နိဗၺာန္ကိုေရာက္ဖို႔ဆိုရင္ .. ..

Share

နိဗၺာန္ကိုေရာက္ဖို႔ဆိုရင္ .. ..

နိဗၺာန္ကိုေရာက္ဖို႔ဆိုတာက ေရာက္ပါတယ္။ ကိုယ္ကသြားခ်င္ဖို႔ပဲလိုတာ။

ေယာဂီတစ္ခ်ဳိ႕က နိဗၺာန္ကို အေ၀းႀကီးလို႔ထင္ၾကတယ္။ အဲဒါမွားတယ္။ နိဗၺာန္ဆိုတာ အေ၀းႀကီးလည္း မဟုတ္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ အဲဒီလို ကာလဌာနကို မရွိတာ။ ဒီေတာ့ ေ၀းတယ္လို႔ ေျပာလို႔မရဘူး။ ကိုယ္သြားခ်င္တဲ့အေပၚမွာနဲ႔ ကိုယ္က်င့္ႀကံတဲ့အေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္။ ခက္ခဲတာေတာ့ ခက္ခဲပါတယ္။ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ဟာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ ရွင္းပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာေတြဟာ အားလံုးထက္သာတာ အဲဒီအခ်က္ပဲ။ နိဗၺာန္ရွိရမယ္လို႔ အႏုမာနမ်က္မွန္းဆ ႏုိင္တယ္။ အဲဒါက ဗုဒၵဘာသာေတြက သာလည္းသာတယ္၊ ခ်စ္စရာလည္းေကာင္းတယ္ – အမွန္ပါပဲ။ ေတြက ေတြ႕ၿပီးၿပီပဲ။ သိပၸံပညာရွင္ေတြက သဘာ၀ရဲ႕ အေျခခံအမႈန္ေလးေတြကို ေတြ႕သလိုပဲ။ ဗုဒၶဘာသာ သူေတာ္ေကာင္းႀကီးေတြဟာ နိဗၺာန္ကို ေတြ႕ၿပီးသြားၿပီ။

သူေတာ္ေကာင္းႀကီးေတြဆိုတာေတာ့ သိတဲ့အတိုင္းပဲ နိဗၺာန္ကိုေတြ႕ေအာင္ ႀကိဳးစားတယ္ေလ။ ခက္ေတာ့ ခက္တာေပါ့ သူတို႔က ႐ုပ္နာမ္ကို အေကာင္းဆံုးလို႔ မယူဘူး။ အဲဒါက အေရးေတာ့ႀကီးတယ္။ ႐ုိး႐ုိးပုဂၢိဳလ္ေတြက နိဗၺာန္မေတြ႕ဘူးေသးေတာ့ ႐ုပ္နာမ္ကို အေကာင္းဆံုးလို႔ယူတယ္။

ေကာင္းတာကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာအဆိုအဆံုးမက နိဗၺာန္ကို မေရာက္ေသးလို႔ ေရာက္သလို ယံုတာမ်ဳိးေတာ့ မခိုင္းဘူး၊ မေတာင္းဆိုဘူးေပါ့။ မေရာက္ႏုိင္ဘူး၊ မရွိႏုိင္ဘူးလို႔ မယူရင္ၿပီးတာပဲ – အဲဒီေလာက္ပါ ပဲ။ ေရာက္ႏိုင္လို႔ သူေတာ္ေကာင္းေတြက ေရာက္ေအာင္ႀကိဳးစားၿပီး ေရာက္တဲ့အခါမွာ ေရာက္ေၾကာင္းေတြ ေဟာေတာ္မူၾကတာပဲလို႔ ဒီလို အႏုမာန မ်က္မွန္းဆႏုိင္ရင္ ဗုဒၶဘာသာစစ္စစ္ ျဖစ္တာပါပဲ။

႐ုပ္နာမ္ကိုေတာ့ မေကာင္းဘူးလို႔ျမင္ရတယ္။ နိဗၺာန္သြားတဲ့ပုဂၢဳိလ္က ႐ုပ္နာမ္ကို မေကာင္းဘူးလို႔ ျမင္ရတယ္။ ဒီေတာ့ ႐ုပ္နာမ္ဆိုတာလည္း အို၊နာ၊ေသေဘးက မလြတ္ေတာ့ မေကာင္းဘူးလို႔ ယူလို႔ရပါ တယ္။ နိဗၺာန္ကေတာ့ ႐ုပ္နာမ္ထက္ ေကာင္းတာကိုး။ နိဗၺာန္ကိုသြားတဲ့ အခါက်ေတာ့ ႐ုပ္နာမ္မပါဘူး။ အဲဒါေလးက အံ့ၾသမယ္ဆို အံ့ၾသစရာပဲ။ ဆရာေကာင္းသမားေကာင္း ဖူးေတြ႕ဖူးတဲ့ပုဂၢဳိလ္မွ သိၾကတာ။

နိဗၺာန္ကိုသြားတဲ့အခါက်ေတာ့ အရိယာတိုရဲ႕ နဲ႔သြားတာ။ ဉာဏ္ဆိုတာက ႐ုပ္နာမ္ကို ပိုင္းျခားတယ္။ အဲဒီစကားလံုးကို ပါဠိလို (ပရိ ံညာတဗၺကိစၥ) လို႔ေခၚတယ္။ အရိယာေတြရဲ႕ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္က ႐ုပ္နာမ္ကို ပိုင္းျခားပစ္လိုက္တာ။ ပိုင္းျခားႏုိင္တဲ့ သတၱိလည္းရွိတယ္။ အဲဒီသတၱိထူးနဲ႔ စြမ္းရည္နဲ႔ ဉာဏ္နဲ႔ ေပါင္းၿပီးေတာ့ နိဗၺာန္ဘက္ကို ေျပး၀င္လိုက္ေတာ့ နိဗၺာန္ႀကီးကိုေတြ႕တာေပါ့။

နိဗၺာန္ကေတာ့ အေတြ႕ခံဓာတ္ပါပဲ။ အသခၤတဓာတ္၊ အႏုတၱရဓာတ္လို႔လည္း ေခၚတယ္။ အေတြ႕ခံ ဓာတ္ပဲ။ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ ရတဲ့ အရိယာေတြက သြားေတြ႕ရတာ။ အရိယာဆိုတာက အရိယာတို႔ရဲ႕ ဉာဏ္ေပါ့ေနာ္ ေလာကုတၱရာဉာဏ္ေပါ့ အရိယာဉာဏ္နဲ႔သြားေတြ႕ရတာ။ အဲဒီဉာဏ္က ႐ုပ္နာမ္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ႐ုပ္နာမ္ကေန အဆင့္ဆင့္သြားတဲ့ ဉာဏ္ျဖစ္သြားတယ္။ ႐ုပ္နာမ္ကိုပါ ပိုင္းျခားပစ္ခဲ့တယ္။ ကိုယ့္႐ုပ္နာမ္ကို “သဘာ၀ အစိတ္အပိုင္း” လို႔ “ေသြးျပည္သလိပ္ အေကာင္ပုပ္ႀကီး” လို႔ကို ယူၿပီးေတာ့ ထားပစ္ခဲ့တာ။

ဒီသတၱိထူးကိုေတာ့ ေမြးရတယ္။ ဒီလိုေမြးရင္းနဲ႔ ဒီ႐ုပ္နာမ္ကို တပ္မက္တဲ့ တရားေတြကို “အပ်က္႐ႈရင္း၊ အပ်က္႐ႈရင္း၊ အပ်က္႐ႈရင္း” နဲ႔ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ပ်က္တာကို ျမင္သြားတဲ့ အခါက်ေတာ့ မုန္းၿပီးေတာ့ ဒါႀကီးကို ဆံုးေအာင္႐ႈလိုက္တဲ့အခါ နိဗၺာန္ကို ေျပး၀င္သြားတာပါပဲ။

နိဗၺာန္ကေတာ့ ေစာေစာကေဖာ္ေျပာခဲ့သလို အေတြ႕ခံဓာတ္ (passive)ေပါ့။ သစၥာ၀ါဒီေတြက တရား ႀကိဳးစားရင္းနဲ႔ အရိယာျဖစ္ရင္ အရိယာေတြရဲ႕ဉာဏ္က ရွိတယ္။ အဲဒီဉာဏ္က (active) ေပါ့ မ်က္ေမွာက္ သြားျပဳတာပါပဲ။

အတိအလင္းေျပာတယ္ေလ ဓမၼဒီႏၷာက

“သမုဒၵရာေရရဲ႕အရသာဟာ ငန္ေသာအရသာရွိသလို – နိဗၺာန္ဟာ ခ်မ္းသာေသာအရသာ၊ လြတ္ေျမာက္ေသာအရသာရွိတယ္”

လို႔ မိန္႔ဖူးသားပဲ။

ဒီေတာ့ လြတ္ေျမာက္တယ္ဆိုလည္း လြတ္ေျမာက္တာေပါ့ ႐ုပ္နာမ္က လြတ္သြားတာကိုး။ ဒါေပမယ့္ အိပ္ေပ်ာ္သလိုလည္း မဟုတ္သလို၊ ဘလက္ဟိုး() ထဲ က်သလိုလည္း မဟုတ္သလို၊ ေမ့ေဆးထိုးသလိုလည္း မဟုတ္ဘူး။ ဒီဖိုလ္ဉာဏ္က အသိရွိၿပီးေတာ့ (၃၁)ဘံုမွာ ထားခဲ့ၿပီးေတာ့ နိဗၺာန္ကို ေျပး၀င္တာ။

အဲဒီအခါမွာ နိဗၺာန္ရဲ႕ ခ်မ္းသာျခင္း လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို ေတြ႕တာပါပဲ။ နိဗၺာန္ကေတာ့ ေတြ႕ပါတယ္။ ကိုယ္က က်င့္ႏုိင္ဖို႔ပဲ လိုတာပါ။ မက်င့္ႏုိင္ေသးလို႔ က်င့္ႏုိင္သေလာက္ေလးပဲ ခ်မ္းသာတာေပါ့ေနာ္။ က်င့္ႏုိင္ေလေလ ခ်မ္းသာေလေလပါပဲ။ ႐ုပ္နာမ္ကို အနိစၥ႐ႈႏုိင္တဲ့အား သိပ္ေကာင္းလာရင္ တျဖည္း ျဖည္းနဲ႔ ျဖတ္လို႔ရပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ဒီလိုပဲက်င့္တာပဲ။ က်င့္လြန္းအားႀကီးလာတဲ့ အခါက်ေတာ့ ႐ုပ္နာမ္ကို ျဖတ္လို႔ရ သြားတာပါပဲ။ ရေတာ့လည္း ဒါပါပဲ။ မထူးပါဘူး။ ျဖတ္ႏုိင္တဲ့သတၱိ ရွိတာပဲ။ အဲဒီျဖတ္ႏုိင္တဲ့သတၱိက အရိယာဉာဏ္ ေလာကုတၱရာဉာဏ္ပဲ အဲဒီဉာဏ္ကို ပိုင္ၿပီဆိုေတာ့ ဒီဉာဏ္နဲ႔သြားလိုက္ရင္ရတာပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္မို႔ နိဗၺာန္က နီးတယ္ေ၀းတယ္လို႔ေျပာလို႔မရဘူး။ ဉာဏ္နဲ႔သြားတာဆိုေတာ့ ကာလဌာနက လြတ္တယ္။ အဲဒါက အံ့ၾသစရာေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့ေလ။ ဒါကေတာ့လည္း အရိယာ ျဖစ္သြားေတာ့လည္း နားလည္သေဘာေပါက္ သြားတာပါပဲ။ လက္ေတြ႕က်က် က်င့္ရင္ေတာ့ လက္ေတြ႕က်က် ျဖစ္ကိုျဖစ္ပါတယ္။ မက်င့္ျဖစ္ၾကလိုပါ။

နဲနဲထူးဆန္းတာက ႐ုပ္နာမ္ကိုမေကာင္းဘူးလို႔ ယူရတယ္။ နိဗၺာန္ကမွ ေကာင္းတယ္လိုပဲ အႏုမာနမ်က္ မွန္းဆၿပီး ယူရတယ္။ နိဗၺာန္ရွိတယ္ဆိုတာလည္း အႏုမာနမ်က္မွန္းဆၿပီး ဘ၀င္က်ၿပီးယံုထားရတယ္။ ယံုတယ္ဆိုတာ ေရာက္ၿပီးသားလို ယံုခိုင္းတာ မဟုတ္ဘူး။ ဗုဒၶဘာသာက အဲဒါသိပ္ေကာင္းတာပဲ။ မွ်တတယ္။ ေရာက္ၿပီးသားလို ယံုတာမ်ဳိးကို မေတာင္းဆိုဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေရာက္မွမေရာက္ ေသးတာကိုး။

ဒါေပမယ့္ ေရာက္ႏုိင္ေလာက္တယ္။ ျဖစ္တန္ရာေခ်ရွိတယ္လို႔ အဲဒီလိုလက္ခံၿပီးေတာ့ မရွိႏုိင္ဘူး၊ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလို႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ မတိုက္ရင္ ၿပီးတာပါပဲ။ ႀကိဳးစားရင္း ႀကိဳးစားရင္းနဲ႔ ေနာက္က်ေတာ့ တရားက ေဆာင္သြားတာပါပဲ။ ႀကိဳးစားၾကည့္ရင္ သိပါတယ္။ ႐ုပ္နာမ္ကို အပ်က္႐ႈေလေလ ေကာင္းေလေလပါပဲ။ ႐ုပ္နာမ္ကို သမုဒယတြယ္တဲ့ သမုဒယကို ျဖတ္ႏုိင္ ေတာက္ႏုိင္သေလာက္ လြတ္ေျမာက္ ခ်မ္းသာတာပါပဲ။ မ်ားမ်ားျဖတ္ႏုိင္ရင္ မ်ားမ်ား လြတ္ေျမာက္ခ်မ္းသာတာပါပဲ။

က်င့္႐ုံပဲ လိုတာပါ။ က်င့္ရင္ရၿပီလို႔ ယံုထားရင္ကို ဒါဟာ အရိယာနဲ႔နီးတယ္လို႔ သတ္မွတ္ၾကတာပါပဲ။ က်င့္ရင္ရမွာပါ။ ဒါအပ်က္ဟာ အပ်က္မွန္ေနတာပဲ။ ငါတို႔ဟာ အပ်က္ႀကီးကို သြားၿပီးမက္ေနလို႔ မက္တဲ့ အ၀ိဇၨာတဏွာရဲ႕ အခိုင္းခံ ခံလို႔သာကိုး။ တကယ္ေတာ့ ပ်က္ေနတာႀကီးပဲ ။ ဒါထိုးထြင္းသိျမင္ ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ကိစၥက ျပတ္သြားတာပါပဲ။

သူေတာ္ေကာင္းေတြက ဒီလိုႀကိဳးစားၿပီး ေအာင္ျမင္ေတာ္မူၾကတာပဲ။ ကိုယ္က ေနာက္က လိုက္က်င့္႐ုံ ပါပဲ။ ဒီေတာ့ နိဗၺာန္ဆိုတာ ေတြ႕ဖို႔ရွိရင္ ေတြ႕ကို ေတြ႕ပါတယ္။ နိဗၺာန္က ထြက္လည္း မေျပးပါဘူး။ ကိုယ္က အရိယာဉာဏ္ရဖို႔နဲ႔ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ ရဖိုပဲ အေရးႀကီးေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးပါတယ္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *