က်ိဳကၡမီေရလယ္ဘုရား၌ တရားအားထုတ္ျခင္း (၁)

Share

က်ိဳကၡမီေရလယ္ဘုရား၌ တရားအားထုတ္ျခင္း

           စာေရးသူတို႔သည္ ပို႔ေပးခဲ့ဖူးရာ က်ိဳကၡမီ တန္ခိုးႀကီး ေရလယ္ဘုရား၌ တရားအားထုတ္ၾကသည္။ ေမာ္လၿမိဳင္မွ ေယာဂီမ်ားလည္း လိုက္ပါလာသည္။ အဖြဲ႕လိုက္ျဖစ္၍ ေပ်ာ္စရာလည္းေကာင္းသည္။ က်ိဳကၡမီေရလယ္ ဘုရားႀကီးသည္ လြန္စြာတန္ခိုးႀကီးသည္ အာ႐ံုမ်ားလည္း လြန္စြာေကာင္းသည္။

မိမိအေနႏွင့္ေတာ့မူ အနာဂတ္ အေျခအေန အခ်ဳိ႕ကိုပင္ သိျမင္ရသကဲ့သို႔ ရွိသည္။ အာ႐ံုမ်ား လြန္စြာၾကည္လင္ လန္းဆန္းသည္။ ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးသည္ လြန္စြာႀကီးမားသည္။ ဆရာျမတ္ႀကီး၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးလည္း လြန္စြာ ႀကီးမားသည္။ ၏ တရားကို ဆရာျမတ္ႀကီး ျပသ သျဖင့္ ေကာင္းစြာအားထုတ္ ႏိုင္စြမ္းရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ အႀကီးမ်ားကို ပယ္သတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ရွိခဲ့ရာ – အခါအားေလ်ာ္စြာ အနာဂတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္သိျမင္မႈမ်ား ေပၚတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိသည္ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္စြာ ႏွလံုးသြင္း တတ္သည္ျဖစ္၍ ဝမ္းသာအားရ ၾကည္ႏူးႏွစ္ေထာင္း ရွိျခင္းျဖင့္သာ ဂုဏ္ယူသည္။ ဘဝင္ျမင့္ျခင္း၊ ငါတေကာ ေကာျခင္းစေသာ သေဘာမ်ား အလ်ဥ္းမရွိေခ် – ဘဝင္ျမင့္ျခင္းကို စာေရးသူ ႏုစဥ္ကပင္ ပယ္ႏိုင္စြမ္း ရွိခဲ့သည္။

ယခုအခါ ဉာဏ္ပညာမ်ားသည္ လြန္စြာၾကည္လင္သည္၊ ပင္လယ္ႀကီးလည္း ႐ႈျမင္ရသည္၊ ေလေကာင္း ေလသန္႔လည္း ရသည္။ ေယာဂီမ်ားႏွင့္လည္း တရားအေၾကာင္းမ်ား ေျပာျပေဟာျပျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕လိုက္ တရားထိုင္ၾကသည္။ လြန္စြာၾကည္ႏူးဖြယ္ရာ ေကာင္းသည္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ တန္ခိုးေတာ္၊ ထို႔မွ ဆရာျမတ္ႀကီး၏ ေမတၱာေစတနာႏွင့္ တန္ခိုးေတာ္၊ စသည္တို႔ကို ခံစားနားလည္မိသည္။ အမွန္ေတာ့မူ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာမ်ားသည္၊ အမွန္သစၥာကို ထြင္းေဖာက္၍ သိျမင္ႏိုင္စြမ္း ရွိခဲ့ၾကသည္။

ကမာၻႀကီးသည္ ပုထုဇဥ္ အဆင့္သာ ရွိေသးသည္။ အရိယာ အဆင့္သို႔ မတက္လွမ္းႏိုင္ေခ်၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာကို ေကာင္းစြာတန္ဖိုး မထားတတ္ေခ်။ သိပၸံပညာကိုသာ သိလြယ္ျမင္လြယ္ သျဖင့္ တန္ဖိုးထား တတ္သည္။ သိပၸံကို တန္ဖိုးထားျခင္း၌ အထူးေျပာဖြယ္ရာ မရွိေခ်။ တန္ဖိုးထားအပ္ေသာ အဆင့္၌လည္း ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဗုဒၶဘာသာကို တန္ဖိုးမသိတတ္ျခင္းကိုေတာ့မူ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ ေကာင္းသည္။ ကမာၻသည္ ဗုဒၶဘာသာတန္ဖိုးကို မသိေခ် – အမွန္ေတာ့မူ (The Highest Triumph of Human Knowledge) ဆိုေသာ လူ႔အသိပညာ၏ အထြတ္အထိပ္အပိုင္းကိုမူ ဗုဒၶဘာသာမ်ား ေအာင္ျမင္ေတာ္ မူခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္တိုင္ တစ္စြန္းတစ္စ သိျမင္ေအာင္ျမင္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥကိုမူ ကမာၻသည္ မသိေခ်။

ဗုဒၶဘာသာ သူေတာ္စဥ္မ်ား၏ လမ္းစဥ္မွာလည္း ဝါၾကြားဖို႔အတြက္ တရားအားထုတ္ၾကသည္ မဟုတ္ေခ်၊ မိမိတို႔ ႏွလံုးသြင္းတတ္ရန္ ခ်မ္းသာရန္ လြတ္ေျမာက္ရန္သာ တရားအားထုတ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နားလည္ပါလား – ဝါၾကြားျပမယ္ ဆိုေသာ သေဘာထားမ်ိဳး အလ်ဥ္းမရွိေခ်။ မိမိသည္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား၏ အစဥ္အလာအတိုင္းပင္  ထိုသို႔ေသာ ဝါၾကြားျခင္းမ်ားကို ပယ္စြန္႔ႏိုင္စြမ္း ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သင္ျပေျပာဆိုတတ္ပါသည္။ ျဖစ္ရပ္မွန္ကို ျဖစ္ရပ္မွန္အတိုင္း တင္ျပရာ၌ ေနာက္တြန္႔စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။  တရားအမွန္ကို တန္ဖိုးထားဖို႔ ေလ့လာစူးစမ္းဖို႔သာ အေရးႀကီးသည္။

မိမိတို႔သည္ အေျခအေနအားျဖင့္ စိန္ေခၚရဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကမာၻသည္ နိဗၺာန္ကို စိတ္ဝင္စားရေလာက္ေအာင္ေတာ့မူ အဆင့္မျမင့္ေခ်။ ေလာကီ တိုးတက္မႈမ်ားကိုသာ စိတ္ဝင္စား ေနၾကသည္။ ထိုအခါ မတတ္ႏိုင္ေခ် – လူအမ်ား၏ ကံႀကမၼာပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သူတို႔သည္ ႐ုပ္ယႏၱရား ေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈႏွင့္ သိသာလြယ္ေသာ ျပယုဂ္ေကာင္းေသာ အေၾကာင္းခ်က္မ်ားကိုသာ စိတ္ဝင္စား တတ္ၾကသည္ မဟုတ္ပါလား — ဗုဒၶဘာသာသည္ လြန္စြာႏူးညံ့သည္၊ နက္နဲသည္၊ ခက္ခဲသည္၊ အသိခက္သည္၊ အံၾသဖြယ္ေကာင္းသည္ – ဤဂုဏ္ရည္မ်ားကို ဗုဒၶဘာသာမ်ားႏွင့္ တရားေလ့လာ လိုက္စားၾကသူမ်ားသာလွ်င္ နားလည္မႈ ရွိၾကေတာ့သည္။ ပုထုဇဥ္မ်ားေတာ့မူ နားလည္မႈ မရွိၾကေတာ့ေခ် — သို႔ေသာ္ မည္သို႔လွ်င္ တတ္ႏိုင္ပါမည္နည္း —

တရားေတာ္၏ အႏွစ္သာရသည္ အသီးသီး ပညာရွိမ်ား ျဖစ္ေစ၍၊ အသီးသီး ခ်မ္းသာကာ၊ အသီးသီး လြတ္ေျမာက္မႈကို ကင္းဆိတ္မႈကို ခံစားရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသီးသီး ခံစားရျခင္း ၌သာလွ်င္ ေရာင့္ရဲရန္မွတပါး အျခားနည္းလမ္း ရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ် — တရားကို ရေသာသူသည္ တရားရျခင္း၏ ဂုဏ္၌တည္၍၊ ခ်မ္းသာလြတ္ေျမာက္မႈ ရွိသည္ကို ဗုဒၶဘာသာ သူေတာ္စဥ္မ်ား၊ လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံ အားထုတ္သူမ်ားႏွင့္ စာေရးသူတို႔သာလွ်င္ သိႏိုင္ေပလိမ့္မည္ဟု သေဘာရ ေကာက္ခ်က္ခ်မိသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္ —

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *