ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ -49

Share

ေ႐ႊစက္ေတာ္

ဒုတိယေန႔

အဓိ႒ာန္ေအာင္ျမင္ျခင္း (အဆက္)

ယခုကိစၥမွာလည္း သာမညကိစၥမဟုတ္ေခ်။ အသိဉာဏ္ ယွဥ္ကာ ခႏၶာဉာဏ္စိုက္၍ အထူး၀ိရိယ ထားေနရသည္။

ထိုသို႔ ဉာဏ္စိုက္ေနစဥ္ စာေရးသူ၏ ညာလက္ေမာင္း အတြင္းသားထဲမွ သိသာစြာ တုန္လႈပ္သြားသည္။

ေအာ္ . . . အတိတ္နမိတ္ေတာ့ ျပသေနေပၿပီ။ တရားထူး ရခ်ိန္တန္၍ျဖစ္မည္။ မလႈပ္စဘူး ထူးထူးကဲကဲ ညာဘက္လက္႐ုံး လႈပ္၏။ အဓိ႒ာန္ တစ္ခုကိုျပဳသည့္ ပုဂၢဳိလ္သည္ မိမိအဓိ႒ာန္ ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးရန္သာ ဆႏၵျပဳက်င့္ေဆာင္ ၾကရမည္။

အျခားဘာကိုမွ် အာ႐ံုမလိုက္ရ။ အဓိ႒ာန္ ေအာင္ျမင္ေရးကိုသာ အဓိကထားလ်က္ ဘ၀င္ဟဒယ၌ ဉာဏ္စိုက္ထားသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ဉာဏ္ေတာ္ျမတ္ကို ဦးခိုက္လိုက္ သည္။

စာေရးသူ၏ဉာဏ္သည္ ယွဥ္သန္၍လာသည္။ ဉာဏ္သည္ ေပါ့ပါးႏူးညံ့၍ က်ယ္ျပန္႔သြားသည္ကို ကိုယ္တိုင္သိနားလည္လာသည္။ ေအာ္ . . . ဉာဏ္သည္ အသက္၀င္ လႈပ္ရွားလ်က္ ရွိေနေပၿပီတကား။

ထို႔ေနာက္ဉာဏ္ျဖင့္ တရားဆင္ျခင္ခ်ိန္တြင္ ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ တရားတို႔သည္ မျမဲၾကပါတကား။ မျမဲၾကျခင္းသည္ မပိုင္၍ မဆိုင္၍ပါတကား။ ထိုအခါ ဉာဏ္အသိသည္ ပိုမိုသိပ္သည္းက်စ္လစ္ကာ အင္အားေကာင္းသြားသည္။ မိမိ႐ုပ္နာမ္ႏွင့္တကြ ထို႐ုပ္နာမ္အား ကပ္ၿငိမႈတို႔သည္လည္း အားလံုးပင္မျမဲၾက၊ မပိုင္မဆိုင္အပ္ၾက ပါတကား။

စာေရးသူသည္ ဉာဏ္ကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ သံုးသပ္ႏိုင္လာေပၿပီ။ ထို႔ေနာက္ ဆရာျမတ္ကို ထိုးထြင္းဉာဏ္ျဖင့္ ဦးထိပ္မွာထားလိုက္သည္။ ေအာ္ . . . ဒီအသိ ဒီဉာဏ္မ်ဳိးကို ဆရာျမတ္သည္ ခ်ီးျမင့္အပ္ခဲ့ေပၿပီတည္း။ စာေရးသူ႔ဉာဏ္သည္ ပိုမိုႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕သြားသည္။ ပိုမို၍လည္း ခ်မ္းသာမႈ တိုးတက္သြားသည္။

မွန္မွန္ကန္ကန္ ထိုးထြင္းဆင္ျခင္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ ဉာဏ္စြမ္းသတိၱေပတည္း။

ဆရာျမတ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုး ကိုးစားယံုၾကည္သျဖင့္ အိမ္ေထာင္ကိုစြန္႔ခြာခဲ့သည္။ အဘယ္၍ အဘယ္မွ် ယံုၾကည္အားထားသည္ကို ဆင္ျခင္ၾကည့္၏။

ထိုမွ် ငယ္႐ြယ္ႏုနယ္စဥ္ကပင္ ခ်စ္ခင္ပါသည္ဆိုေသာ အိမ္ေထာင္ကို ပယ္စြန္႔ႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ဆရာျမတ္ကို ေတာ္႐ံုတန္႐ုံ ယံုၾကည္ခ်က္ အားကိုးခ်က္မ်ဳိးေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ အူလႈိက္ အသဲလႈိက္ ယံုၾကည္လြန္း ၾကည္ညိဳလြန္း၍ သားသမီး ဇနီးမယားကို စြန္႔ထား၍ ဆရာျမတ္ထံ ပ်ပ္၀ပ္႐ိုေသစြာ ၀တ္ႀကီး၀တ္ငယ္ ျပဳစုလ်က္ အႏြံအတာခံကာ လုပ္ေကၽြးေမြးျမဴခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုေတာ့မူ ထိုဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားကို ခံစားေနရၿပီသာတည္း။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခ်က္ကို အစံုအလင္ ဆင္ျခင္မိသည္။ ေတာႀကီးမ်က္မဲ ဘုရားႀကီး၌ တစ္ပါးတည္း က်င့္ၾကံရဲေသာ သတၱိထူးမွာလည္း ဆရာျမတ္ ခ်ီးျမွင့္ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ေသာ ဉာဏ္စြမ္းပညာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ မည္သူသည္ လိမ့္လိမ့္လဲလဲ ျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေသာ က်င့္ၾကံမႈကို က်င့္ေဆာင္ပါမည္နည္း။ အသြားမေတာ္တစ္လွမ္း မဟုတ္ပါသေလာ။ ယခုမူ မိမိသည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေျခလွမ္းေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာကို လွမ္းခဲ့ၿပီးေပၿပီ။ အရွင္သူျမတ္မ်ား ထားရွိအပ္ေသာ ေမတၱာဂ႐ုဏာတို႔ကို ဆင္ျခင္ၾကည့္မိေပသည္။

ထိုေမတၱာ ဂ႐ုဏာမ်ားမွာ သတၱ၀ါမ်ားအတြက္ သက္သက္ျဖစ္သည္။ သူေတာ္စင္တို႔ ကိုယ္တိုင္အတြက္ မူ ကိစၥျပတ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ မိမိတရား မိမိႏွလံုးသြင္းေနလွ်င္ ကိစၥၿပီးေနၿပီ မဟုတ္ပါေလာ။ သို႔ေသာ္ သတၱ၀ါမ်ားအား သနားသျဖင့္ ဂ႐ုဏာေရွ႕ထားကာ ေစတနာ ပြားေတာ္မူၾကရွာေပသည္။ မည္မွ် ျမင့္ျမတ္၍ ႐ိုေသအပ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္ထူးမ်ား ပါေပနည္း။ ထိုပုဂၢဳိလ္ထူး ပုဂၢဳိလ္ျမတ္တို႔၏ ေမတၱာေစတနာ ဉာဏ္ပညာကို ေလးေလးျမတ္ျမတ္ ခံယူပူေဇာ္အပ္ေပသည္။ မိမိ၏ ဉာဏ္သည္ ခႏၶာကို တစ္ခ်က္လွည့္ ဆင္ျခင္လိုက္သည္။ ေအာင္ျမင္သြားေပသည္။ ေပၚလာသမွ်ကိုလည္း ထက္ျမက္လွေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ တစ္ခ်က္႐ႈသတ္ တစ္ခ်က္ျပတ္ၿပီ။ ယႏၲရားျဖစ္ေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္ေပတည္း။ ေအာ္ . . . ဉာဏ္အရာဆိုသည္မွာ ဤမွ် ထက္ျမက္၍ ဤမွ် ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ေဆာင္ကာ ခ်မ္းသာမႈေပးႏိုင္စြမ္း လွေပသည္တကား။ ဉာဏ္အရာျဖင့္ ေအာင္ပြဲခံလိုက္သည္။ ေရွ႕ဆက္၍ ဘယ္ကဲ့သို႔ အသက္ရွင္ရမည္ကို သိနားလည္သြားၿပီ။ ေအာ္ . . . ခ်မ္းသာေပါ့ပါးေပစြ။ ဉာဏ္အရာဆိုသည္မွာ ဤသို႔သာတည္း။ တရားျဖင့္ ၿငိမ္းေအးေနေလသည္။ အဘယ္သို႔ေသာ အတၱ၊ အတၱနိယကမွ ပူေလာင္မႈကို မျဖစ္ေစေတာ့ေပ။ တေလာကလံုးကို စြန္႔လိုက္သည္။

ထို႔ေနာက္ ႐ုပ္နာမ္ကိုလည္း စြန္႔လိုက္၏။ အပ္ဖ်ားတေထာက္မွ အေၾကာက္အကန္ မျငင္းႏိုင္ၾကေပ။ ေအာ္ . . . ခ်မ္းသာေပစြတကား။ အေၾကာင္းအက်ဳိး အေကာင္းအဆိုး သတိဉာဏ္၀င္ ဆင္ျခင္မိသည္။ တကာ၊ တကာမ ဓမၼေယာဂီမ်ားလည္း ဤကဲ့သို႔ က်င့္လွ်င္ အလားတူ ခ်မ္းသာၾကေပလိမ့္မည္။

အေၾကာင္းမျပဳေသာ သံေယာဇဥ္ ျဖစ္မိသည္။

တာ၀န္ခံယူျခင္းဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။ ေမတၱာႏွင့္ ဂ႐ုဏာဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။ ယံုၾကည္ကိုးစားေသာ တကာ၊ တကာမမ်ားအတြက္ အသက္ရွင္သန္ရ ဦးမည္တကား။ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားက သာဓုေခၚၾကေပလိမ့္မည္။ ဆရာျမတ္ကိုယ္ေတာ္တိုင္လည္း စစ္မွန္ေသာ ခ်မ္းသာမႈ ခံစားရေသာ တပည့္ခ်စ္ကို ႏွစ္ေထာင္းအားရ ျဖစ္ေပလိ္မ့္မည္။ တကယ္ေတာ့ တရားရွင္ဆိုသည္မွာ – ဤသို႔ေသာသေဘာ ရွိၾကသည္သာတည္း။

အေငြ႕အသက္ကေလးမွ်ေသာ ကိေလသာကို ကုန္စင္ေအာင္႐ႈသတ္ၿပီး ေအးၿငိမ္းမႈ ခ်မ္းသာကို ဉာဏ္အရာျဖင့္ စံျမန္းေနျခင္းသည္ တရားရွင္တို႔၏ လုပ္ငန္းပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ ကိေလသာ အပူမီးတို႔ ၿပီးဆံုးသြားသည္၏ေနာက္ ဉာဏ္အရာသည္ ေအးၿငိမ္းမႈကို ထိုးထြင္းဆင္ျခင္ ဉာဏ္သက္၀င္ေနလိမ့္မည္သာ တည္း။ ကိေလသာတို႔၏ ခ်ဳပ္ဆံုးမႈမွာ မည္မွ်ေအးျမေၾကာင္း ထိုဉာဏ္သည္ အသိဆံုးျဖစ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ထပ္မံ၍ ကိေလသာတိုး၀င္မႈကို အေငြ႕ပင္ အပင္ပန္း အညိွဳးေလ်ာ္ခံေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။ ကိေလသာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈ၏ သီးျခားနယ္၌ ခ်မ္းသာစြာ လြတ္လပ္စြာ စံျမန္းေနေတာ့မည္သာတည္း။ ေမတၱာပို႔ အမွ်ေပးေ၀ လိုက္၏။ သေဗၺညဳတ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးကို လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ကန္ေတာ့ လိုက္၏။

 

(စာေပခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္-၁၁၀၃၂/၁၉၇၈-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ)
ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္ –
Admin (www.chitnge.com)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *