ရဟႏၱာဆိုတာ

Share

ရဟႏၱာဆိုတာ

25e603096397030886759c8e692e9f5d     ရဟႏၱာဆိုတာ ရွိတာေတြ မရွိေအာင္ လုပ္တာပါပဲ။

တနည္းအားျဖင့္ သံသရာ လည္ေစတတ္တဲ့ တရားေတြကို ကုန္ဆံုးခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ လုပ္တာပါပဲ။

အဲဒီလို လုပ္လိုက္တဲ့အခါက် ရွိတာေတြ မရွိေတာ့ဘူးဆိုေတာ့ – မရွိေသးတာ ရွိလာျပန္တယ္။

ဘာရွိလာလည္းဆိုေတာ့ သံသရာ လည္ေစတတ္တဲ့ တရားေတြကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္တဲ့ အရဟတၱ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ႀကီး ရွိလာတယ္။

အဲဒီဉာဏ္ႀကီးနဲ႔ နိဗၺာန္စံ၀င္ရပါတယ္။

ဒီသေဘာပါပဲ။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *