မဂ္ရျခင္းမရျခင္း…(၁)

Share

မဂ္ရျခင္းမရျခင္း…(၁)

နိဗၺာန္အေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္ အနည္းငယ္ေတာ့ ေျပာျပ ေရးျပခဲ့ပါတယ္။ နိဗၺာန္အေၾကာင္းကေတာ့ အမ်ားသူငါ သိတဲ့အတိုင္းပါပဲ အင္မတန္ က်ယ္ေျပာ နက္႐ႈ္ိင္းေတာ့ ဘယ္ေလာက္ေရးေရးလည္း ကုန္ၿပီ ၀ၿပီလို႔ေတာ့ ရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဆရာေကာင္းသမားေကာင္းရဲ႕ အဆိုအဆံုးမလည္း တည္တယ္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း က်င့္ႀကံအားထုတ္ဖူးေတာ့ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေရးႏုိင္တဲ့ သေဘာပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေျခေျချမစ္ျမစ္ ေလ့လာခဲ့ေတာ့ ေျခေျချမစ္ျမစ္ ေရးတတ္ပါတယ္၊ အေပၚယံမ်ဳိး ကၽြန္ေတာ္ မေရးဘူး။

ဥပမာ – ဟိုတစ္ေလာက ဓမၼကထိကတစ္ပါး အသခၤတဓာတ္ကို အတၱအႏွစ္သာရ ရွိတယ္လို႔ ေဟာေတာ့ ဆရာေတာ္မ်ားက အဓမၼ၀ါဒအျဖစ္ ၀န္ခံခိုင္းၿပီးေတာ့ ဒီအယူ ဒီအေဟာအေျပာကို ျပဳျပင္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါ အမွန္အကန္ပါပဲ။ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမ်ားကလည္း သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ၾကည့္ေနတာပါ သိပ္ၿပီး ယိုင္ေနရင္၊ သိပ္ၿပီးလြဲေနရင္ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား အယူအဆ မွားမွာစိုးေတာ့ တစ္ခါတည္း ျပဳျပင္ ဆံုးမေတာ္မူတာပါ။

ဒီပုဂၢဳိလ္ကလည္း ကိုယ္မႏုိင္တဲ့ဇာတ္ကို ကတဲ့သေဘာေပါ့၊ ကိုယ္မွမႏုိင္ဘဲ ဘာျဖစ္လို႔ အေၾကာင္း ေျပာရတာလည္း နားလည္း မလည္ဘဲနဲ႔။ ဒီမွာေတာင္ အတၱျဖဳတ္ေနတာကို နိဗၺာန္ဖက္မွာ အတၱရွိတယ္ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ရွိတယ္ဆိုေတာ့ သူဟာ ေသေရာေပါ့။ ဒါေတြက အမွားမွား အယြင္းယြင္းနဲ႔ ထင္ရာစုိင္းၿပီး ႐ုိင္းလိုက္တဲ့ အခါက်၊ မေနသာေတာ့ ဆရာေတာ္ဘုရားမ်ားက ျပဳျပင္ေပးေတာ္မူရတာ ပါပဲ (ကၽြန္ေတာ္ အင္တာနက္မွာ ဖတ္လိုက္ရပါတယ္)။

ဒါကေတာ့ ေလးနက္ခိုင္မာဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။ တရားေတာ္မွာ မဇၥ်ိမပတိပဋာ က်ဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ ဥပမာ နိဗၺာန္တို႔ မဂ္ဖိုလ္တို႔က ခက္လို႔ မေျပာရဘူးဆိုရင္လည္း မဟုတ္ေသးဘူး၊ အလြယ္တကူေျပာရင္လည္း မွားတတ္တယ္ ဒါကိုေတာ့ မဇၥ်ိမပတိပဋာ က်ဖို႔လိုပါတယ္။ အခု ေစာေစာက ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ဓမၼကထိကလို ၀ါးလံုးရွည္နဲ႔ ရမ္းေျပာတဲ့ အခါက်ေတာ့လည္း အမွားမွား အယြင္းယြင္းေတြ ျဖစ္ကုန္ေတာ့ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးမ်ားက မေနသာဘူးေပါ့။

ဒီေတာ့ ဆင္ျခင္ရမယ္ ေစတနာထားတဲ့ သာသနာအေပၚမွာ ေစတနာ ပီျပင္ေအာင္ ဆင္ျခင္ရမယ္။ ကိုယ္မႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ကိုယ္က မကိုင္တြယ္ရဘူး။ ဒါဟာ နားလည္ရမယ္၊ ႏုိင္တဲ့ဘက္က ေျပာေပါ့။ ႏုိင္တာေလးေတြ ေျပာရင္ ဟုတ္တုတ္တုတ္ ျဖစ္ေနတာကုိ မႏုိင္တာႀကီး သြားေျပာေတာ့ ပက္လက္ လန္တာေပါ့။ ႏုိင္တာေလးေတြ ေျပာေနရင္ ဟုတ္ေနတဲ့ ဥစၥာပဲ မတင္းတိမ္ဘူး၊ မေရာင့္ရဲဘူး၊ ေအာက္ေျခ လြတ္သြားတဲ့ သေဘာလို ျဖစ္သြားတာေပါ့။

အသခၤတဓာတ္ဆိုတာ အင္မတန္ ျမင့္ျမတ္တယ္။ ေပါ့တီးေပါ့ဆ ေျပာလို႔ မရဘူး၊ ဘာသာ သာသနာကို ၾကည္ညိဳ ေလးစားရင္ ဒီလိုခံယူခ်က္ ရွိရမယ္။ သူ႔ေယာဂီတစ္ခ်ဳိ႕ကလည္း အသံထြက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ဘာကို ဆက္ကိုးကြယ္ရမလဲတဲ့…

အမွန္ကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာကို ဆက္ကိုးကြယ္ေပါ့ ကိုယ့္ဆရာသမားကလည္း သူႏုိင္ရာ ႏုိင္ရာပဲ ေျပာခိုင္း ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ရာႏုိင္ရာကို နာၾကားၿပီးေတာ့ ကိုယ္က ဗုဒၶဘာသာကို ၾကည္ညိဳေပါ့။ မႏုိင္တာေတြ ေျပာခိုင္း ေတာ့လည္း ကိုယ့္အသိုင္း၀ိုင္းက ဒုကၡျဖစ္တာေပါ့။ လံုး၀ စိတ္ပ်က္စရာေတာ့လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ႏုိင္တာေတြ လုပ္လို႔ကေတာ့ မရဘူး မဟုတ္ပါဘူး။

ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး မ်ားကလည္း အသခၤတဓာတ္ကို အတၱအႏွစ္သာရရွိတယ္လို႔ ေျပာတဲ့ ေျပာေဟာခ်က္ အေပၚမွာပဲ အဓမၼ၀ါဒ ဆံုးျဖတ္ေတာ္ မူၾကတာပါ။ ဒီေတာ့ ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူတဲ့ ဟာကို ဆံုးျဖတ္တဲ့အတိုင္းပဲ ထားေပါ့ က်န္တာေတာ့ ဗုဒၶဘာသာေရးရာ ကိစၥေတြ ပ့ံပိုး၊ ကူညီ၊ စြမ္းေဆာင္လို႔ မရဘူးေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့၊ စိတ္ဓာတ္ကေတာ့ မက်လြယ္သင့္ဘူးေပါ့။ သတိ၀ိရိယေတာ့ ထားေပါ့၊ မရမ္းနဲ႔ေပါ့။

ကိုယ္ကရမ္းတယ္ “ဘယ္သူက်င့္က်င့္ ဘယ္ေလာက္က်င့္က်င့္ အက်င့္ကေတြ႕တာက ကိုယ္က်င့္က်င့္ ကိုယ့္ ဆရာက်င့္က်င့္ ဒါမလိုဘူး” ဘာညာနဲ႔ တစ္ခ်ိန္က ေတာ္ေတာ္ရမ္းခဲ့ဖူးတယ္။ အဲဒီတုန္းကခ်ည္း မိမိကေတာ့ တြက္ပါတယ္ ဒီပုဂၢဳိလ္ေလးက ရမ္းေနၿပီဆိုၿပီး အခုေတာ့ နဖူးနဲ႔ က်ဥ္ေပြ႕ေတြ႕တာေပါ့၊ သတိထားသင့္ ေၾကာင္းကို သံုးသပ္မိတာပါ။

သာသနာမွာကေတာ့ အင္မတန္နက္႐ႈိင္းတယ္၊ မရွိရင္ကေတာ့ မရဘူး။ ကိုယ္တိုင္မက်င့္ ရင္လည္း အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီး ရွိႏုိင္တယ္။ မဂ္အေၾကာင္း ဆိုတာကေတာ့ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးလည္း ေဟာေတာ္မူပါတယ္ – “မစြန္႔ကာမ၊ ဆရာမရွိ၊ ၀ိရိယေလွ်ာ့၊ အားအင္ေပ်ာ့ကာ၊ လြန္စြာယူမွား ဤငါးပါး တရားမဂ္ဖိုလ္ ေ၀းသတည္း .. ..” တဲ့ ဒါ မဂ္နဲ႔ေ၀းမွာပဲ။

ကာမဂုဏ္ မစြန္႔ရင္၊ ဆရာေကာင္း မရွိရင္၊ ဇြဲ သတၱိ ၀ိရိယ မရွိရင္၊ အင္အား ထက္သန္ ရွင္သန္ႏုိင္မႈမရွိရင္၊ အယူအဆေတြ မွားယြင္းေနရင္ မဂ္ဖိုလ္နဲ႔ ေ၀းမွာပဲ၊ ဒါ အတိအက်ပဲ။

ဆရာေကာင္း သမားေကာင္း ကေတာ့ အဓိကပါ၊ မဂ္ဖိုလ္ကိစၥကေတာ့ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္းထံမွာ တပည့္ခံဖို႔ လိုတယ္။ ဒြိဟိတ္ သို႔ေလာ သို႔ေလာေတြ မ်ားေနရင္ေတာ့ ဒီပုဂၢဳိလ္ဟာ မဂ္ရဖို႔ ခက္တယ္၊ တိဟိတ္ေတြကပဲ မဂ္ရၾကတာ။ ခုတစ္မ်ဳိး ေတာ္ၾကာတစ္မ်ဳိး ခုတစ္မ်ဳိး ေတာ္ၾကာတစ္မ်ဳိး ဒါေတြေလွ်ာက္ လုပ္ေနတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြက မဂ္ရဖို႔ေတာ့ မလြယ္ဘူး။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *