႐ုပ္နာမ္ဟာဆင္းရဲပါတယ္

Share

႐ုပ္နာမ္ဟာဆင္းရဲပါတယ္

 

2013-05-19 19.41.11႐ုပ္နာမ္ဟာဆင္းရဲပါတယ္၊ ဒါကို ဗုဒၶဘာသာတိုင္း သိထားၿပီးသားပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ႐ုပ္နာမ္ခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္ကို စံခ်င္ၾကတာေပါ့။ ဒါလည္း ဗုဒၶဘာသာတိုင္း သိၿပီးသားပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕က ဘာျဖစ္လို႔ ေခတ္ေနာက္ျပန္ ဆြဲေနၾကတာလည္း။ ကြန္ျမဴနစ္ေတြရဲ႕ စကားကို နားေယာင္တာနဲ႔တူတယ္။

ဗုဒၶဘာသာၾကည္ညိဳရင္ အဆိုအဆံုးအမအတိုင္း လုပ္ပါ။ ႐ုပ္နာမ္ကို ခ်ဳပ္ေစခဲ့ပါ – နိဗၺာန္ကို စံဝင္ပါ အၿပီးအပိုင္လြတ္ေျမာက္ မႈကိုရယူပါ။ ဒါပဲျဖစ္ပါတယ္။

နိဗၺာန္ထဲကို ႐ုပ္နာမ္ေခၚခ်င္တယ္ ဆိုတာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မတရားတဲ့ စိတ္ကူးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ သာသနာဖ်က္ စိတ္ကူးျဖစ္ပါတယ္။ နိဗၺာန္မွာ ႐ုပ္နာမ္ လက္ခံလို႔ မရပါဘူး။ နိဗၺာန္ဟာ ႐ုပ္နာမ္ကို လက္ခံလို႔ မရသလို၊ တဏွာကိုလည္း လက္ခံလို႔ မရပါဘူး။ တဏွာခ်စ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ သံသရာထဲမွာ လည္ၾကေပါ့။ ဒါကေတာ့ ကိုယ္ခ်စ္တာကို ကိုယ္ခ်စ္တဲ့အတိုင္း ခံစားၾကေပါ့။ တကယ္ စံခ်င္ရင္ေတာ့ ခႏၶာနဲ႔လည္း သြားလို႔မရသလို တဏွာနဲ႔လည္း သြားလို႔မရပါဘူး။

တဏွာလည္း လိမ္းႀကံခ်င္ေသးတယ္ – နိဗၺာန္လည္း စံခ်င္ေသးတယ္၊ ႐ုပ္နာမ္လည္း ခ်စ္ေသးတယ္ – နိဗၺာန္လည္း စံခ်င္ေသးတယ္ မျဖစ္ပါဘူး။ မျဖစ္တဲ့ဟာက မျဖစ္ပါဘူး။ ေလာကႀကီးမွာ ယုတ္တာက ယုတ္တာပဲ မျမတ္ပါဘူး။ ျမတ္တာကလည္း ျမတ္တာပါပဲ မယုတ္ပါဘူး။ ယုတ္ျခင္းနဲ႔ ျမတ္ျခင္းဟာ ပိုင္းျခားထားပါတယ္၊ အဲဒီလိုပဲ (၃၁) ဘံုနဲ႔ နိဗၺာန္ဆိုတာလည္း ပိုင္းျခားထားပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲ တဏွာနဲ႔ စစ္မန္ေသာ ခ်မ္းသာျခင္းဟာလည္း ပိုင္းျခားထားပါတယ္။ ဒါကို ဗုဒၶဘာသာေတြက သိပါတယ္။

အခုေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး အဘိဓမၼာလိုက္မွ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနၾကတာလည္း ဒါ ေတာ္ေတာ္ခက္တဲ့ ျပႆနာပါ။ သခၤတနဲ႔ အသခၤတကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ နားမလည္ဘူးဆိုေတာ့ အဘိဓမၼာကို အားနာဖို႔ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ အဘိဓမၼာကို လိုက္ရင္ သခၤတနဲ႔ အသခၤတကို နားလည္ရမွာေပါ့၊ (၃၁) ဘံုနဲ႔ နိဗၺာန္ နားလည္ရမွာေပါ့။ အခုေတာ့ နိဗၺာန္ကို ႐ုပ္နာမ္နဲ႔ သြားခ်င္တယ္ဆိုေတာ့ – ဘယ့္ႏွယ့္လုပ္မလဲ?? ဒါဟာ ဘုရားေဟာတရားကို ဘုရားေဟာတရားအတိုင္း ၾကည္ညိဳပါဆို ဘုရားေဟာတရားေတာ့ မၾကည္ညိဳခ်င္ဘူး၊ ဆရာႀကီးေတြအေၾကာင္း၊ ဥကၠဌေတြအေၾကာင္း၊ သဘာပတိေတြအေၾကာင္း၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေတြရဲ႕အေၾကာင္းကိုပဲ ၾကည္ညိဳခ်င္ၾကတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာ ပုဂၢိဳလ္စြဲမ်ားလြန္းေနပါတယ္။ ပုဂၢိဳလ္စြဲ မ်ားလြန္းေနရင္ ဒိ႒ိျဖစ္မွာပါ။ ၾကာရင္လည္း ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ ဆန္႔က်င့္ဘက္သမားေတြ ျဖစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ နိဗၺာန္သည္ ႐ုပ္နာမ္ကို လက္မခံ၊ တဏွာကိုလက္မခံေၾကာင္း ဗုဒၶဘာသာတိုင္းက ရင္ေကာ့ၿပီး ေၾကြးေၾကာ္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးလိုက္ပါတယ္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *