က်ိဳကၡမီေရလယ္ဘုရား၌ တရားအားထုတ္ျခင္း(၃)

Share

က်ိဳကၡမီေရလယ္ဘုရား၌ တရားအားထုတ္ျခင္း(၃)

 

က်ိဳကၡမီေရလယ္ ဘုရားႀကီးသည္ မိမိဘဝအတြက္ မည္ကဲ့သိုမွ ေမ့ႏိုင္စြမ္းစရာ မရွိေသာ ဌာနေကာင္း ဌာနမြန္ မွတ္တိုင္ႀကီးသဖြယ္ ရပ္တည္လွ်က္ရွိသည္။ ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ မိမိအား က်ိဳကၡမီ ေရလယ္ဘုရားသို႔ အေရာက္ပို႔ေတာ္ မူခဲ့ဖူးသည္။ ထိုစဥ္က မိမိသည္ တရားထိုင္ေသာအခါ “ေသာ့တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ မ်က္လံုးတစ္လံုး” ကို ျမင္ခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္စြာ ယင္း၏ အဓိပၸာယ္ကို မဖြင့္ဆိုႏိုင္ခဲ့ေခ် – စာေရးသူ နီးစပ္သမွ် နီးစပ္ႏိုင္ေအာင္ လိုက္ေသာ္လည္း အဓိပၸာယ္ မေကာက္တတ္ေခ်။

ယခုအခါ အဓိပၸာယ္ အထိုက္အေလွ်ာက္ သိလာၿပီ။ ေသာ့သည္ စာေရးသူဘဝ၏ ေအာင္ျမင္ျခင္းဆိုင္ရာ အဓိကက်ေသာ ေသာ့ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္သြားသည္။ မ်က္လံုးဆိုသည္မွာေတာ့ ဉာဏ္ပညာအေျမာ္အျမင္ မ်က္လံုးဆိုင္ရာ အသိဉာဏ္ပညာ ရရွိခိုင္မာမႈပင္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္။ မိမိသည္ ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာျဖစ္မိသည္။ ဤမွ်နက္႐ိႈင္းေသာ အဓိပၸာယ္ေဆာင္ေသာ အျမင္တစ္ခုကို မိမိသည္ ႏွစ္ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ၾကာမွသာလွ်င္ အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့ေတာ့သည္။ ထိုစဥ္ကမူ မေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့ေခ်။ မိမိသည္ စမ္းတဝါးဝါးႏွင့္သာ ဘဝေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ဖူးသည္။ ယခုမွသာ ခိုင္ခိုင္မာမာ သိျမင္နားလည္ ခဲ့ရေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤတစ္ေခါက္သည္ က်ိဳကၡမီ ဘုရားအား ဖူးေျမာ္ရျခင္း၌ လြန္စြာမွ ႀကီးက်ယ္ေသာ အဓိပၸာယ္ ေဆာင္ျခင္းကို ခံစားရသည္ ဘဝတြင္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ ခရီး၏ အနက္အဓိပၸာယ္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကိုလည္း သေဘာေပါက္ နားလည္လာသည္။ တကယ္ေတာ့မူ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားသည္ လြန္စြာ အားကိုးအပ္ေသာ သေဘာရွိ၍၊ အမွဴးျပဳေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ ဤေလာကႀကီး၌ ေကာင္းမြန္ေသာ၊ မြန္ျမတ္ေသာ အလွအပ တန္ဆာဆင္ေပးေတာ္ မူေနၾကသည္ကို ခံစားနားလည္ မိသည္။

မိမိအေပၚ၌ေတာ့မူ ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ အဓိက ျဖစ္သည္။ ၏ သြန္သင္ညႊန္ၾကား ေမတၱာထားမႈ ဂ႐ုဏာေတာ္ ေၾကာင့္သာ ဤ၍ ဤမွ် ေအာင္ျမင္ရသည္ဟု နားလည္သေဘာေပါက္ကာ ေက်နပ္လွ်က္ – ျမတ္စြာဘုရားကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆရာျမတ္ႀကီးကိုေသာ္ လည္းေကာင္း ဦးထိပ္ပန္ဆင္၍၊ က်ိဳကၡမီ ေရလည္ဘုရားႀကီးအားလည္း ဦးညႊတ္ေကာ္ေရာ္ ပူေဇာ္လိုက္မိပါသည္။ ဘဝ၏ ထူးျခားေသာ မွတ္တိုင္ႀကီး တစ္ခုေပတကား —

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *