ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ -27

Share

ေမတၱာသည္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕၏

ကိေလသာမ်ားသည္ ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းလွသည္။

ေမ

တၱာသည္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕၏။

ေစတ

နာပါ၏။

ကိုယ္ႏွင့္အတူျပဳ၍ ျမင့္ျမတ္ရာသို႔ ေဆာင္ေပး၏။

ခ်မ္းသာေစလိုမႈ သက္သက္ျဖစ္၏။

အတၱကိုယ္က်ဳိး မေမွ်ာ္ကိုးေပ။

လိမ္လည္လွည့္ျဖားမႈ မာယာသာေဌးယ် မရွိ။

ၾကည္လင္ျဖဴစင္၏။ ေနာက္ဆံုး၀မ္းသာ႐ႊင္ျမဴးရမည္။

ေအာင္ျမင္မႈကို အတူခံစားရမည္။

လြတ္လပ္ခ်မ္းေျမ့၏။ ႏွလံုးေမြ႕ေလွ်ာ္ ေပ်ာ္ဖြယ္ရာ ေကာင္းလွပါေပသည္။

 

တပါးသူ၏ စိတ္ကို သိသေလာ

တရားအားထုတ္လွ်င္ တပါးသူ၏ စိတ္ကို သိႏိုင္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ အားထုတ္ေသာ ေယာဂီသည္ မိမိစိတ္ကို အေသးစိတ္သိေအာင္ ေလ့က်င့္ထား၍ တပါးသူ၏ စိတ္ကို သိႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မိမိ၏ အတြင္းစိတ္ကို သိေသာ ဉာဏ္ရင့္သန္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားပါသည္။

ထိုဉာဏ္ႏွင့္ပင္ တပါးသူ၏ စိတ္ကို သိျမင္လာပါသည္။

မိမိစိတ္ကို မိမိ အႏုစိတ္သိျခင္းသည္ မူလ အဓိကပင္ျဖစ္သည္။

အနာဂတ္ကို သိျခင္းသည္လည္း ထို႔အတူပင္ျဖစ္ပါသည္။ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ကို အႏုစိတ္သိေအာင္ ဤ က်င့္ထားေသာ ဉာဏ္သည္ အနာဂတ္ကို ႀကိဳ၍သိႏိုင္ပါသည္။

(စာေပခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္-၁၁၀၃၂/၁၉၇၈-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ)
ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္ –
Admin (www.chitnge.com)

 

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *