ဝိပႆနာက်င့္စဥ္ႏွင့္အဆင့္ျမင့္က႑မ်ား 15

Share

ဝိပႆနာက်င့္စဥ္ႏွင့္အဆင့္ျမင့္က႑မ်ား

အပိုင္း(၁၅)

Lotus_Flower   သစၥာဝါဒီမ်ား အဆင့္ျမင့္ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္ကို က်င့္သံုးေနလို႔ သာဓုေခၚပါတယ္။ ဒါဟာ အဆင့္ျမင့္ က်င့္စဥ္ပါ။ လူသာမာန္ေတြ မက်င့္ၾကဘူးေပါ့။ လူဆိုး လူ႐ိုင္းေတြ မက်င့္ၾကဘူးေပါ့။ လူေကာင္းေတြ လူျမတ္ေတြ က်င့္ၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးေကာင္းသား အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတိုင္း က်င့္သံုးအပ္တဲ့တရားေတာ္လို႔ ဒီလိုအဆိုရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဝိပႆနာက်င့္ရင္ အမ်ိဳးေကာင္းသား အမ်ိဳးေကာင္းသမီး ျဖစ္သြားပါၿပီ။

ဒီေတာ့ ဝိပႆနာက်င့္ပါ၊ အပ်က္႐ႈပါ၊ အနိစၥလကၡဏာတင္ပါ။ ဒါဟာ က်င့္စဥ္မွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်င့္စဥ္မွန္ကို က်င့္စဥ္မွန္လို႔ ယံုၾကည္ရဲရမယ္။ အဖ်က္တရားေတြကို မဝင္စားပါနဲ႔။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္က ေလာကီနဲ႔ ေလာကုတၱရာကို မသဲကြဲဘဲနဲ႔ ေလာကုတၱရာက်င့္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို အျပစ္ေျပာေနတာေတာ့ ေတာ္ေတာ့ကို မွားယြင္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြပဲ။

အဘိဓမၼာ သင္တယ္လည္းဆိုေသး ေလာကီနဲ႔ မသိဘူး။ ဝိသုဒၶိမဂ္မွာ တတိယႏွစ္ေတာင္ေရာက္ေနၿပီဆိုၿပီး ေလာကီနဲ႔ ေလာကုတၱရာအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းမသိဘူး။ ေလာကီက ပ်က္တယ္၊ ေလာကုတၱရာဆိုတာ အပ်က္မွလြန္တယ္ ဆိုတာကို နားမလည္ဘူး။ ဒိြဟိတ္ေတြပဲ – ဒိြဟိတ္ဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွ မဂ္မရဘူး။ ေမးတဲ့သူေရာ ေျဖတဲ့သူပါ ဒိြဟိတ္ျဖစ္ေနၾကတဲ့အတြက္ မဂ္မရႏိုင္ဘူးဆိုတာ ေသခ်ာတယ္။ တိဟိတ္မွ မဂ္ရမယ္။ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုဆိုရင္ တရားကမရဘူး၊ တရားက အမွန္သစၥာျဖစ္တယ္။

႐ုပ္နာမ္ဆိုတာ ခ်ဳပ္ပ်က္စရာပါ။ ေလာကုတၱရာကိုးပါးက ပြားမ်ားစရာပါ။ ဒါေလးေတာင္ မသိဘဲနဲ႔မ်ား- ဟိုသင္တန္းတက္၊ ဒီသင္တန္းတက္နဲ႔ တက္ေနတယ္ဆုိေတာ့လည္း ပညာမပါ ဗလာႀကီး ျဖစ္တာ ေသခ်ာတယ္။ ဒီထက္ဒီ အလိုဆိုးရွိရင္ေတာ့ ေပၚတင္ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ၾကမွာပဲလို႔ နားလည္တယ္။

သစၥာဝါဒီမ်ားက်င့္ပါ အားေပးပါတယ္ လံုးဝအားေပးတယ္။ ကိုယ္က်င့္လို႔ ကိုယ္က်င့္တဲ့အတြက္ တည္ၿငိမ္မႈရရင္ ရသလိုပဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရဲရဲတင္းတင္း ရင္ေကာ့ေျပာပါ။ ဒါဟာ တရားေတာ္ျမတ္ရဲ႕ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ေဆာင္ရာက်ပါတယ္။ က်င့္လို႔ က်င့္တယ္ေျပာတာပဲ၊ မက်င့္ဘဲနဲ႔ က်င့္တယ္ေျပာတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကေတာ့ လူလိမ္ေတြပဲ။ ဒါေတြေတာ့ ထည့္မတြက္ဘဲနဲ႔ ကိုယ္က်င့္တာ ကိုယ္ေျပာတာကေတာ့ အမွန္အကန္ပဲ။ က်င့္လို႔ ၿငိမ္ရင္ ၿငိမ္ေၾကာင္း၊ ေကာင္းေၾကာင္း ေျပာရမွာေပါ့။ ဒါမွ တရားေတာ္ရဲ႕ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ပူေဇာ္ရာက်တယ္။

သစၥာဝါဒီမ်ား ဘယ္သူႏွိမ္တာမွ မခံနဲ႔။ ကိုယ္က်င့္ရင္ ကိုယ္ရမွာပဲ။ အားကစားက်င့္ရင္ အားကစားရတယ္၊ ကြန္ျပဴတာက်င့္ရင္ ကြန္ျပဴတာရတယ္။ သိပၸံက်င့္ရင္ သိပၸံရတယ္ ဒီလိုပဲ ဝိပႆနာက်င့္ရင္ ဝိပႆနာရတယ္။ ဒါဟာ ထိုက္တန္တဲ့ ဆုလာဘ္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးလိုပါတယ္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *