လြန္စြာမွခက္ခဲနက္နဲေသာ ေလာကုတၱရာပညာ

Share

လြန္စြာမွခက္ခဲနက္နဲေသာ ေလာကုတၱရာပညာ

ေလာကီပညာသည္ ခက္ခဲနက္နဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေလာကုတၱရာပညာကို မမီေခ် —

Bism 001ေလာကုတၱရာပညာမွာမူ လြန္စြာမွ ခက္ခဲနက္နဲပါသည္။ အေလာင္းေတာ္ တစ္ပါးသာလွ်င္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ႀကိဳးစား၍ ေအာင္ျမင္ေပါက္ေျမာက္ ႏိုင္ေတာ္မူသည္။ က်န္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အဆိုအဆံုးအမတို႔၌ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း ရရွိခံယူႏိုင္မွသာလွ်င္ တရားရႏိုင္သည္ အရိယာျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေလာကီပညာႏွင့္ မတူသည္မွာ ထိုအခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

ေလာကီပညာမွာမူ လူတိုင္း ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ႏွင့္ကိုယ္ ႀကိဳးစား၍၊ ကိုယ့္နည္း ကိုယ့္ဟန္ႏွင့္ကိုယ္ ေအာင္ျမင္ၾကသည္။ ေလာကုတၱရာပညာမွာမူ ျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္ အရိပ္အာဝါသေအာက္ကို တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း ခိုကိုးမိေတာ့မွသာလွ်င္ ပညာကို ရႏိုင္သည္။ ဤကား ေလာကုတၱရာပညာရပ္၏ လြန္စြာမွ ခက္ခဲနက္နဲေသာ အဓိပၸာယ္၏ သာဓကမ်ား ျဖစ္ေလသည္။

ျမတ္စြာဘုရား အေလာင္းေတာ္မွာမူ ပါရမီ (၁၀)ပါး ျဖည့္ဆည္းေတာ္မူ၍ ကိေလသာ ေလွ်ာ့နည္း ပါးလ်၊ ကုန္ဆံုး၊ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ ႀကံေဆာင္ေတာ္မူျခင္း၌ ကိုယ္တိုင္က်င့္၍ ကိုယ္တိုင္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ က်န္ေသာ သာဝကမ်ားမွာမူ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာ့အရိပ္ကို ခိုကိုးကာ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆိုအဆံုးအမကို တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ လက္ဆင့္ကမ္းကာ ျဖစ္ေစ၊ ရယူႏိုင္မွသာလွ်င္ အရိယာ ျဖစ္ႏိုင္သည္၊ ၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏာၱ ျဖစ္ႏိုင္သည္။  ေလာကုတၱရာ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ ရႏိုင္သည္၊ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္မူပါက ျမတ္စြာဘုရား အေလာင္းေတာ္ တစ္ပါးသာလွ်င္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ၊ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ႏွင့္ကိုယ္၊ ကိုယ္ဖာသာကိုယ္ ႀကိဳးစား၍၊ ကိုယ္ဖာသာကိုယ္ ရျခင္းျဖစ္သည္။ က်န္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာမူ တနည္းမဟုတ္ တစ္နည္း သာသနာကို တပည့္ခံရသည္သာ ျဖစ္သည္။ ဤကား ထူးျခားခ်က္ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ေလာကီပညာမ်ားသည္ နက္နဲၾကပါသည္၊ ခက္ခဲၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ခက္ခဲနက္နဲသည္ မွန္ေသာ္လည္း ေလာကုတၱရာပညာကို မမီေခ် — ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် အသီးသီး က်င့္သံုး ေဆာက္တည္လွ်င္ ကိုယ္ကၽြမ္းက်င္ရာ လိမၼာၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။ ေလာကုတၱရာ ပညာမွာမူ သာသနာ့အရိပ္ကို ခိုကိုးမွသာ ျဖစ္ႏိုင္ေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ခက္ခဲနက္နဲေသာ အသိတရားမ်ားကို ရယူလိုပါက သာသနာ့အရိပ္ကို ခိုကိုးရမည္သာ ျဖစ္ေလသည္။ သာသနာ့အရိပ္ သည္သာလွ်င္ တကယ္ေတာ့ ေလာကမွ လြန္ေျမာက္ရာ တကယ့္ နက္နဲေသာ ပညာရပ္မ်ား၏ တည္ရာ၊ ေလာကုတၱရာပညာ ျဖစ္သည္။ နိဗၺာန္ ျမင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္သည္ ေလာကုတၱရာ ဉာဏ္ပညာသာ  ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *