ဝိပႆနာက်င့္စဥ္နွင့္အဆင့္ျမင့္က႑မ်ား 18

Share

ဝိပႆနာက်င့္စဥ္နွင့္အဆင့္ျမင့္က႑မ်ား

အပိုင္း(၁၈)

higher photo01သစၥာရွာမွီးသူမ်ား တရားက်င့္၍ သာဓုေခၚရင္းႏွင့္ တရားအား အေနွာက္အယွက္ေပးသည့္ အေျခအေနမ်ားကို မိမိက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ ရွိပါတယ္။

စာအုပ္တစ္အုပ္မွာ ဝိသုဒၶိမဂ္ တတိယအဆင့္ သင္တန္းသား တစ္ဦးဆိုၿပီး ေမးထားတာ ရွိပါတယ္။ အျပည့္အစံုလည္း ရွိပါတယ္၊ (အျပည့္အစံုကိုစာေလးမည္စိုး၍မေဖာ္ျပေတာ့ပါ)

အဲဒီ သင္တန္းသားက ီနဲ႔ ုတၱရာကို ကြဲကြဲျပားျပား ျခားျခားနားနား မသိတာကို ဝန္ခံသကဲ့သို႔ သြယ္ဝိုက္ၿပီးေတာ့ ေမးထားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး (ပရိ ံညာတဗၺ) ပိုင္းျခားတဲ့ သေဘာကိုလည္း နားမလည္တဲ့သေဘာ ရွိေနပါတယ္။ ဒီလိုနားမလည္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက နားမလည္ဘူးလို႔ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ မသံုးသပ္ဘဲနဲ႔ စာေရးသူတို႔ အသိုင္းအဝိုင္းကို ျပႆနာျဖစ္ေအာင္ အတို႔အေထာင္ လုပ္ပါတယ္။ ဒီစာေတြကို အေသးစိပ္ေတာ့လည္း မတင္ျပလိုပါဘူး – သို႔ေသာ္ စာေရးသူတို႔ဘက္မွာ အတိအက် မွတ္တမ္းအေနနဲ႔ ရွိပါတယ္။

စာေရးသူက ဝိဝါဒျဖစ္ေအာင္ ေျပာေနတာ မဟုတ္ဘူး။ နိဗၺာန္နဲ႔ (၃၁) ဘံုဟာ တစ္သီးတစ္ျခားစီ ျဖစ္တယ္။ (၃၁) ဘံုက ေလာက၊ သခၤတ​အပ်က္တရား ျဖစ္တယ္။ နိဗၺာန္က အသခၤတ ေလာကုတၱရာျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ ဒါကိုမွ ခြဲျခားၿပီး နားလည္မႈ မရွိဘဲနဲ႔ – စာေရးသူတို႔ အသိုင္းအဝိုင္းကို ေစာင္းေျမာင္း၍ျဖစ္ေစ၊ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ အပုပ္ခ်၍ ျပႆနာျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနတာကေတာ့ စိတ္ရင္းေတာ္ေတာ္ ယုတ္မာတဲ့သေဘာပဲ။

အမွန္အကန္ကို နားလည္ေအာင္ မႀကိဳးစားဘဲနဲ႔ စာေရးသူတို႔ ေရးသားတဲ့ အမွန္အကန္ကို ျပႆနာ ျဖစ္ေစတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ ေစာဒက တက္တာကေတာ့ စိတ္ရင္း မ႐ိုးသားရာက်တယ္။ လိုက္စားၿပီးေတာ့ စိတ္ရင္း မ႐ိုးသားရင္ေတာ့ အသံုးမက်ပါဘူး၊ အလကားပါပဲ။ စိတ္ရင္းက ႐ိုးသားရမယ္၊ ႐ိုး႐ိုးသားသား ရွိရမယ္ ကိုယ္က်င့္ႏိုင္ရင္ က်င့္ေပါ့။

higher photo02 ေျဖဆိုသူကလည္း ဒီေမးခြန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မတတ္ဘူး၊ မသိဘူးလို႔ ဝန္မခံဘူး။ တတ္သလိုလို ဘာလိုလိုနဲ႔ ေလွ်ာက္ရမ္းတယ္။ ဒါကလည္း မ႐ိုးသားတဲ့ သေဘာပါပဲ။ အမွန္က ေျဖဆိုသူကလည္း အမွန္အကန္ မေျဖဆိုဘူး။ ေမးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ကလည္း ျပႆနာကို အတို႔အေထာင္နဲ႔ ေမးတယ္ဆိုေတာ့ စိတ္ရင္းပုပ္တဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းရဲ႕ အေမးအေျဖကို သူတို႔က စာတစ္ေစာင္ ေပတစ္ဖြဲ႕ အျဖစ္နဲ႔ ေရးသားလာၾကတယ္။

ဗုဒၶဘာသာ လိုက္စားတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ အေတာ္ကို မလိုစိတ္ေတြမ်ားေနတာ ဝမ္းနည္းစရာလည္း ေကာင္းပါတယ္။ အမွန္တရားကိုလည္း ရင္မဆိုင္ရဲၾကဘူး။ အမွန္တရားကိုလည္း မေဖာ္ၾကဴးၾကဘူး။ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုသိပ္လုပ္တယ္။ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ကို စိတ္လိုလို ဉာဏ္လိုလို လုပ္တယ္။ နိဗၺာန္ကို စိတ္နဲ႔သြားသလိုလို၊ ဉာဏ္နဲ႔သြားသလိုလို လုပ္တယ္။ ေလာကုတၱရာမွာ သလိုလိုေတြ မရဘူး — ျပတ္သားရတယ္၊ ပိုင္းျခားရတယ္၊ နားလည္ရတယ္။ ဒါေတြကို ဆရာေကာင္းရွိမွသိတာ စာေရးသူကေတာ့ ဆရာေကာင္းရွိလို႔ သိခဲ့တယ္။ ကိုယ္တိုင္က်င့္ႀကံ အားထုတ္လို႔လည္း သိခဲ့တယ္၊ သူတို႔မွာေတာ့ ဆရာေကာင္းလည္းမရွိ၊ ကိုယ္တိုင္ကလည္း မဂ္ေပါက္ဖိုလ္ဝင္ မက်င့္တတ္တဲ့ အခါက်ေတာ့ – အမွန္တကယ္ က်င့္သံုးေဆာက္တည္ ေရးသား ျပဳေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ျပစ္မွား ေစာ္ကားၿပီးတဲ့ေနာက္ ျပႆနာျဖစ္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္တာကေတာ့ ေမးသူေရာ ေျဖသူေရာရဲ႕ တာဝန္ဟာ ေတာ္ေတာ္ႀကီးပါတယ္၊ စိတ္ရင္း မေကာင္းျခင္းကို အေျခခံတဲ့အတြက္ စာေရးသူကေတာ့ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ စာေပကိုလိုက္ရင္ အနက္အဓိပၸာယ္ မွန္မွန္ကန္ကန္ တိတိက်က် သိနားလည္ေအာင္လိုက္ပါ ဒါမွ စာေပကိုလည္း တန္ဖုိးထားရာက်မယ္။

ဆရာေကာင္း သမားေကာင္း ထံမွာလည္း မွန္ကန္တဲ့ အနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို သိနားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ – ဒါမွလည္း တရားကို တန္ဖိုးထားရာက်တယ္။

စာေပေတာ့လိုက္ၿပီး အနက္အဓိပၸာယ္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ တိတိက်က် မသိနားမလည္လို႔ ရွိရင္လည္း စာေပကို တန္ဖိုးမထားရာ က်တယ္။

ဆရာေကာင္း သမားေကာင္းရဲ႕ အဆိုအဆံုးအမကို မရရင္လည္း သစၥာတရားကို တန္ဖိုးမထားရာ က်တယ္။

ဒါေၾကာင့္ အႀကံေပးလိုပါတယ္ စာေပကို ေလ့လာပါ၊ မွန္ကန္ေသာ အနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ျခင္းကိုသိပါေစ – ပညာရွိတို႔ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္နဲ႔၊ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္းရဲ႕ အဆိုအဆံုးအမကို ခံယူပါလို႔ အႀကံျပဳလိုပါတယ္။

ထို႔ေနာက္ အမွန္အကန္ က်င့္ႀကံ အားထုတ္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို စိတ္ရင္း ညံ့စီးစြာနဲ႔ ျပႆနာျဖစ္ေအာင္ လုပ္လိုတဲ့ သေဘာထားမ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္ပါလို႔ သတိေပး ေျပာၾကားအပ္ပါတယ္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , . Bookmark the permalink.