နိဗၺာန္မ်က္ေမွာက္ျပဳၿပီးေသာအခါ —

Share

နိဗၺာန္မ်က္ေမွာက္ျပဳၿပီးေသာအခါ —

lotus-md နိဗၺန္ မ်က္ေမွာက္ျပဳၿပီးေသာအခါ ထိုအရိယာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ႐ုပ္နာမ္၏ ဒုကၡကိုပို၍ နားလည္ လာတတ္သည္။

၌ ႐ုပ္နာမ္ မရွိ၍ ၏ ခ်မ္းသာျခင္းကို စံစားရေသာအခါ ႐ုပ္နာမ္၏ အျပစ္ကို ပို၍ျမင္လာတတ္သည္။ ႐ုပ္နာမ္သည္ ဒုကၡသစၥာဆိုေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္အား ပို၍ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ခံစားနားလည္ လာတတ္သည္။

နိဗၺာန္ကို စံဝင္ဖို႔အတြက္ ႐ုပ္နာမ္ကို စြန္႔ႏိုင္ရေလသည္။ ႐ုပ္နာမ္ မစြန္႔ႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ နိဗၺာန္ စံဝင္ဖို႔အတြက္ စိတ္ကူးယဥ္၍ မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။ နိဗၺာန္သည္ ခႏၶာ့နိေယာေဓါ ဟူေသာ စကားအတိုင္း ခႏၶာခ်ဳပ္ရေလသည္။ ခႏၶာမခ်ဳပ္ဘဲ ဤခႏၶာႏွင့္ နိဗၺာန္သို႔ သြားခ်င္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ရယ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။

ထူးျခားေသာ အဘိဓမၼဆရာ တစ္ဦးသည္ ခ်မ္းသာေသာ စိတ္ကေလးႏွင့္ နိဗၺာန္သြားခ်င္ပံု ရသည္။ စာတစ္ေစာင္ ေပတစ္ဖြဲ႕ ေရးသားထားသည္ျဖစ္ရာ လြန္စြာ ဟာသေျမာက္ေလသည္။ ႐ုပ္နာမ္သည္ ဒုကၡသစၥာဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူခဲ့သည္။ ဤအခ်က္ကို ႐ုပ္နာမ္ခ်စ္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက မနာယူႏိုင္ မခံယူတတ္၊ သေဘာမေပါက္ႏိုင္ ျဖစ္ေနေပသည္။ နိဗၺာန္ကို အမွန္တကယ္ ဝင္စားဖူးေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ႐ုပ္နာမ္အား ပယ္ရန္၊ စြန္႔ရန္၊ သတ္ရန္၊ ျဖတ္ရန္ ေကာင္းစြာနားလည္ ေလ့ရွိေလသည္။

ခႏၶာသည္ ဒုကၡသစၥာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ထို နိဗၺာန္စံဝင္ဖူးေသာ အရိယာပုဂၢိဳလ္သည္  ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္၍ ေျခေျချမစ္ျမစ္ စြန္႕ပယ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ႐ုပ္နာမ္၏ ဒုကၡကို ျပတ္ျပတ္သားသား ထင္ထင္ရွားရွား သိျမင္ေပါက္ပိုင္ႏိုင္ေသာ အစြမ္းရွိသည္။ တနည္းအားျဖင့္ နိဗၺာန္စံျမန္း ဝင္စားေလေလ ႐ုပ္နာမ္ဒုကၡအား ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္းပို၍ နားလည္ေလေလ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to နိဗၺာန္မ်က္ေမွာက္ျပဳၿပီးေသာအခါ —

  1. Hnin Wink Khaing says:

    Right method

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *