ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန) ၏ စာအုပ္ အင္တာဗ်ဴး

Share

ျမဝတီ႐ုပ္ျမင္သံၾကား
ယေန႔ရန္ကုန္ျမင္ကြင္းစံု အစီအစဥ္တြင္ ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့ေသာ
ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန) ၏ စာအုပ္ အင္တာဗ်ဴး

 

This entry was posted in Video and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *