တရား႐ႈသည္ဆိုသည္မွာ

Share

တရား႐ႈသည္ဆိုသည္မွာ

တရား႐ႈနည္း အေၾကာင္းကို တရား႐ႈေနသူက ေျပာေသာအခါ သဘာ၀က်သည္။ ေရေရ လည္လည္လည္း ျဖစ္တတ္သည္၊ အေၾကာင္းအက်ဳိး ညီညြတ္ျပည့္စံုႏုိင္သည္၊ လက္ေတြ႕ႏွင့္လည္း ယွဥ္သျဖင့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ေကာင္းသည္။

အမွန္ေတာ့မူ ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္ သတိပဌာန္ ေလးပါးတြင္ ေ၀ဒနာ၊ ကာယ၊ စိတၱ၊ ဓမၼ ဟူ၍ ေလးမ်ဳိးရွိသည္။ စာေရးသူသည္ စိတၱအေၾကာင္းကို ေျပာေလ့ရွိသည္။ ဆိုသည္မွာ ေပၚေသာ စိတ္ကေလးအား ႐ႈရန္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကိစၥမွာ လြယ္ကူသည္ ေပၚလာေသာ စိတ္ကို သိသည္ႏွင့္ ဤစိတ္ မၿမဲဘူးဟု အနိစၥ႐ႈျခင္း ျဖစ္သည္။ ေပၚလာသမွ်တိုင္း အနိစၥ ႐ႈေသာအခါ အနိစၥ ႐ႈေသာ ကမာၻ၌ က်င္လည္ က်က္စားရင္ အျခား မည္သည့္ အာ႐ုံမွ မ၀င္ေတာ့ပါ။

ဤကိစၥမွာ ေလ့က်င့္လွ်င္ ျဖစ္သည္သာ ျဖစ္သည္။ အနိစၥ ႐ႈဖန္မ်ားေသာအခါ အနိစၥ႐ႈျခင္း ကမာၻထဲ၌ တိုး၀င္သြားသည္။ ထိုအခါ အနိစၥ႐ႈျခင္း မွတစ္ပါး ဘာမွမ၀င္စား ျဖစ္ေတာ့ေခ်။ အနိစၥ ႐ႈေနျခင္း ကမာၻထဲ၌သာ က်င္လည္က်က္စားရင္း ဆက္လက္၍ ႐ႈဖန္မ်ားေသာအခါ ေလာကႀကီးႏွင့္ အဆက္ျပတ္သြားသည္။ ထိုအခါ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမွတစ္ပါး အျခား ဘာမွ အာ႐ုံမရေတာ့ပါ။

ဤေလ့က်င့္ခန္းမွာ ႀကိဳးစားလွ်င္ ျဖစ္သည္သာ ျဖစ္သည္။ က်င့္ဖူးေသာ နားလည္သူက ေျပာသျဖင့္လည္း နည္းနိႆယမွာ လြယ္ကူ သက္သာသည္၊ တိက်သည္။ အနိစၥ ႐ႈရန္သာ အားထုတ္ရသည္၊ ႐ႈဖန္မ်ားလာ ေသာအခါ အနိစၥ႐ႈျခင္း ကမာၻထဲ၌သာ က်င္လည္ က်က္စားလာလွ်က္ ေလာက၏ အပူအပင္မ်ားမွ ကင္းေ၀းကာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရရွိသြားသည္။

ဤကိစၥမွာ လက္ေတြ႕ က်င့္ဖူးသူတိုင္း သိၾကသည္။ လက္ေတြ႕ က်င့္လွ်င္ အနိစၥ႐ႈရျခင္း၌ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကိုမူ ေလွ်ာ့တြက္၍ မရေခ်၊ “သဗၺရေသာ ဓမၼရသာဇိနာတိ” ဟူေသာ စကားလည္း ရွိသည္။ “သဗၺရတိ ံဓမၼရတိ ံဇိနာတိ” ဟူေသာ စကားရွိရာ ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ ေမႊ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရာ အရသာတို႔တြင္ တရားႏွင့္ ေမႊ႕ေလ်ာ္ျခင္း အရသာသည္ အထူးအကဲဆံုး ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားႏွင့္ ေမႊ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို ေလးစားရမည္သာ ျဖစ္သည္။ တရား၌ ၀င္စားေနလွ်င္ ခ်ီးက်ဴးရမည္သာ ျဖစ္သည္။

တရား၌ အရသာရွိသည္ ဆိုသည္ကို က်င့္ဖူးသူတိုင္းသာ သိသည္၊ မက်င့္ဖူးသူမ်ား မသိေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔က ကန္႔ကြက္ တတ္သည္။ “တရားပဲဗ်ာ အရသာ ရွိရဦးမွာလား?” လို႔ ဟူ၍ တရား၏ အရသာအား ေလာဘႏွင့္ ယွဥ္၍ ျပစ္မွား ပုတ္ခတ္ တတ္သည္။ အမွန္မွာ တရားကို အရသာ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိေၾကာင္း ကိစၥမွာ တရားႏွင့္ ညီသည္။

တရားအရသာသည္ အျခားအရသာႏွင့္ မတူေခ်။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အာ႐ုံငါးပါးႏွင့္ မတူေခ်။ အာ႐ုံငါးပါးမွ ရေသာ အရသာသည္ ယာယီအရသာျဖစ္၍ အေပၚယံ သုခသာ ျဖစ္သည္။ တရားအရာသာမွာ အတြင္းအႏွစ္သာရ သုခ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားျဖင့္ရေသာ အတြင္းအႏွစ္သာရ အရသာကို တန္ဖိုးထား ရေလသည္။ တရားႏွင့္ အျပစ္ကင္းစြာ ၿငိမ္းခ်မ္းလွ်က္ ခ်မ္းသာေနျခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာတို႔ လိုလားအပ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈပင္ ျဖစ္သည္။

အနိစၥကမာၻထဲ၌ ႐ႈဖန္မ်ားလွ်င္ အေလ့အက်င့္ ရလာသည္။ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းလာလွ်င္မူ အနိစၥကမာၻ ထဲ၌သာလွ်င္ ၀င္စားလွ်က္ ေနာက္ပိုင္း ထိုးေဖာက္သြားရာ အထိ ရရွိသြားႏုိင္သည္။ “ကိေလေသ မာရေႏာၱ နိဗၺာနံ ဂစၦတီတိ မေဂၢါ” ဟူေသာ စကားရွိသည္။ အာ႐ုံ ေပၚလာသမွ်တို႔ကို အပ်က္တရားဟု ႐ႈဖန္မ်ားလွ်င္ ႐ႈေသာတရားမွာ မဂ္ဉာဏ္သို႔ ကူးသည္။ ေရွ႕ကျဖစ္ပ်က္ ေနာက္ကမဂ္ ဟူေသာ စကားလည္း ရွိသည္ မဟုတ္ပါလား။

ထို႔ေၾကာင့္ တရား႐ႈျခင္း ဆိုသည္မွာ ေပၚသမွ် သိသမွ်ကို အနိစၥတင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ တင္ႏုိင္ေလေလ ေကာင္းေလေလ ျဖစ္သည္။ အနိစၥတင္ဖန္ မ်ားေသာအခါ ကၽြမ္းက်င္ ႏုိင္နင္းလာသည္။ မသိစိတ္မ်ားပါ အနိစၥ တင္လာႏုိင္သည္။ ထိုအခါ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈသည္ မလႊဲမေသြ ရေတာ့သည္သာတည္း။ အနိစၥတရား မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ဖက္သို႔ ေခၚေဆာင္ သြားေတာ့သည္ သာတည္း။

အနိစၥတရားမ်ားကို အားကိုးရ သကဲ့သို႔ ရွိသည္။ အနိစၥသည္ နိဗၺာန္ကို တစ္နည္းအားျဖင့္ လမ္းျပ သကဲ့သို႔ ရွိသည္။ အနိစၥတရား ႐ႈဖန္မ်ားေသာ္ အနိစၥကို ႐ႈရင္း “ကိေလေသ မာရေႏာၱ နိဗၺာနံ ဂစၦတီတိ မေဂၢါ” ဟူသကဲ့သို႔ မဂ္ဉာဏ္ မွ ဖိုလ္ဉာဏ္သို႔ ကူးကာ နိဗၺာန္သို႔ စံျမန္းႏိုင္သည္။ မဂၢဖလာန မာလမၺဏဘူေတာ အသခၤတဓေမၼာ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ မဂ္ဉာဏ္သည္ ဖိုလ္ဉာဏ္သို႔ ကူးကာ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ စြမ္းလွ်က္ ခ်မ္းသာျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အနိစၥ႐ႈျခင္း၊ အပ်က္႐ႈျခင္း၊ အနိစၥလကၡဏာ တင္ျခင္း၊ ပယ္ျခင္း၊ လက္မခံျခင္း တို႔သည္ စိတၱသခၤါရ မ်ားအေပၚ ေအာင္ႏုိင္ လႊမ္းမိုးႏုိင္ေသာ က်င့္စဥ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဤက်င့္စဥ္ကို လက္ေတြ႕ က်င့္ေသာအခါ မိမိ၏ ေပၚစိတ္အား အနိစၥ ႐ႈရမည္ကို ၀န္မေလး သကဲ့သို႔ ျဖစ္လာသည္။ ထိုအခါ ႐ႈရင္း ႐ႈရင္း အ႐ႈခံတရား မ်ားသည္ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕လာရာ ေနာက္ဆံုး အႏုဆံုး အပိုင္းအထိ ႐ႈျမင္လာႏုိင္သည္။ (Practice makes perfect.) ဆိုသကဲ့သို႔ ေလ့က်င့္ဖန္ မ်ားေသာအခါ ကၽြမ္းက်င္ ႏုိင္နင္းလာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တရား႐ႈလိုေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ ေပၚစိတ္ကို အနိစၥ ႐ႈရန္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါသည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *