သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ေတြ႕သည္ဆိုရာဝယ္

Share

သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ေတြ႕သည္ဆိုရာဝယ္

အမ်ားသူငါ သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ ေတြ႕လိုၾကသည္။ တခ်ဳိ႕က ဖြင့္ေျပာၾကသည္။ isသူေတာ္ေကာင္းနွင့္ ေတြ႕ရန္ဆိုသည္မွာ လြယ္ေသာကိစၥ မဟုတ္ေခ်။ မိမိကိုယ္တိုင္က သူေတာ္ေကာင္း ဟုတ္မဟုတ္ကို သိတတ္မွသာ ျဖစ္နိုင္သည္။ ကိုယ္က သူေတာ္ေကာင္းကို သူေတာ္ေကာင္းမွန္း မသိတတ္ဘဲႏွင့္ သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ ေတြ႕ခ်င္သည္ဆို၍ အခ်ည္းႏွီးပင္ျဖစ္သည္။

သူေတာ္ေကာင္းကို ေတြ႕ရန္မွာ တဖြဖြေျပာေနရံုျဖင့္ မရေပ။ ကိုယ္တိုင္က သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္မွသာ ျဖစ္နိုင္သည္။ ကိုယ္က သူေတာ္ေကာင္း မျဖစ္ဘဲႏွင့္ သူေတာ္ေကာင္းနွင့္ ေတြ႕လိုသည္ဟု ညည္းညဴေနျခင္းသည္ သဘာဝမက်ေခ်။ သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ ေတြ႕ေနသလား မေတြ႕ေနသလား မခြဲျခားနိုင္ေသာ သေဘာနွင့္ဆိုလ်ွင္မူ ပို၍သာေဝးမည္။

တခ်ဳိ႕က သူေတာ္ေကာင္းနွင့္ေတြ႕လ်ွင္ သူေတာ္ေကာင္းမွန္းမသိ ျပစ္မွားေစာ္ကားၾကသည္။ မဟုတ္မတရား ေျပာၾကဆိုၾကသည္။ အထင္အျမင္ ေသးၾကသည္။ ထိုအခါ အကုသိုလ္ အႀကီးအက်ယ္ သက္ေရာက္ေစသည္။ သူေတာ္ေကာင္းဆိုသည္မွာ ငါသူေတာ္ေကာင္းဟု ေျပာေနလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ကိုယ္တိုင္က သူေတာ္ေကာင္း အက်င့္ က်င့္ထားႏိုင္မွသာ နားလည္နိုင္သည္။ ကိုယ္တိုင္က သူေတာ္ေကာင္းအက်င့္ မက်င့္နိုင္ပါဘဲႏွင့္ သူေတာ္ေကာင္း ေတြ႕လိုပါသည္ဟု ငိုညည္းေနျခင္းသည္ အခ်ည္းနွီးသာလ်ွင္ ျဖစ္သည္။ ထိုပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ သူေတာ္ေကာင္းနွင့္ ေတြ႕လ်ွင္လည္း သူယုတ္မာထင္ျပီး ျပစ္မွားေစာ္ကားကာ ဂံုးတိုက္စကားေပၚမွာ မူတည္၍ အကုသိုလ္လုပ္ခ်င္ၾကသည္။ ထိုအခါ သူေတာ္ေကာင္းနွင့္ လြန္စြာေဝးေပလိမ့္မည္။

သူေတာ္ေကာင္းနွင့္ ေတြ႕ရန္မွာမူ သူေတာ္ေကာင္းအက်င့္ က်င့္မွသာလ်ွင္ ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Articles and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *