တရားအားထုတ္ေသာအခါ

Share

တရားအားထုတ္ေသာအခါ

pink-lotusသစၥာဝါဒီမ်ား တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ စိတ္ၾကည္ေအာင္ လုပ္တာပါပဲ။ စိတ္ၾကည္ၾကည္ ဉာဏ္ၾကည္ၾကည္ လုပ္ေဆာင္ရင္ ဘာမဆို ေကာင္းပါတယ္။ စိတ္ေနာက္ေနာက္ဆိုရင္ မေကာင္းပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္ၾကည္ဖို႔ လိုပါတယ္။

တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ စိတ္ကိုၾကည္ေစတာပဲ အေနာက္ေတြကို ရွင္းပစ္တာပဲ။ အေနာက္ေတြကို အနိစၥတင္ပစ္လိုက္တာပဲ၊ အေနာက္ေတြကို ေဆးေၾကာလိုက္တာပါပဲ။

ၾကည္တဲ့အခါက်ေတာ့လည္း အနာဂတ္ အေၾကာင္းအရာေလးေတြ အမွတ္တမဲ့ျဖစ္ျဖစ္ ေပၚတတ္ပါတယ္။ ဒါ နည္းနည္းေတာ့ သတိထားလို႔ ရပါတယ္။

အနာဂါတ္ အေၾကာင္းအရာေလးေတြကေတာ့ စိတ္ၾကည္ၾကည္ ဉာဏ္ၾကည္ၾကည္ ရွိတဲ့အခါမွာ ေပၚတတ္ပါတယ္။ ေလာကႀကီးကေတာ့ မသိႏိုင္တာ မဟုတ္ပါဘူး မသိေသးတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ မသိထိုက္ဘဲနဲ႔ သိဖို႔ေတာ့ သိပ္မလြယ္ပါဘူး၊ သိထိုက္မွ သိတာျဖစ္ပါတယ္။ အသိပညာဉာဏ္ေတြ တိုးတက္ေအာင္၊ နက္႐ိႈင္းေအာင္၊ ႀကီးက်ယ္ေအာင္ တရားအားထုတ္တာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ အခုတရားအားထုတ္တယ္ ေပၚသမွ် ႐ႈျခင္းဟာ အေကာင္းဆံုးေသာ နည္းနိႆယ ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း၍ အားျဖည့္ေပးလိုပါတယ္။ သစၥာဝါဒီမ်ား စိတ္ၾကည္ၾကည္ ဉာဏ္ၾကည္ၾကည္နဲ႔ တရားအလုပ္ကို ဇြဲရွိရွိနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါေစလို႔ ေမတၱာပို႔လ်က္ ရွိပါတယ္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)  

This entry was posted in Buddhism and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *