စိတ္ႏွင့္ဉာဏ္ -၂

Share

ႏွင့္ဉာဏ္ -၂

သစၥာ၀ါဒီမ်ား .. ..

စိတ္နဲ႔ဉာဏ္နဲ႔ ကြဲျပားျခားနားခ်က္ေတြေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးေတာ့ သေဘာေပါက္ေလာက္ၿပီလို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒီထက္ဒီ သေဘာေပါက္ရင္ ဒီထက္ဒီ ေကာင္းလိမ့္မယ္။ ဥပမာ နိဗၺာန္ကို စံ၀င္တဲ့ အခါမွာ စိတ္မ႐ွိဘူး။ ”ခႏၶာနိေရာေဓာ နိဗၺာနံ” ဆိုတာ သိမွာပါ၊ ခႏၶာမ႐ွိဘူးေပါ့ ခႏၶာမ႐ွိဘူး ဆိုေတာ့ ႐ုပ္ခႏၶာ နာမ္ခႏၶာ မ႐ွိဘူးဆိုေတာ့ နာမ္ခႏၶာမ႐ွိရင္ စိတ္မ႐ွိဘူးေပါ့။ ဒီေတာ့ စိတ္မ႐ွိေတာ့ မသိေတာ့ ဘူးလား ေမ့ေဆးေပးထားသလိုလား ဆိုေတာ့ ဒီလိုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

နိဗၺာန္စံတာက (black hole) ထဲကို က်ေေရာက္သြားတာမ်ဳိးလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ နိဗၺာန္စံတာက ဖိုလ္ဉာဏ္နဲ႔ ဖလသမာပတ္ ထိုးထြင္းတာေပါ့ေနာ္ .. .. ”မဂၢဖလာန မာရမၼနဘူေတာ အသခၤတ ဓေမၼာ” ဆိုတဲ့ ပါဠိေတာ့ ႐ွိတယ္။ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္နဲ႔ အာ႐ုံျပဳရတာ နိဗၺာန္ပဲ၊ ဒီေတာ့ နိဗၺာန္ဆိုတာ ဖိုလ္ဉာဏ္နဲ႔ အာ႐ုံျပဳတာေပါ့။ နားမလည္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြက သခၤတနဲ႔ အသခၤတေတာင္ မကြဲေတာ့ နိဗၺာန္ကို ခ်မ္းသာတဲ့စိတ္ကေလးလို႔ တင္ျပၾကတာဟာ ေတာ္ေတာ္႐ွက္စရာလည္း ေကာင္းပါတယ္။ ဗဟုသုတ မ႐ွိဘဲနဲ႔ စြတ္႐ြတ္ၿပီးေတာ့ တင္ေနၾကတာ ဟာသပဲ။

နိဗၺာန္မွာ ႐ုပ္နာမ္မွ မ႐ွိတာကိုး .. .. နိဗၺာန္မွာ ဉာဏ္ပဲ႐ွိတယ္။ ဖလသမာပတ္ဆိုတာ ႐ွိတယ္ – ဖိုလ္ဉာဏ္နဲ႔ နိဗၺာန္ထိုးထြင္းတာပါ။ ဒီေတာ့ ဉာဏ္ကေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့ေနာ္ ေရာင္ျခည္ေတာ္ ဆိုတာ ဉာဏ္က ထြက္တာပါပဲ။ အင္မတန္လည္း အံ့ၾသစရာေကာင္းတဲ့ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ အံ့ၾသစရာ ေကာင္းတဲ့ ဂုဏ္ရည္ေတြပါ။

ဒါကို ေတြက ဗုဒၶဘာသာကို ေခ်ဖ်က္ခ်င္ေတာ့ နိဗၺာန္အေၾကာင္းကို မေျပာပါနဲ႔ မေဟာပါနဲ႔ .. .. ဗုဒၶဘာသာတို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္က နိဗၺာန္ပဲဥစၥာ နိဗၺာန္အေၾကာင္း မေျပာလို႔ ဘယ္ျဖစ္မွာတုန္း .. .. နိဗၺာန္အေၾကာင္းကို သိရမွာေပါ့၊ ကိုယ္တိုင္ မစံျမန္းႏုိင္ေသးဘူးျဖစ္ေစ နိဗၺာန္အေၾကာင္းေတာ့ အႏုမာန မ်က္ဆၿပီး သေဘာသဘာ၀ သိထားရမွာေပါ့ .. .. နိဗၺာန္ကို ဖိုလ္ဉာဏ္နဲ႔ ထိုးထြင္းၿပီးေတာ့ စံျမန္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ႐ုပ္နာမ္ဆိုတာ ေျပာရရင္ေတာ့ မေကာင္းပါဘူး၊ အပ်က္တရားပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ႐ုပ္နာမ္ကို မသိမ္းပိုက္သင့္ဘူး၊ ဉာဏ္ပညာပဲ တည္ေဆာက္သင့္တယ္။ ဒါ လူသားအားလံုး ႐ုပ္နာမ္႐ွိတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြအားလံုး လိုက္နာသင့္တဲ့ တရားပါ။ ဗုဒၶဘာသာဟာ ဗုဒၶဘာသာေတြ အတြက္မွ မဟုတ္ပါဘူး။ ႐ုပ္နာမ္႐ွိတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြ အားလံုးအတြက္ကို ေကာင္းက်ဳိးေဆာင္တဲ့ ဘာသာရပ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ မသိၾကဘူးေပါ့ေလ။

ဒီေတာ့ နိဗၺာန္မွာ ႐ုပ္နာမ္မ႐ွိပဲ ဉာဏ္ပညာေတြနဲ႔ သက္ေရာက္ စံျမန္းၾကတာ အံ့ၾသဖြယ္ရလည္း ေကာင္းတယ္။ နိဗၺာန္ရဲ႕ ဂုဏ္ရည္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးပဲ ကၽြန္ေတာ္ မၾကာခဏေျပာပါတယ္။ ျမန္မာလိုကေတာ့ ခ်မ္းသာျခင္းမ်ဳိးစံု စုပံုတယ္၊ လြတ္ေျမာက္တဲ့ အရသာ႐ွိတယ္၊ သိမ္ေမြ႕ႏုညံ့တယ္၊ အသိခက္တယ္၊ နက္႐ႈိင္းတယ္၊ (၃၁)ဘံုမွာ ႏႈိင္းခိုင္းစရာ ဥပမာ မ႐ွိဘူး၊ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေကာင္းတယ္ ဒါေတြဟာ နိဗၺာန္ရဲ႕ ဂုဏ္ရည္ေတြပါ။ ခိုင္မာေစခ်င္ရင္လည္း ပါဠိလိုကေတာ့ နိစၥ၊ ဓူ၀၊ နိပုဏ၊ အနိဒႆန၊ အစၥရိယ၊ အမၻဴတ၊ ၀ိေ၀က၊ သုညတ၊ အနိမိတၱ ဆိုတာ ႐ွိတာေပါ့။

ဒီေတာ့ နိဗၺာန္မွာ ဂုဏ္ရည္ေတြ႐ွိတယ္၊ ဂုဏ္ရည္ေတြ ႐ွိတာကို ဖိုလ္ဉာဏ္နဲ႔ ထိုးထြင္းၿပီး သိရတယ္။ သိတဲ့ အရိယာေတြက အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပန္ေျပာျပရင္းနဲ႔ နိဗၺာန္အေၾကာင္းကို အႏုမာန မ်က္းမွန္းဆ ၾကတာပါ။ တကယ္စံျမန္းတဲ့ အခါက်ေတာ့လည္း ဉာဏ္နဲ႔ပဲ စံျမန္းၿပီးေတာ့ မစံျမန္းႏိုင္ေသးခင္မွာေတာ့ မ်က္မွန္းဆရတဲ့ သေဘာပါပဲ။ ဒီေတာ့ ဉာဏ္ပညာအေၾကာင္း ေလ့လာတာ အန္မတန္ ေကာင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အက်ိဳးရွိမယ္ဆိုရင္ ေျပာဖို႔အတြက္ ၀န္မေလးပါဘူး၊ ေျပာေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္ေတြ အက်ိဳးရွိရာ ရွိေၾကာင္း ႀကိဳဆိုတယ္၊ သာဓုလည္းေခၚတယ္၊ သေဘာလည္းက်တယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အက်ိဳးရွိေအာင္ မလုပ္ၾကဘူး၊ ဒါကေတာ့ လူငယ္ေတြ ဘာျဖစ္ၾကတာလည္း မသိဘူး၊ လူငယ္ေတြျဖစ္ၿပီး တိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔ ေကာင္းတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ငယ္ရြယ္တုန္းက ႀကိဳးစားခဲ့လို႔ အခုခ်ိန္မွာ အသိပညာ အထိုက္အေလ်ာက္ ရရွိေနတယ္ ျပန္ေျပာႏိုင္တာေပါ့။ ငယ္တုန္းရြယ္တုန္းဆိုတာ အက်ိဳးရွိရာရွိေၾကာင္း လိုက္ရမွာေပါ့။

ဥပမာဆိုၾကပါစို႔ .. .. ဥပမာေျပာတာပါ – ကၽြန္ေတာ့္ကို တစ္ခ်ိဳ႕က တိုက္တယ္ေပါ့၊ ဒါလည္း ကၽြန္ေတာ္ နားလည္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ကၽြန္ေတာ့္ကို ဒုကၡျဖစ္ေအာင္ လိုက္လုပ္တယ္၊ အဲဒါက်ေတာ့လည္း သူတို႔က ႏွလံုးသြင္း မွားေနတာေပါ့ေနာ္။ သူတို႔ကို ဘယ္သူေတြကမ်ား ေမာင္းႏွင္ေပးေနလည္းေတာ့ မသိဘူးေပါ့ေနာ္ .. .. ဘာျဖစ္လို႔ စိတ္ထားယုတ္ညံ့တာေတြကို ေမြးေနတာလည္း – အံၾသဖြယ္ရာ ေကာင္းတယ္။ လူငယ္ဆိုတာ တက္တက္ၾကြၾကြနဲ႔ အက်ဳိး႐ွိရာ ႐ွိေၾကာင္းကို ေလ့လာ – ကိုယ္သိခ်င္တာေလး ေတြကို ေလလာရင္ အင္မတန္ အဖိုးတန္တဲ့ လူသား ျဖစ္ႏုိင္ရဲ႕သားနဲ႔ အသိပညာ အေျမာ္အျမင္လည္း ႐ွိရဲ႕သားနဲ႔ အကုသိုလ္ေတြ လုပ္ၿပီးေတာ့ စိတ္ထားေတြ မွားေနတယ္။

ကၽြန္ေတာ့ကို ဒုကၡျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔ လုပ္ေနၾကတာ အံ့ၾသတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာမယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ကို သူတို႔ ဒုကၡျဖစ္ေအာင္လုပ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ဒုကၡမျဖစ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ ဒုကၡျဖစ္ေအာင္က ကၽြန္ေတာ့ကိုယ္ ကၽြန္ေတာ္လုပ္မွ ျဖစ္မွာ .. .. ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ဒုကၡျဖစ္ေအာင္လုပ္တဲ့ လူစားမ်ဳိး မဟုတ္ေတာ့ဘူးဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဒုကၡျဖစ္ဖို႔ မ႐ွိဘူး။ ၾကြင္းက်န္ေနတဲ့ ဒုကၡေတာ့ ဒီလိုပဲ တရားနဲ႔ ဆင္ျခင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလိုပဲ တစ္ဖက္ကေတာ့လည္း အသိပညာ သိခ်င္ တတ္ခ်င္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္ ေျပာျပခ်င္ပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အျမြက္ေလာက္ပဲ ေျပာေနတာ ကၽြန္ေတာ့ကို နားလည္ေပးပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ကို တအား တိုက္ၾကတာပဲ ကၽြန္ေတာ္သိသမွ် တစ္၀က္ေလာက္ေျပာတာကို သူတို႔က တအားလြန္ေနတယ္ ထင္ေနေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ဆင္ျခင္ေျပာတာပါ၊ ကၽြန္ေတာ္က ဒီထက္လည္း သိပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္က ဉာဏ္ပိုင္႐ွိင္ပဲ ဉာဏ္အေၾကာင္းကို သိပါတယ္။ ဆက္ေလ့လာပါ ဆက္ေျပာႏုိင္ပါတယ္၊ ဉာဏ္အေၾကာင္းေျပာလို႔ကေတာ့ အံ့ၾသဖြယ္ရာေကာင္းတာေပါ့။ ဉာဏ္ဆိုတာ ေလာကုတၱရာနဲ႔ ပတ္သက္တာပဲ “န၀ေလာကုတၱရ ဓေမၼ” ဆိုတာ ႐ွိတယ္ေလ။ ေလာကုတၱရာကိုးပါးမွာ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ ဒါေတြက ေတြပဲ။ ဒီေတာ့ ဉာဏ္နဲ႔စိတ္ကို ခြဲျခားၿပီး သေဘာေပါက္ပါ။ ကိုယ္လည္း ၀င္စားပါ ဆက္ၿပီးေျပာျပ ေရးျပပါမယ္။

ဉာဏ္ဆိုတာက စိတ္ကိုႏိုင္တယ္။ ႐ုပ္ထက္ စိတ္ကျမန္တယ္၊ စိတ္ထက္ ဉာဏ္ကျမန္တယ္ေပါ့  ဒီလိုေျပာရင္ ရတယ္။ ႐ုပ္ဟာ တစ္စကၠန္႔မွာ ကီလိုသံုးသိန္းေလာက္ သြားတယ္ေပါ့ေနာ္ – စိတ္ဟာ အဲဒီထက္ျမန္တယ္ (၁၇)ဆ ေလာက္ျမန္တယ္၊ ဉာဏ္ကေတာ့ အဲဒီထက္ကို ပိုပို ပိုပို ျမန္တာေပါ့ .. .. ဉာဏ္ပိုင္ရွင္ျဖစ္ရင္ေတာ့ ေလာကႀကီးမွာ ၿပီးတာပဲ။ ဉာဏ္ဟာ အထြတ္အျမတ္ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ ဉာဏ္ပညာကို ဆက္လက္ၿပီး ၀င္စားပါ – ဆက္လက္ ကူညီျဖည့္စြက္ၿပီး ဒီက ျဖန္႔ေ၀ေပးဖို႔ ရွိပါေသးတယ္။ ေနာက္ႀကံဳဦးမွာပါ .. ..

၀မ္းသာပါတယ္ .. ..

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to စိတ္ႏွင့္ဉာဏ္ -၂

  1. ကိုၿဖိဳး says:

    ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္ ဆရာႀကီး။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *