NIBBANA -11

Share

အပိုင္း(၁၁)

ငယ္    ကၽြန္ေတာ္တစ္ခုေျပာျပမယ္။
နန္း     ေျပာျပပါ။
ငယ္    ဆရာျမတ္ႀကီးက မိန္႔ဘူးတာ။
နန္း     ဟုတ္ၿပီ။ နားေထာင္ခ်င္တယ္။
ငယ္    ပညာရွိက ပညာအေၾကာင္းကို သညာနဲ႔ေျပာတဲ့အခါ မိန္႔တဲ့အခါ နာယူသူက သညာကေန ပညာသို႔

ထိုးေဖာက္ဆင္ျခင္ယူရတယ္တဲ့။
နန္း     အနည္းငယ္လင္းပါဦးဗ်ာ။
ငယ္    တစ္ခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္က မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ႕ တရားေတာ္ကို နာခဲ့တာကိုးဗ်။
နန္း     ဟုတ္ၿပီ။
ငယ္    ဆရာျမတ္ႀကီးက မိန္႔တယ္။ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီးက ဉာဏ္ပညာရွင္ႀကီးတဲ့။ ဉာဏ္ပညာအေၾကာင္းကို

မိန္႔တဲ့အခါ သညာနဲ႔မိန္႔တာဘဲတဲ့၊ အဲဒီသညာကို ပညာရေအာင္ ကိုယ္က ထိုးထြင္းၿပီးလိုက္ရတာတဲ့။
နန္း     ကၽြန္ေတာ္ သေဘာေပါက္ၿပီဗ်ာ။
ငယ္    ကမၻာ့အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ေတြက်ေတာ့ သူတို႔မွာ ေလာကုတၱရာပညာ မရွိၾကဘူး။
နန္း     ဒီေတာ့—–?
ငယ္    ဒီေတာ့ သူတို႔မွမရွိတာ။ သူတို႔က လက္ဆင့္ကမ္းတာေတြလည္း သညာနဲ႔ ၀ိဉာဏ္ဘဲျဖစ္မယ္။ ပညာဉာဏ္

မပါေတာ့ဘူးဗ်။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူတို႔ဟာ ဘယ္လိုမွ အသိပညာရဲ႕ အထြတ္အထိပ္ပိုင္းကို မရရွိႏိုင္ဘူး။
နန္း     အသိပညာရွင္ အရိယာမျဖစ္ႏိုင္ၾကဘူးေပါ့။
ငယ္    ဟုတ္တယ္ဗ်။ မျဖစ္ႏိုင္ၾကဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေလာကုတၱရာအရာမွာ ျမန္မာဟာ ထိပ္ဆံုးကဘဲဗ်။ ေနာက္ၿပီး

ဒီအသိပညာ ကလည္း လူ႔အသိပညာရဲ႕ အထြတ္အထိပ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အသိပညာဉာဏ္အရာမွာ ျမန္မာဟာ

အထြတ္အထိပ္ဘဲ။ ေလာကီကို ကၽြန္ေတာ္မဆိုလိုဘူး။
နန္း     ခင္ဗ်ားလို ပုဂၢဳိလ္ ေခတ္ပညာတတ္တစ္ဦးက ကမၻာ့အသိပညာကို အခုလို တန္ဖိုးျဖတ္လိိုက္ေတာ့

ကၽြန္ေတာ္၀မ္းသာစြာ လက္ခံမိတယ္။ အျခားပုဂၢဳိလ္ေတြ ဥပမာ— ကမၻာ့အသိပညာ ဗဟုသုတ မရွိသူေတြက

ေျပာလွ်င္ေတာ့ စဥ္းစားခ်င္ စဥ္းစားမိဦးမယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္အဘို႔ေပါ့။
ငယ္    အေမရိကမွာ ကၽြန္ေတာ္ ဒီပညာရပ္ေတြ ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။။
နန္း     ကၽြန္ေတာ္သိတယ္ေလ။
ငယ္    အခုလည္း ကၽြန္ေတာ္ေလ့လာလွ်က္ပါဘဲ။
နန္း     ကၽြန္ေတာ္ ျမင္တယ္ေလ။
ငယ္    စၾက၀ဠာေဗဒမွာ `တြင္းမဲႀကီး´တို႔ `မဟာေပါက္ကြဲမႈ´တို႔ `စၾက၀ဠာအစ´တို႔ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ

ေရးရာမွာ ျမန္မာျပည္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္ ေစာပါတယ္။
နန္း     ကၽြန္ေတာ္မွတ္မိတာေပါ့။
ငယ္    မေလ့လာဘဲ မသိဘဲ ေျပာတယ္ဆိုေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့ဗ်ာ။
နန္း     ခင္ဗ်ားမွာ ဒီလိုအက်င့္မွ မရွိဘဲ။ ကၽြန္ေတာ္အသိဆံုးေပါ့။
ငယ္    ျမန္မာေတြ မွန္ရာ ကန္ရာ ဂုဏ္ယူႏိုင္ဖို႔ ေျပာတာပါ။
နန္း     ေလာကုတၱရာ ပညာအရာရာမွ ျမန္မာဟာ ကမၻာကို ေကာင္းေကာင္းယွဥ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္

မူလကတည္းက ယံုၾကည္ၿပီးသားဘဲ။

ငယ္    ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေတြ ေပၚထြန္းခဲ့တယ္ဗ်။
နန္း     သမိုင္းက သက္ေသခံေနတာဘဲ။  ျမန္မာဟာ ဒီကိစၥမွာ ရင္ေကာ့ဂုဏ္ယူဖို႔ အထိုက္ဆံုးေပါ့။
ငယ္    အမွန္အကန္ဘဲဗ်ာ။
နန္း     ဒီကိစၥမွာ ကမၻာဟာ ျမန္မာထက္ ဘာ့ေၾကာင့္ေခာတ္ေနာက္က် က်န္ရစ္ခဲ့ရတာလဲ?
ငယ္    တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ဟာ အရာရာမွာ ဘက္စံုေခာတ္ေရွ႕ကခ်ည့္ေျပးဖို႔ဆိုတာလြယ္တဲ့ကိစၥ မဟုတ္ဘူးဗ်။

သန္ရာ သန္ရာ အထူးျပဳေလ့လာရာမွာဘဲ ေခာတ္ေရွ႕ကေျပးႏိုင္တယ္။ အားလံုးဘက္စံု ေခာတ္ေရွ႕က

ေျပးတယ္ဆိုတာ မလြယ္ကူလွဘူး။ ေနာက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုတာ  ေလာကုတၱရာ အသိပညာမွာ အထူး

ေလ့လာလိုက္စားခဲ့ေလေတာ့ တကယ့္သူေတာ္စင္ အရိယာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးေတြ ေပၚထြန္းေတာ္

မူခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံ။ ဒီေတာ့ အသိပညာ ဉာဏ္အရာပိုင္းမွာ အထြတ္အထိပ္ကို ေရာက္ခဲ့ရတာ။ ေၾကာင္းက်ဳိး ဆီေလွ်ာ္

ညီညြတ္တာေပါ့ဗ်ာ။
နန္း     ဒီေခာတ္မွာ ခင္ဗ်ားလို ေလာကုတ္ ေလာကီ ႏွစ္လီ ဗဟုသုတ ရွာမွီးသူ ပုဂၢဳိလ္ရွိလာေတာ့ ျမန္မာေတြ

႐ုိးသားစြာ ေမ့ေနၾကတဲ့ လွ်ဳိ႕၀ွက္ဂုဏ္ယူစရာ အခ်က္ေတြ ဆက္ကာ ဆက္ကာ ေပၚထြန္းလာႏိုင္ၿပီေပါ့ေနာ္။
ငယ္    ကၽြန္ေတာ္က `ဗုဒၶစာေပဆု´ ရခဲ့တယ္ေလ။ ဒါ ႏိုင္ငံေတာ္က ေပးတာဘဲ။ ဒီေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေက်းဇူး

ဆပ္ရမွာဘဲ။ ဒါ-ကၽြန္ေတာ့္ခံယူခ်က္ဘဲေလ။
နန္း     ခင္ဗ်ားရဲ႕ ဆရာျမတ္ႀကီးကလည္း ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၊ ကိုယ့္လူမ်ဳိး၊ ကိုယ့္ဘာသာ၊ ကိုယ့္သာသနာ ေကာင္းက်ဳိးျပဳဘို႔

မွာေတာ္မူခဲ့တယ္ ဟုတ္လား။
ငယ္    ဟုတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အခါအခြင့္ သင့္သလို ဒီကိစၥကို ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ပါတယ္။
နန္း     ကၽြန္ေတာ္သာဓုေခၚပါတယ္ဗ်ာ။ ေရွ႕ဆက္လည္း ခင္ဗ်ား ဒီကိစၥမ်ဳိးေတြ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဦးမွာပါ။
ငယ္    ကၽြန္ေတာ္ ခႏၶာကိုယ္ ေသမင္းလက္ ၀ ကြက္မအပ္ရေသးမွီ အထိေပါ့ဗ်ာ။
နန္း     ခင္ဗ်ား က်မ္းမာေရး အမ်ားႀကီး ေကာင္းပါေသးတယ္။
ငယ္    ေကြးေသာလက္ေလဗ်ာ။
နန္း     ခင္ဗ်ား အသက္ရွင္သန္ေနခ်င္ေသးတယ္ မဟုတ္လား။
ငယ္    သာသနာ့ေကာင္းက်ဳိး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခြင့္ ရွိေနသမွ် အထိေပါ့ဗ်ာ။
နန္း     ႀကိဳက္သြားၿပီဗ်ာ။ ေျပာပံုကိုေတာ့—။
ငယ္    ကၽြန္ေတာ္တို႔က တာ၀န္သိသိ သစၥာရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ရတဲ့ အႏြယ္ေတြေလ။
နန္း     ေကာင္ခ်ီးပါဗ်ာ။ ဒါနဲ႔ ခင္ဗ်ားက ေလာကုတၱရာ သန္တယ္ေနာ္။
ငယ္    သန္တယ္။
နန္း     ဘာျဖစ္လို႔လဲ။
ငယ္    သိထားတာေလးေတြရွိလို႔။
နန္း     မွ်ေ၀ဗ်ာ။
ငယ္    အသိပညာရဘို႔ ငံ့လင့္တာေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေလာဘႀကီးသူ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။
နန္း     ငံ့လင့္႐ုံမွ်သာပါဗ်ာ။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ေပါ့။
ငယ္    ရပါတယ္။
နန္း     ရလွ်င္လက္တို႔ဗ်ာ။
ငယ္    ဒီေခာတ္မွာ အရိယာျဖစ္ႏိုင္တယ္။
နန္း     ယံုတယ္ဗ်ာ။
ငယ္    အရိယာေတြရွိတယ္။
နန္း     ယံုမယ္ဗ်ာ။
ငယ္    သာသနာမဆိတ္ဘူးဗ်။
နန္း     ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသလို က်င့္ေနၾကမွေတာ့ဗ်ာ။
ငယ္    ဟုတ္တယ္ဗ်ာ။
နန္း     အရိယာကို စိတ္၀င္စားတယ္ဗ်ာ။
ငယ္    လူသာမာန္ေတြ မသိတဲ့ အရာေတြသိလို႔လား။
နန္း     အဲဒါလည္းပါတယ္။ ထူးျခားျမင့့္ျမတ္လို႔။
ငယ္    အမွန္ဘဲ။
နန္း     လက္တို႔ေတာ့ေလဗ်ာ။
ငယ္    ကၽြန္ေတာ္က ပညာသားပါပါ ေျပာခ်င္တာဗ်။
နန္း     လက္ခံတယ္။
ငယ္    ဘယ္သူအရိယာ၊ ဘယ္၀ါ အရိယာလို႔ ေျပာတာထက္ အရိယာဆိုတာ ဘယ္လိုအရည္အခ်င္းေတြ ရွိတယ္

ဆိုတာပါ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေျပာခ်င္တာ။

 

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္
Admin (www.chitnge.com)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *