ကာလသံုးပါးမွလြတ္ေျမာက္ျခင္း

Share

ကာလသံုးပါးမွလြတ္ေျမာက္ျခင္း

သစၥာ၀ါဒီမ်ား .. ..

သစၥာ၀ါဒီမ်ားကို သတင္းတစ္ခုေပးမယ္ –

မိမိအေနနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း(၄၀) ေက်ာ္ က်င့္ႀကံ အားထုတ္ခဲ့တာဆိုေတာ့ သိတာေတြ ရွိတယ္လို႔ ၀န္ခံဖူးတယ္ေလ- အဲဒါ တစ္ခု ေျပာဦးမယ္။ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳတာ အဲဒါ ဖိုလ္ဉာဏ္ေခၚတယ္၊ အဲဒီ ဖိုလ္ဉာဏ္နဲ႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳရင္ ဖိုလ္ဉာဏ္ဟာ ႐ုပ္နာမ္ကေန လြတ္တယ္။ ဖိုလ္ဉာဏ္ဟာ ႐ုပ္နာမ္က လြတ္တဲ့အတြက္ ဖိုလ္ဉာဏ္ဟာ ကာလ သံုးပါးမွလြတ္တယ္။ (သစၥာ၀ါဒီမ်ား ဓမၼစၾကာမွာ ေတြ႕ခ်င္ေတြ႕ဖူးမွာပါ)

ဖိုလ္ဉာဏ္ဟာ ကာလသံုးပါးမွ လြတ္တယ္၊ ႐ုပ္နာမ္မွ လြတ္တယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္မွလည္း လြတ္တယ္။  ဒါဟာ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳတဲ့ ဖိုလ္ဉာဏ္ရဲ႕ စြမ္းရည္ အေျခအေနမွန္ ျဖစ္ပါတယ္။ အံၾသစရာေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့ သို႔ေသာ္ ဗုဒၶဘာသာမွာ နက္႐ိႈင္းတဲ့အပိုင္းေတြက အမ်ားႀကီးဆိုေတာ့ အံၾသစရာေတြႀကီးပဲ .. ..  ဒါေၾကာင့္ လူသာမာန္ေတြ မသိပါဘူး။ လူသာမာန္ေတြ နားလည္း မလည္ႏိုင္ဘူး။

ဖိုလ္ဉာဏ္နဲ႔ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳတဲ့အခါ ႐ုပ္နာမ္မပါဘူး၊ တစ္ခ်ိဳ႕က ဒီ႐ုပ္ ဒီနာမ္ႀကီးကို ပါခ်င္ၾကတယ္။ အဲဒါဟာ အဘိဓမၼာေတြ လိုက္ၿပီးေတာ့လည္း ႐ုပ္နာမ္နဲ႔သြားခ်င္တယ္ နိဗၺာန္ကို – အဲဒါေတာ့ သခၤတနဲ႔ အသခၤတ မကြဲလို႔ပါ။

အသခၤတ ဆိုတာက နိဗၺာန္ပဲေလ .. .. နိဗၺာန္ဆိုေတာ့ သခၤတဓာတ္ေတြ မပါဘူး။

ဒိီေတာ့ ေပါ့။ ေလာကုတၱရာဆိုတာ ေလာကမွ လြန္ေျမာက္သြားၿပီေလ .. ..

ေလာကဆိုတာ အပ်က္၊ အပ်က္မွ လြန္ေျမာက္သြားၿပီေလ –

ဒါေၾကာင့္ နိဗၺာန္ကို ဖိုလ္ဉာဏ္က မ်က္ေမွာက္ျပဳတဲ့အခါ ထိုးထြင္းဆင္ျခင္တဲ့အခါ နိဗၺာန္ရဲ႕ ဂုဏ္ရည္ေတြကို ဖိုလ္ဉာဏ္က သိေနတဲ့ အခါမွာ၊ အဲဒီ့သိေနတာဟာ ရုပ္နာမ္မွ သီးျခားကင္းလြတ္စြာ ဉာဏ္အေနနဲ႔ သိတာျဖစ္တယ္။ ႐ုပ္နာမ္မွ သီးျခားကင္းလြတ္လို႔ အပ်က္မွလည္း ကင္းလြတ္သလို ေလာကုတၱရာဓာတ္လည္း ျဖစ္သလို ကာလသံုးပါးမွလည္း လြတ္ပါတယ္။

သစၥာ၀ါဒီမ်ား ဒါ ဗဟုသုတ အျဖစ္နဲ႔ တင္ျပတာပါ – ၀င္စားမယ္ ဆိုရင္ နိဗၺာန္ကို စံ၀င္တဲ့အခါ ဘယ္လို ဘယ္လို ျဖစ္တယ္ဆိုတာေတြ ေျပာျပေပးပါမယ္။ ၀မ္းသာပါတယ္ .. .. .. .

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

 

This entry was posted in Buddhism, Frontpage and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *