ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ -35

Share

ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ

 

လမ္းညႊန္ခ်က္    

(၁) သုခအတုကို သုခအစစ္ မဟုတ္သျဖင့္ ဒုကၡဟုသာယူပါ။

(ထိုအခါမွ ရာႏႈန္းျပည့္ေသာ သုခကို ရႏိုင္မည္)

(၂) ထိုသုခ အတုသည္ ပ်က္ေနသည္။ ပ်က္ေနျခင္းကို ဟန္႔တား၍မရ။ အႏွစ္သာရ လိုက္ရွာေသာ္ ပ်က္ေနသျဖင့္ မပိုင္ဆိုင္အပ္ေၾကာင္းသာ ထပ္ေလာင္း၍ အသိဉာဏ္ထဲ၌ ျဖစ္ေပၚလာသည္။

ထိုအခါ ပထမ သုခ၏ အပ်က္ကို သိျမင္ ထိုးထြင္းလိုက္ေသာဉာဏ္ ပညာအေျမာ္အျမင္ ဆင္ျခင္မႈ စြမ္းပကားသည္ သုခအစစ္ကို တည္ေဆာက္ဖြဲ႕စည္း ျဖစ္ေပၚေစေသာ အဓိက လိုရင္း အႏွစ္သာရ စြမ္းအင္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤစြမ္းအင္ ႀကီးမားေစျခင္းသည္ မဂ္ဉာဏ္အင္အား ျဖစ္ေပၚတိုးပြားလာေစရန္ ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ ေနျခင္းပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

ဤက်င့္စဥ္သည္ က်င့္ထိုက္ၾကံထိုက္ ျမတ္ႏိုးထိုက္ေသာ က်င့္စဥ္မည္သည္ မွီခိုထိုက္ လဲေလွ်ာင္းထိုက္ ေသာ ျမတ္ေသာက်င့္စဥ္ မည္သည္။ တနည္း ခ်မ္းသာစစ္ ခ်မ္းသာမွန္ကို ေပးစြမ္းေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္ေပ တည္း။

အျခားတစ္နည္း

႐ုပ္နာမ္ကို ဒုကၡတရားဘဲဟု ဉာဏ္ႏွင့္သိလိုက္။

ဒီအခါမွာ အသိဟာဉာဏ္ ဉာဏ္ဟာအသိျဖစ္ၿပီး အသိဟာ ဉာဏ္မွာကပ္သြားသည္။

ဉာဏ္အသိသည္ ဒုကၡမွ ကြာသြားသည္။ ဉာဏ္ဟာ ဒုကၡအေပၚမွာ သံုးသပ္ေနသျဖင့္ ဒုကၡ႐ုပ္နာမ္က တျခား သံုးသပ္သိရွိ နားလည္ေနေသာ ဉာဏ္ကတျခား။

အသိကို ဉာဏ္မွာထားလွ်င္ ဒုကၡမွ ဤနည္းျဖင့္လြတ္သည္။

႐ုပ္နာမ္ကို ငါမွာ ထားလွ်င္ ငါဒုကၡျဖစ္မည္။

႐ုပ္နာမ္ေရာ ငါေရာ ဒုကၡျဖစ္ၾကသည္။

ဒုကၡသည္ အပ်က္တရားဘဲ အပ်က္ျမင္ေအာင္ က်င့္ျခင္းသည္ မဂၢင္အက်င့္ပင္ျဖစ္သည္။ မဂၢင္အက်င့္ကို က်င့္ပါ။ မခ်မ္းသာဘဲ မေနပါဘူး။

 

 

တနည္း

႐ုပ္နာမ္ကို မပိုင္မဆိုင္ပါ။

တကယ္လို႔ ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ထင္လွ်င္လည္း ထင္ၾကည့္ပါ။ ဤအထင္မွားေၾကာင္း ရွင္းျပပါမည္။

႐ုပ္နာမ္ဟာ မျမဲဘူး။ ဒါကိုေတာ့ ယံုၾကည္တယ္ မဟုတ္လား။ မျမဲလို႔ ႏုရာမွ ရင့္ၿပီး အို နာ ေသ သြားၾကရတာဘဲ။

ဒီေတာ့ ေကာက္ခ်က္ခ်ရမွာက ႐ုပ္နာမ္၏ ပ်က္စီးျခင္းကို မပ်က္စီးပါႏွင့္ လို႔ု တားမရဘူး။ ႐ုပ္နာမ္ရဲ႕ အပ်က္ကို ဟန္႔တား လႊမ္းမိုး ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ မရဘူး။

ဒီေတာ့ ႐ုပ္နာမ္ကို ပိုင္ေသးသလား။ သူ႕ အပ်က္ကိုေတာင္ ဟန္႔လို႔မရလွ်င္ သူ႔ကို ပိုင္တယ္လို႔ မွတ္ယူလို႔ျဖစ္မလား။

မပိုင္လို႔ဘဲ ပ်က္စီးသြားရတာေပါ့။ ပ်က္လို႔ မပိုင္လွ်င္ မပိုင္တဲ့အရာႏွင့္ ဆိုင္ေသးသလား။

မပိုင္လွ်င္ မဆိုင္ဘူးဟု ဥေပကၡာျပဳလိုက္ပါ။ လိုရင္းသုခစစ္ ခ်မ္းသာအမွန္ကိုသိေသာ သေဘာဉာဏ္ ေပၚလာပါလိမ့္မည္။

ဒါဟာ ႐ုပ္နာမ္အေပၚမွာ လကၡဏာေရး လက္ေတြ႕တင္တဲ့ က်င့္စဥ္ဆိုင္ရာ သေဘာတရား ပါဘဲ။ ဒီအတိုင္းႏွလံုးသြင္းၿပီး ဆင္ျခင္သံုးသပ္ လက္ေတြ႕က်င့္ၾကံလွ်င္ က်င့္ၾကံအားထုတ္သူ မည္ပါမည္။ ဒီနည္းဟာ ကိေလသာ ဟူသမွ် ျမဴမၽွမႂကြင္းက်န္ေစတဲ့ လက္ေတြ႕က်င့္စဥ္ လုပ္ငန္းခြင္ တရားေတာ္ပါဘဲ။

ကိေလသာ ဟူသမွ် ျမဴမွ် မႂကြင္းမက်န္ေရး တရားေတာ္ကို ဆင္ျခင္ၿပီးေနာက္ ၅၂၈ သြယ္ ေမတၱာကို ပို႔သၿပီး အမွ်ေမတၱာ ေပးေ၀လိုက္သည္။

ထို႔ေနာက္ အဓိက ေနာက္ဆံုးပန္းတိုင္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ေ႐ႊစက္ေတာ္ဘုရားအတြက္ ခရီးဆက္ရန္ ရည္သန္၍ နားေနက်ိန္းစက္လိုက္သည္။

 

(စာေပခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္-၁၁၀၃၂/၁၉၇၈-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ)
ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္ –
Admin (www.chitnge.com)

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *