ဝိပႆနာဆိုင္ရာအဆင့္ျမင့္က႑မ်ား 2

Share

ဝိပႆနာဆိုင္ရာအဆင့္ျမင့္က႑မ်ား

အပိုင္း(၂)

 

DrChitNge6  ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာတို႔သည္ လူညံ့မ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ပဋိယတၱိ၊ ၊ ပဋိေဝဒကို ႏွံစပ္ေအာင္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အေျမာက္အမ်ား ရွိပါသည္။ မိမိကေတာ့မူ ႐ႈေထာင့္မွ ေဖာ္ျပေလ့ရွိပါသည္။

ကိုယ္တိုင္လည္း ဆရာေကာင္း သမားေကာင္းထံ တပည့္ခံခဲ့ဖူးသည္။ ကိုယ္တိုင္လည္း က်င့္ခဲ့ဖူးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပဋိပတၱိလိုင္းမွ ကုိယ္သန္ရာမွ ဤေလာကကို အလွဆင္ရန္ ႀကိဳးစားပါလိမ့္မည္။ မိမိ၏ က်င့္အားသည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ႏွစ္ပရိ ံေစၦရ ၾကာေညာင္း ရင့္က်က္သျဖင့္ ဤကိစၥကို ေျပာစရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားထဲတြင္ မိမိပါဝင္ရမည္ဟု ခံယူမိပါသည္။

နိဗၺာန္ဆိုသည္မွာ မူလအားျဖင့္ေတာ့ နိဝါဏ မွလာသည္ဟု ဖြင့္ဆိုထားရာ၊ တဏွာမရွိျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တဏွာကုန္ရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခါ တဏွာကိုသတ္ေသာ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္တို႔သည္ နိဗၺာန္သို႔ စံျမန္းရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

“တဏွာနိေယာေဓါ နိဗၺာနံ” ဟူေသာ အဆိုလည္း ရွိပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာမ်ား သိပါသည္။ တဏွာကုန္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္လွ်င္ ႏွင့္ နီးရမည္ ဆိုသည္မွာ ဥပေဒသႀကီးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တဏွာေလ်ာ့လွ်င္ လက္ခေမာင္းခတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွာ တဏွာေလ်ာ့ရန္ ႀကိဳးစားၾကသည္ကို ထူးထူးကဲကဲ မေတြ႕ရပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဗုဒၶဘာသာမ်ားသည္ တဏွာေလ်ာ့လွ်င္ ေကာင္းသည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္မွာ အမ်ားအျပား ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တဏွာခံစားျခင္းကို လူ႔ဘဝ၏အခြင့္အေရး (Human Right) ဟု မယူဆေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အေျမာက္အမ်ား ရွိပါသည္။ တတ္ႏိုင္လွ်င္ မလႊဲသာသျဖင့္ ျဖတ္သန္းရေသာ ႐ုပ္နာမ္ဆိုင္ရာ တာဝန္ဟုပင္ သံုးသပ္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာတို႔သည္ အဆင့္ျမင့္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ က်င့္ျဖစ္ေသာအခါ လြန္စြာအဆင့္ျမင့္သြားသည္။ မိမိကိုယ္တိုင္ က်င့္ႀကံခဲ့ဖူးရာ၊ မိမိကိုယ္တိုင္ အဆင့္ျမင့္ေသာ အသိပညာမ်ား ရတန္သေလာက္ ရဖူးပါသည္။

ဤသို႔ေဖာ္ေျပာရျခင္း၌ အားေပးလို၍ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာမ်ား မညံ့ေၾကာင္း ေၾကြးေၾကာ္လို၍ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အမွန္အကန္ကို ေဖာ္က်ဴးရဲေသာ သတၱိေမြးျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိမေသခင္ ေၾကြးေၾကာ္သြားျခင္းသည္ မိမိတာဝန္ေက်ျခင္းႏွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္ဟု ခံယူပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နိဗၺာန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနီးစပ္ဆံုး အႏုမာန မ်က္မွန္းဆႏိုင္ဖြယ္ရာမ်ားအား မိမိသည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေရးပါသည္။ ယခုလည္း ေရးလ်က္ရွိပါသည္။

နိဗၺာန္သည္ ကိေလသာပါးလွ်င္ ခ်ည္းကပ္ရန္ သိပ္ေကာင္းေသာ အသခၤတဓာတ္ အႏုတၱရဓာတ္ႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ နိဗၺာနံ ပရမံသုခံ ဟူ၍ အဆိုလည္း ရွိၿပီးသားျဖစ္ရာ နိဗၺာန္သည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ခ်မ္းသာျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နိဗၺာန္ကို ေရာက္ရန္ ပိုလည္းမတြက္ပါႏွင့္ ေလ်ာ့လည္းမတြက္ပါႏွင့္၊ ပိုတြက္သည္မွာလည္း မသင့္ေတာ္သလို ေလ်ာ့တြက္သည္မွာလည္း မသင့္ေတာ္ပါ။ ပံုမွန္အတိုင္း အေၾကာင္းခံသလို အက်ိဳးရမည္ဟု ယူဆခံယူရပါမည္။ နိဗၺာန္သည္ လက္တကမ္းပင္ ရွိသည္ဟု ဗုဒၶဘာသာမ်ား အေနႏွင့္ ေဖာ္က်ဴးႏိုင္ပါသည္။

တည္ေဆာက္ႏိုင္စြမ္းရွိလွ်င္ “မဂၢဖလာန မာရမၼဏဘူေတာ အသခၤတဓေမၼာ”  ပင္ျဖစ္သည္။ တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ နိဗၺာန္ႏွင့္ နီးေစျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ နိဗၺာန္အား ႏွင့္ သြားရမည္ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္နာမ္ႏွင့္ေတာ့ သြား၍မရပါ။ ႐ုပ္နာမ္ႏွင့္ေတာ့ ဘယ္မွကို သြား၍မရပါ၊ ေလာကအဆံုးလည္း သြား၍မရပါ၊ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူပါသည္။ အခ်ိဳ႕က နတ္ျပည္၊ ျဗဟၼျပည္ မရွိႏုိင္ဘူး – ၿဂိဳလ္တုေတြ လႊတ္ေနတာပဲဟု ေဖာ္က်ဳးၾကရာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒပင္ ျဖစ္ပါသည္။

၌ ႐ုပ္နာမ္ႏွင့္သြား၍ ေလာကအဆံုးေရာက္သည္ဟု အဆိုအဆံုးအမ မရွိပါ၊ သီလ သမာဓိ ပညာႏွင့္ သြားရသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ႐ုပ္ျဒပ္ႀကီးႏွင့္ သြား၍ နိဗၺာန္ေတြ႕လိမ့္မည္၊ နတ္ျပည္ ျဗဟၼျပည္ေတြ႕လိမ့္မည္ဟု ဤသို႔ေျပာ၍ မရပါ။ ဤကား ကြန္ျမဴနစ္မ်ား၏ ထိုးႏွက္ခ်က္ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာအား အထင္လြဲေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နိဗၺာန္ကို မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ႏွင့္ သြားရေအာင္ဟူ၍ တိုက္တြန္းစကား ေျပာၾကားရင္း၊ အားေပးေၾကာင္း ဖြင့္ဆိုလိုပါသည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *