ကမာၻသို႔ဗုဒၶဘာသာ၏ေျခလွမ္းသစ္မ်ား

Share

ကမာၻသို႔ဗုဒၶဘာသာ၏ေျခလွမ္းသစ္မ်ား

ဗုဒၶဘာသာသည္ အမွန္တရားျဖစ္ရာ ထိုအမွန္တရား ကမာၻသို႔ ျပန္႔ႏွံ႔ရန္ ဗုဒၶဘာသာသူေတာ္စင္မ်ား အဖက္ဖက္က ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ လက္ေတြ႕ေခတ္တြင္ လက္ေတြ႕ ပညာရပ္မ်ား တိုးတက္ေနေသာ ဤသိပၸံေခတ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္းကို လက္ေတြ႕ က်င့္ႀကံအားထုတ္ၾကဖို႔ ႐ႈေထာင့္တစ္ခုအျဖစ္ လိုအပ္ေနေပသည္။ လက္ေတြ႕က်င့္မွသာလွ်င္ ၿပီးျပည့္စံုႏုိင္သည္ဟူ၍ ကမာၻက နားလည္ထားသည္။ သေဘာတရားေရးရာ သက္သက္ဆိုလွ်င္ ဗလာျဖစ္သည္ဟု ေအာက္ေမ့ၾကသည္။ လက္ေတြ႕ပါမွသာလွ်င္ ျပည့္စံုႏုိင္မည္ဟု သေဘာထားၾကသည္။

ထိုအခါ ဗုဒၶဘာသာ၏ လက္ေတြ႕ပညာရပ္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ ေၾကြးေၾကာ္ႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕ က်င္ႀကံရာ၌၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္၌ သတိပဌာန္ေလးပါးရွိရာ ကိုယ္သန္ရာမွ ေလာကကို အလွဆင္ႏုိင္ေလသည္။ စာေရးသူသည္ ႏွင့္ ဓမၼႏုပႆနာ အေၾကာင္းကို အေတာ္အသင့္ ေဖာက္သည္ခ် ေျပာေဟာေနပါသည္။ ၌ စိတ္ကို အနိစၥ႐ႈပါဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဓမၼာႏုပၸႆနာ၌ ဓမၼသဘာ၀ေလးေတြ ဆင္ျခင္ပါ ဟူ၍လည္းေကာင္း ေျပာဆိုတင္ျပလွ်က္ရွိသည္။

ဗုဒၶဘာသာ၏ အမွန္တရားသည္ ကမာၻသို႔ ယခုထက္ပိုမို၍ ထိုးေဖာက္ႏုိင္သင့္သည္ဟု ခံစားမိသည္။ ကမာၻသည္ အမွန္တရားႏွင့္ လက္ေတြ႕ကို တန္ဖိုးထား ေလးစားရာ ဗုဒၶဘာသာသည္ အမွန္တရား အတြက္ေရာ၊ လက္ေတြ႕အတြက္ေရာ တင္ျပႏုိင္စြမ္းရွိေသာ ဘာသာရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အမွန္အကန္ ေပၚထြန္းဖို႔အတြက္ ဗုဒၶဘာသာ၏ ပဋိပတၱိဆို္င္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုယ္သန္ရာမွ ဤေလာကအား အလွဆင္ေစခ်င္သည္၊ ဆင္လည္း ဆင္သင့္သည္။ အသိပညာ၌ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိရာ ေလာကီတြင္မက ေလာကုတၱရာအသိပညာပါ လူသားမ်ား ရရွိႏုိင္ေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ေစ လိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၏ ပဋိပတၱိေျခလွမ္းမ်ားသည္ ကမာၻသို႔ ေရွ႕ဆက္ ေဖာ္က်ဴးႏုိင္ရန္ လုံ႔လျပဳသင့္သည္ဟု ခံစားမိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *