အဆင့္ငါးဆင့္က်င့္စဥ္

Share

အဆင့္ငါးဆင့္က်င့္စဥ္

CN paint4  သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိစဥ္က စာေရးသူတို႔ က်င့္ခဲ့ရေသာ အဆင့္ငါးဆင့္ က်င့္စဥ္ကို စာဖတ္သူမ်ားအား ေဖာ္ျပပါမည္။

အဆင့္ (၁) မွာ သမုဒယ ပယ္ရပါသည္။

ပယ္ရတာက သမုဒယဟူေသာ အဆိုႏွင့္အညီ ပယ္ရပါသည္။ ခႏၶာကိုယ္ကို တပ္မက္ေနေသာ သမုဒယမ်ားကို ပယ္ရသည္။ စာေရးသူတို႔ တကယ္ေလ့က်င့္ က်င့္ေသာအခါ သမုဒယ ပယ္ရသည္ကို ေပ်ာ္ပါသည္။ သမုဒယေလးေတြကို ပယ္ပယ္လိုက္ရသည္မွာ ဝမ္းသာစရာလည္း ေကာင္းသည္၊ စိတ္ဝင္စားစရာလည္း ေကာင္းသည္။ ႐ုပ္နာမ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမုဒယကို ပယ္ရျခင္းသည္ ေပ်ာ္စရာ တစ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပယ္ရတာက သမုဒယ နံပါတ္ (၁) ျဖစ္ပါသည္။

အဆင့္ (၂) မွာ ေသသြားတာက ဒုကၡ။

သမုဒယ ပယ္လိုက္ေသာအခါ သမုဒယ အေၾကာင္းခံလို႔သာ ဒုကၡျဖစ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ သမုဒယ ပယ္လိုက္ေသာအခါ ဒုကၡေသသြားပါသည္။ ဒုကၡေသလွ်င္ ဒုကၡၿငိမ္းသည္  – အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းကို ပယ္လိုက္ေသာအခါ အက်ိဳးမျဖစ္ေသာသေဘာ ျဖစ္ပါသည္။ မ်ိဳးေစ့တစ္ေစ့ မီးဖိုထဲ ထည့္ဖုတ္ၿပီး ကၽြမ္းေတာ့မွ သဲကႏာၱရမွာ စိုက္လွ်င္ မေပါက္ႏိုင္ေတာ့ပါ၊ ယင္းကား သစ္ပင္ျဖစ္ရန္ ျဖစ္ေသာအေၾကာင္းမ်ား ကုန္စင္ၿပီးသား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သမုဒယ ပယ္ေသာေၾကာင့္ ဒုကၡေသသြားသည္ ထို႔ေၾကာင့္ ေသသြားတာက ဒုကၡျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကား နံပါတ္ (၂) ျဖစ္ပါသည္။

အဆင့္ (၃) မွာ မ်က္ေမွာက္ျပဳရတာက နိေယာဓ။

ထိုအခါ ဒုကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္း သြားသည္၊ ေသသြားသည္ ဆိုေသာအခါ – မိမိ၏ သမုဒယ သတ္လိုက္ေသာ ဉာဏ္သည္ နိဗၺာန္သို႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳရတာက နိေယာဓ ျဖစ္ပါသည္။ နိေယာဓကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရပါသည္။ နိေယာဓကို လႊတ္မထားရပါ။ နိေယာဓ မ်က္ေမွာက္ျပဳလိုက္မွ ကိစၥၿပီးႏိုင္ေသာ သေဘာရွိပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳရတာ နိေယာဓ ျဖစ္ပါသည္။

အဆင့္ (၄) မွာ ေပါ့သြားတာက ခႏၶာ့ဝန္ ျဖစ္ပါသည္။

ခႏၶာဝန္ထုပ္ ဝန္ပိုးႀကီး ေပါ့သြားပါသည္။ ဒုကၡရွိေနစဥ္ကကဲ့သို႔ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ဒုကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ ႐ႈ၍ နိေယာဓ မ်က္ေမွာက္ျပဳေသာအခါ ခႏၶာ့ဝန္ ေပါ့သြားပါသည္။ သိသိသာသာကို ေပါ့သြားပါသည္။

အဆင့္ (၅) ေနာက္ဆံုးအဆင့္မွာ ကိုယ္တိုင္သိရတာက တရားေတာ္ျမတ္ရဲ႕ ဂုဏ္ေက်းဇူး ျဖစ္ပါသည္။

ခႏၶာဝန္ ေပါ့သြားေသာအခါ တရားေတာ္ကို လြန္စြာ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ တရားေတာ္ကို လြန္စြာကို ၾကည္ညိဳပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရား သူေတာ္ေကာင္းမ်ား အပါအဝင္ အရမ္းကို ၾကည္ညိဳ ေလးစားၿပီးတဲ့ေနာက္ ေၾသာ္ မွန္လိုက္တာ ေကာင္းလိုက္တာဟူေသာ သေဘာကို ခံယူမိပါသည္။ `

ဤက်င့္စဥ္မွာ ဆရာျမတ္ႀကီး သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိစဥ္က စာေရးသူတို႔အား ေပးက်င့္ေသာ က်င့္စဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ အခုအခါ အခါအားေလ်ာ္စြာ သစၥာဝါဒီမ်ားအား ဖြင့္ေရးလိုက္ပါသည္။ ဤက်င့္စဥ္ အက်ယ္ေရးလွ်င္ စာအုပ္တစ္အုပ္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ယခုအခါ အက်ဥ္းမွ်သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္ (ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *