၀ိပႆ နာ ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္က႑မ်ား 31

Share

ေယာဂီမ်ား တရားဘာ၀နားပြားမ်ား အားထုတ္ေနလုိ႕ အထူးတန္ဖုိးရွိေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ေပးလုိပါတယ္။ ေယာဂီမ်ားကေတာ့ တရား႐ႈေလ့ရွိတဲ့အခါက် ရုပ္နာမ္ဟာ ဒုကၡလုိ႕ လက္ခံၿပီးသား၊ ရုပ္နာမ္ဟာ အနိစၥလုိ႕ လက္ခံၿပီးသားဆုိေတာ့ အထူးေျပာဖြယ္ရာ မရွိပါဘူး။ တခ်ိဳ႕က ရုပ္နာမ္ကို ဒုကၡလုိ႕ လက္မခံခ်င္ၾကဘူး။ ဘယ့္ႏွယ့္ လုပ္မလဲ။ ဘုရားေဟာတရားကို ကန္႔လန္႕တုိက္ၾကတယ္။ ရုပ္နာမ္ဟာ ဒုကၡသစၥာဆုိေတာ့ နာမ္ထဲမွာပါတဲ့ စိတ္တုိ႕ဘာတုိ႕ဆုိတာလဲ ဒုကၡသစၥာထဲမွာ ပါတယ္။ စိတ္ကို ဒုကၡသစၥာထဲမွာ ပါတယ္လုိ႕ေတာင္ နားမလည္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကလည္း ေတာ္ေတာ္ေလးကို ဆန္႕က်င္ဘက္တုိက္ၾကတယ္။ ဘုရားေဟာတရားကို ကန္႕လန္႕တုိက္ေနၾကတာရွိတယ္။ အံ့ၾသစရာနဲ႕ စိတ္မေကာင္းစရာပဲ။ သူတုိ႕က အျပစ္ႀကီးတယ္။ ဘုရားေဟာတရားကို ကန္႕လန္႕မတုိက္ေကာင္းဘူး။

စိတ္ဆုိတာ ဒုကၡသစၥာေပါ့။ ဒုကၡသစၥာမုိ႕ ႐ႈပစ္ရတာပဲ။ လက္ခံလုိ႕ ဘယ္ျဖစ္မလဲ။ ႐ႈရတယ္။ စိတ္ဟာ အ႐ႈခံတရားပဲ။ ႐ုပ္နာမ္ဟာ အ႐ႈခံတရားပဲ။  ေယာဂီမ်ားက ႐ႈပ္နာမ္ဟာ အ႐ႈခံတရားလုိ႕ နားလည္ၿပီးတဲ့ေနာက္ေပၚတဲ့ စိတ္ကို ႐ႈတဲ့ အတြက္ အထူးသာဓုေခၚစရာေကာင္းတယ္။ ေယာဂီမ်ား ကိုယ့္အေျခအေနကိုယ္ ေလ်ာ့ေတာ့ မတြက္ေစခ်င္ဘူး။ ပိုေတာ့လည္း တြက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေလ်ာ့မတြက္နဲ႕။ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲဆုိေတာ့ ရုပ္နာမ္ကို ဒုကၡသစၥာမွန္းသိလုိ႕ လက္မခံပဲ ႐ႈတဲ့အဆင့္ ဟာ လြန္စြာမွ ျမင့္ျမတ္ေနတယ္။ ဒါဟာ အံ့ၾသဖြယ္ရာေကာင္းတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးအထိေပးႏုိင္တယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ျဖစ္ပ်က္ဆုံးရင္ နိဗၺာန္ကို ျမင္ေတြ႕ရတာမုိ႕ပါ။

ဒီေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ပ်က္သြားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဘာမွမရွိဘူးဆုိတာလာေသးတယ္။ အဲ့ဒါက ဥေစၦဒဒိဌိ ဘက္ေရာက္သြားတယ္။ ပ်က္သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ ပ်က္တာကို ျမင္တဲ့ ဒီမဂ္ဥာဏ္ဖုိလ္ဥာဏ္ဆုိတာ ရွိတာေပါ့။ အပ်က္ျမင္မဂၢင္ဆုိတဲ့ စကားလည္းရွိတယ္။ ေရွ႕ကျဖစ္ပ်က္ေနာက္ကမဂ္ဆုိတာလည္းရွိတယ္။ အခုေတာ့ ဗဟုသုတလည္း မရွိၾကဘူး။ ဆရာေကာင္းလည္း မရွိေတာ့ ေတာ္ေတာ့္ကို ခက္ပါတယ္။ အက်င့္အၾကံ အားထုတ္မႈ လြန္စြာနည္းေတာ့ ေျပာရတာက အားရွိစရာကိုမေကာင္းဘူး။ သူတုိ႕ဟာ ဘာမွ မသိသလုိျဖစ္ေနတယ္။ ရုပ္နာမ္ကိုေတာင္ ဒုကၡသစၥာလုိ႕မသိဘူး။ စိတ္ကိုေတာင္မွ အပ်က္တရားလုိ႕မသိဘူး။ စိတ္ကိုေတာင္မွ ဒုကၡသစၥာလုိ႕မသိဘူး။ လက္မခံအပ္ဘူး။ ႐ႈစရာလုိ႕မွ မသိေတာ့ ခက္တယ္။ ေယာဂီမ်ားကေတာ့ အဆင့္လြန္စြာျမင့္ေနတဲ့သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း  သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါတယ္။

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *