀ါဒီမ်ားဟာ ၀ိပႆနာနဲ႔သာ အခ်ိန္ရသေလာက္ က်င့္ေတာ့ ဒါ မိမိတို႔အတြက္ ဘ၀မွာ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမႈကို အေပးဆံုးေသာ က်င့္စဥ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ လံုး၀ ေသခ်ာေပါက္ စိတ္ခ် က်င့္ပါေတာ့။ အရွိန္ရေနၿပီ ဆိုေတာ့ မထူးေတာ့ဘူး၊ တြန္းသာ က်င့္ေတာ့ ေလာကီကေတာ့ အလိုက္အထိုက္ဆိုလည္း အလိုက္အထိုက္ေပါ့ တစ္၀မ္းတစ္ခါးကေတာ့ မဆန္းပါဘူး။

ဒီေတာ့ တရားျပည့္စံုရင္ အားလံုး ျပည့္စံုတာပဲ။ ထပ္ေျပာပါရေစ၊ တရားျပည့္စံုရင္ အားလံုးျပည့္စံုပါတယ္။ ဒီေတာ့ တရားရဖို႔အတြက္ အထူး ၀ိရိယ စိုက္ထုတ္ၿပီး က်င့္လိုက္ပါေတာ့လို႔ တိုက္တြန္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ပါတယ္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *