၀ိပႆ နာ ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္က႑မ်ား 33

Share

၀ိပႆနာက်င့္စဥ္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ က႑မ်ား

အပိုင္း ၃၃

ေယာဂီမ်ား ၏ အဆင့္ျမင့္က႑မွာ ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူခဲ့တဲ့ တရားေတြကုိ ျမတ္စြာဘုရားအလုိေတာ္က် သိနားလည္ဖုိ႕ ႀကိဳးစားႏုိင္ျခင္းအေပၚမွာ အမ်ားႀကီးမူတည္ပါတယ္။ အေပၚယံရွပ္ ၿပီးေတာ့ သိသလိုလုိနဲ႕ ကိုယ္လုိခ်င္သလုိ အဓိပၸာယ္ျပန္ၿပီး သုံးႏႈန္းတဲ့ ပုံစံကေတာ့ တရားနည္းလမ္းမက်ပါဘူး။ စာေရးသူတုိ႕ဟာ ျမတ္စြာဘုရားအလုိေတာ္က် အနိစၥဆုိရင္ အနိစၥကို ေသခ်ာက်င့္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ယေန႕ ဒီလုိဒီလုိ ေျပာႏုိင္ဆုိႏုိင္ေနတာပဲ။

၀ိပႆနာနဲ႕ပတ္သက္လုိ႕ျဖစ္ေစ၊ အနိစၥတရားနဲ႕ပတ္သက္လုိ႕ျဖစ္ေစ ခုိင္ခုိင္မာမာနဲ႕ သူေတာ္ေကာင္းေတြအလုိေတာ္က် ေျပာတတ္ေအာင္ ဆည္းပူးထားပါတယ္။ ကိုယ္တုိင္လည္း ေလ့က်င့္ထားပါတယ္။ အသိပညာလုိက္တယ္ဆုိတာ မွန္ကန္တဲ့အနက္အဓိပၸာယ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မွ တန္ဖုိးရွိတာပါ။ အဓိပၸာယ္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္လုိ႕ရွိရင္ ကိုယ္လုိသလုိသုံးၿပီးေတာ့ အခြင့္အေရးယူလုိက္လုိ႕ရွိရင္ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕တရားကုိ ခုတံုးလုပ္ရာက်သြားမွာေပါ့။ ဒီေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အလုိေတာ္က်အတိုင္း သိနားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္းဟာ အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေအာင္ တန္ဖုိးရွိပါတယ္။ အခု ေယာဂီမ်ားကို ၀ိပႆနာနည္းကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ၿပီးေတာ့ အၾကံဥာဏ္ေပးေနတာ အင္မတန္မွ တိက်ခုိင္မာၿပီးတဲ့ေနာက္ ကိုယ္တုိင္က်င့္ဖူးတဲ့ က်င့္စဥ္ရလာဒ္မ်ားရဲ႕ အေျဖေတြကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေယာဂီမ်ားက်င့္ပါ၊ ၾကံပါ။၀ိပႆနာနဲ႕ပတ္သက္လုိ႕ေတာ့ အေတြ႕အၾကံဳလည္းအမ်ားႀကီး ရွိခဲ့တယ္။ ဆရာေကာင္းသမားေကာင္း လည္းရခဲ့တယ္။ ဆရာေကာင္းသမားေကာင္း ထံမွာလည္း ေကာင္းစြာက်င့္သုံးေဆာက္တည္ ႏွလုံးသြင္းႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဆရာေကာင္းသမားေကာင္း ရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းလည္း အထုိက္အေလ်ာက္ ခံယူရတယ္။ ဒီေတာ့ ေယာဂီမ်ား ဘာမွ ပူစရာမရွိဘူး။ အဖ်က္တရားေတြ ၀င္ရင္လည္း အေၾကာင္းမျပဳနဲ႕။ အနိစၥသာ တြင္တြင္႐ႈပါ။ တစ္ေန႕က် လက္ခေမာင္း ခတ္ရမယ္။ လက္မ ေထာင္ရမယ္။ ရင္ေကာ့ရမယ္လို႕ တရားေတာ္ဘက္က အာမခံပါတယ္။ တရားေတာ္ကိုေတာ့ တရားေတာ္ရဲ႕အလုိအတုိင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ နက္နက္နဲနဲ တိတိက်က်နဲ႕ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိႏုိင္ဖုိ႕လုိေၾကာင္း သတင္းေကာင္းေပးထားပါတယ္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ
ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

 

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *