ဝီရိယလြန္ကဲသူမ်ား

Share

ဝီရိယလြန္ကဲသူမ်ား

  max born  သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ဝီရိယလြန္ကဲသူမ်ားဟုပင္ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။ သူတို႔သည္ အမွန္တကယ္ သုေတသန လုပ္ေသာအခါ အစားအေသာက္ အအိပ္အေနပင္ သတိမရႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ ဇြဲေကာင္းၾကသည္။

ဇြဲေတာ့ အထူးေကာင္းမြန္ၾကပါသည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ား အုပ္စုလိုက္ ဇြဲေကာင္းၾကသည္။ အသစ္အဆန္း ရွာေဖြမႈ၌ လြန္စြာစိတ္ဝင္စားၾကသည္။ သူတို႔ကို သူတို႔ေတာ့ စပ္စုလြန္းခ်င္သူမ်ားဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။

သူတို႔သည္ စပ္စုၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစကားကို သံုးႏႈန္းရာ၌ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ထိုသို႔ခံယူထားျခင္းမ်ားကို ဝန္ခံေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ စူးစမ္းရွာေဖြၾကသည္ဟု ဝန္မခံၾကေခ်။ သူတို႔သည္ သိလိုေသာေၾကာင့္သာ ရွာေဖြၾကသည္ဟု ဝန္ခံေလ့ရွိၾကသည္။ သူတို႔သည္ “ဘာျဖစ္လွ်င္ ဘယ္လိုျဖစ္မည္၊ ဘာကိုသိရလွ်င္ အႏုျမဴဗံုးလုပ္မည္။ ဘာကိုသိရလွ်င္ လက္ႏွက္လုပ္မည္” ဟူေသာ သေဘာႏွင့္ ေလ့လာၾကသည္ေတာ့မူ မဟုတ္ဟု အဆိုရွိသည္။ သူတို႔သည္ သဘာဝတရား၏ လွ်ိဴ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို သိခ်င္ေသာေၾကာင့္ဟု ဖြင့္ဟဝန္ခံၾကသည္။ သိခ်င္လြန္း အားႀကီးသျဖင့္ သူတို႔သည္ မၾကာခဏ ခရီးဆံုးမ်ားေရာက္ၿပီလားဟု ေအာင္းေမ့ခဲ့ၾက ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ေတာ့မူ ခရီးဆံုးသို႔ မေရာက္ေသးေခ်။ ယခုထက္တိုင္ ေရာက္သည္ဟု တရားဝင္ ေၾကျငာဖို႔ အခက္အခဲမ်ား ရွိသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ကြမ္တမ္၏ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ျဖင့္ပင္လွ်င္ ခရီးဆံုးသို႔ ေရာက္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ေအာင္ ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ လြန္စြာဝီရိယစိုက္၍ ရွာေဖြစူးစမ္းၾကသည္။

သူတို႔သည္ စူးစမ္းျခင္း၌ မည္မွ် ဝါသနာပါသနည္းဟူမူ လမ္းဆံုးကို မေရာက္လိုပါ ဟူေသာသေဘာပင္ ျဖစ္လာၾကသည္။ သိပၸံပညာရွင္ ႏိုဘယ္(လ္) ဆုရွင္ မက္(စ)ဘြန္းကိုယ္တိုင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ႏွင့္ မဆံုးႏိုင္ မေမာႏိုင္ေသာ ခရီးႀကီးအား ေလွ်ာက္လွမ္း ၾကသည္ဟု ဝန္ခံခဲ့ဖူးသည္။ သူတို႔သည္ ရည္မွန္းပန္းတိုင္မွာ ဘယ္နားေရာက္ေနမွန္းကို မသိေခ်။ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မျပဳဘဲ လက္ေတြ႕သုေတသန ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သဘာဝ၏ အမွန္တရားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္သာျဖစ္သည္ ဟူေသာသေဘာႏွင့္ ရပ္တည္ေနၾကေၾကာင္းကို ေတြ႕ရသည္။

ဤကိစၥ၌ မက္(စ)ဘြန္းသည္ (Far from any goal .. ..) ဟု ဖြင့္ဟ ဝန္ခံခဲ့သည္။ သူ၏ (Cause and Chance) စာအုပ္တြင္ ထိုအေၾကာင္းကို ဖြင့္ဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

(I am convinced that we are on a never-ending way; on a good and enjoyable way, but far from any goal.)

ထိုနည္း၎ပင္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း သြားေနရျခင္းသည္ ေရာက္ျခင္းထက္ ပို၍ တန္ဖိုးရွိပါလိမ့္မည္ဟူေသာ အဆိုကို ေထာက္ခံသကဲ့သို႔ ေျပာဖူးခဲ့သည္။

AlbertEinstein 1

    (The search for truth is more precious than its possession.)

ယင္းစကားကလည္း ထူးဆန္း၍ အံ့ၾသဖြယ္ရာေကာင္းသည္။ ေရာက္ခ်င္၍ သြားသည္ကို သြားျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ တန္ဖိုးကို ပိုယူသည္မွာ ထူးဆန္းသည္ဟု ဆိုရမည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္လွ်င္မူ သူတို႔သည္ ခရီးဆံုးေရာက္သြားလွ်င္ ဆံုးသြားၿပီး လုပ္စရာ မရွိျခင္းအျဖစ္ကို မလိုလားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။

သူတို႔ေနာက္ပိုင္း ကိုယ္တိုင္ကလည္း လူသည္ အဆံုးကို ေရာက္သြားလွ်င္ လုပ္စရာမရွိဘဲ ႐ႈံ႕တြ၍ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ကုန္ခန္းၿပီး၊ ခ်ဳပ္ဆံုးေသဆံုး သြားမည္ဟုပင္ ေျပာခဲ့ဖူးေလသည္။

Sir Stephen Hawking makes a rare public appearance(It is better to travel hopefully than to arrive.)

(If we reached the end of the line, the human spirit would shrivel and die.)

ဤအယူအဆမ်ားသည္ အမွန္ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ စိစစ္၍ မရႏိုင္ေခ်။ ဗုဒၶဘာသာတြင္ နိဗၺာန္သည္ ပန္းတိုင္ျဖစ္သည္။ နိဗၺာန္သည္ အဆံုးျဖစ္၍ အဆံုးေရာက္လွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းသည္။ နိဗၺာန္ေရာက္သူတိုင္းက ေနာင္တရသည္ဟူ၍မရွိေခ်။

အခုမူ သိပၸံပညာရွင္ အခ်ိဳ႕သည္ ဆံုးသြားလွ်င္မူ လုပ္စရာ ကိုင္စရာမရွိသျဖင့္ ဘဝ၏ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕မႈ မရႏိုင္ဘဲ ႐ံႈ႕တြကုန္ဆံုး ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖြယ္ရာ ရွိသည္ဟု ေအာင္းေမ့ျခင္းသည္ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ ထူးဆန္းေသာ အံ့ၾသဖြယ္ရာေကာင္းေသာ ဝီရိယပိုင္း၌သန္ေသာ၊ ဗုဒၶဘာသာကဲ့သို႔ ခရီးဆံုးေရာက္ေအာင္ ဉာဏ္ပညာ မေတြ႕ၾကေသးေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ မွတ္တမ္းျပဳႏိုင္ပါေတာ့သည္။

  ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *