ေရွ႕သို႔တစ္လွမ္းတိုးႏိုင္ခြင့္

Share

ေရွ႕သို႔တစ္လွမ္းတိုးႏိုင္ခြင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရွ႕သို႔တစ္လွမ္းတိုးႏိုင္ခြင့္ ေပၚေနၿပီျဖစ္သည္။ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကလည္း Arnanda Baganတိုးတက္ဖို႔ အလားအလာေပးေနသည္။ တံခါးမ်ားလည္း ပြင့္ႏိုင္သေ႐ြ႕ ပြင့္ေနသည္။ ထိုအခါ ျမန္မာတို႔သည္ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္ေသာ ဆႏၵႏွင့္ ေရွ႕တစ္လွမ္း တိုးလိုက္ၾကလွ်င္ ထူးျခားေသာ ေအာင္ျမင္မႈကို ရေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ႏိုင္ေပသည္။

ေရွးက ကဗ်ာအဆို တစ္ခုရွိသည္ —

ခြင့္သာခိုက္မွ မလိုက္ခ်င္လွ်င္၊အမိုက္နင့္ျပင္ ရွိေသးေလလိမ့္လား။

ခြင့္သာဆဲမွ မခဲခ်င္လွ်င္အလြဲနင့္ျပင္ ရွိေသးေလလိမ့္လား။

ခြင့္သာတုန္းမွ မရုန္းခ်င္လွ်င္၊အ႐ံွဳးနင့္ျပင္ ရွိေသးေလလိမ့္လား။

ဆိုေသာ ေတးထပ္တစ္ခု  မွတ္တမ္းျပဳခဲ့ဖူးသည္။

ယခုအခါ ခြင့္သာခိုက္၊ ခြင့္သာဆဲ၊ ခြင့္သာတုန္းဟု ယူဆႏိုင္သည္။  အေျခအေန အရပ္ရပ္က တိုးတက္ရန္ လမ္းစမ်ား အရမ္းပြင့္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ညီညႊတ္ရန္ နားလည္မႈေပးရန္ သေဘာထားႀကီးရန္ အေျမာ္အျမင္ရွိရန္ႏွင့္ တတိုင္းတျပည္လံုးကို ၿခံဳ၍ခ်စ္တတ္ရန္ ႀကိဳးစားဖို႔သာ လိုေပေတာ့မည္ဟု သတင္းမ်ားက သက္ေသခံေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေရွ႕တစ္လမ္းတိုး၍ ႀကိဳးစားလိုက္လွ်င္ ျမန္မာျပည္ႀကီးသည္ ထူးထူးကဲကဲ ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတိုင္ကို လွမ္းကိုင္ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိသည္။ ျမန္မာတို႔သည္ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကို ခ်စ္ရေပေတာ့မည္။ သို႔မွသာ ျမန္မာပီသေပေတာ့မည္ ကိုယ့္တိုင္းျပည္မွ ကိုယ္မခ်စ္တတ္လွ်င္ေတာ့မူ က်ဥ္းေျမာင္းရာက်သည္၊ အတၱႀကီးရာက်သည္၊ အေျမာ္အျမင္နည္းရာက်သည္၊ နားလည္မႈ မရွိရာက်သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ကို ခ်စ္ေသာသေဘာႏွင့္ တိုင္းျပည္အနာဂတ္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ေအာင္ျမင္ တိုးတက္မႈရွိေအာင္ အစစ အရာရာ ႏိႈင္းႏိႈင္းခ်ိန္ခ်ိန္ သုခမိန္၊ ပညိေျႏၵသိမ္ေမြ႕ေစ ဆိုသည့္အတိုင္း ႏိႈင္းခ်ိန္၍ ညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္ စြမ္းေဆာင္ သေဘာထားျပည့္စံုလိုက္လွ်င္ ေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ လက္တစ္ကမ္းသာ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ရရွိေနေတာ့ မည္သာျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းေပးႏိုင္ပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

No tags for this post.
This entry was posted in Frontpage. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *