နိဗၺာန္ကို၀င္စားၾကေသာအခါ

Share

နိဗၺာန္ကို၀င္စားၾကေသာအခါ

နိဗၺာန္ကို ၀င္စားၾကေသာအခါ နိဗၺာနံ အရဟေတၱာဂတိ ဟူေသာ အဆိုေတာ့ရွိသည္။ ရဟႏာၱမ်ားသည္ ႐ုပ္နာမ္ခႏၶာ ကိေလသာကို ပယ္သတ္ၿပီးေနာက္ နိဗၺာန္ကို စံျမန္းၾကသည္၊ လားၾကသည္ ဆိုသည့္သေဘာပင္ ျဖစ္သည္။

စာေရးသူတို႔သည္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားကို အတုယူ၍ စံျမန္းရန္ ႀကိဳးစားရမည္။ ထိုအခါ ထံုးစံအတိုင္း ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ  ႁပြန္းသိပ္ေနရင္ေတာ့ နိိဗၺာန္ကို စံျမန္းဖို႔ဆိုတာ အခက္အခဲအမ်ားႀကီး ရွိႏုိင္မွာပါ။ ႐ုပ္နာမ္ဆိုတာလည္း အၿမဲတမ္း ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟေတြက ဖိစီးေနတာမဟုတ္ဘူး တစ္ခါတစ္ခါ သဒၵါတရားရွိတယ္၊ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းနဲ႔ တရားေဆြးေႏြးတယ္၊ တရား၀င္စားတယ္၊ ၾကည္တယ္ အဲဒီအခ်ိန္အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ဖမ္းၿပီးတဲ့ေနာက္ ၀င္စား ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဉာဏ္နဲ႔ပဲ သြားရတယ္၊ ဒါကေတာ့…စတုမဂၢ ဉာေဏန သစၦိကာတပၺံ ဆိုတဲ့ အဆိုလည္း ရွိတယ္ေလ။ ေလးပါးေသာ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္က နိဗၺာန္ကို သြားရမွာပဲ။

နိဗၺာန္သာ ေရာက္ရင္ေတာ့ ဉာဏ္ျဖစ္ၿပီ၊ ဒါအရိယာဉာဏ္၊ (သို႔မဟုတ္) မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ပဲ။ နိဗၺာန္မေရာက္ခင္ကေတာ့ မွန္းဆရတာေတြလည္း ရွိတာေပါ့ေနာ္။ အႏုမာန မ်က္မွန္းဆတယ္ ဆိုတာ (Hypothetical Assumption) ဆိုတာ လုပ္ၾကရတာေပါ့။ ဒီ အႏုမာန မ်က္မွန္းဆတာပါပဲ၊ ဆေကာင္းပါတယ္။ ကိေလသာနဲ႔ သိပ္ထူျပစ္ေနတဲ့အခါသာ လက္တံလွမ္းခ်ီ ဖမ္းမမွီသို႔ ျမင့္သည္ေ၀းေမွ်ာ္ ထင္ေရးေရာ္၍ ေတာ္နိဗၺာန္ကို လြမ္းေရးပို ဆိုသလို လြမ္းရတာေပါ့၊ ကိုယ္က ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ မ်ားေနတာကိုး။

ဒါေပမယ့္ ပါးတဲ့အခါလည္းရွိမွာပဲ။ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းနဲ႔ တရားေဆြးေႏြးသည္ျဖစ္ေစ၊ တရား၀င္စား သည္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ သဒၵါတရား ထက္တဲ့အခါပဲ ျဖစ္ေစ ပါးမွာပဲ။ ပါးတဲ့အခါမွာ ဉာဏ္နဲ႔ ပစ္လႊတ္ လိုက္လို႔ရွိရင္ နိဗၺာန္နဲ႔နီးေလေလ၊ ခ်မ္းသာမႈက မ်ားေလေလပဲ။ (Practice makes perfect.) ဆိုတာမ်ဳိးလိုေပါ့ေနာ္။

ဒီေတာ့ နိဗၺာန္နဲ႔နီးေလေလ တဏွာကိေလသာ သန္႔စင္ဖို႔ ႀကိဳးစားထားတဲ့ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာထားတဲ့ အဲဒီဉာဏ္သတၱိထူးက ခ်မ္းသာေလေလ ျဖစ္မွာပဲ။ နိဗၺာန္ဆိုတာကေတာ့ ၀င္စားတဲ့ ေတြ ကို ခ်မ္းသာေစတယ္တဲ့။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နိဗၺာန္ကို ၀င္စားတဲ့အခါေတာ့ ခ်မ္းသာမွာကေတာ့ ေသခ်ာၿပီးသား ဒါကေတာ့။ မ၀င္စးႏုိင္တဲ့အခါက်ရင္ အနီးကပ္ေလး လုပ္ရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျမတ္ပါတယ္။

႐ုပ္နာမ္ကို အပ်က္႐ႈတယ္၊ ကိေလသာကို ခဏေခါက္ထားတယ္၊ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟကို ပယ္ထားတယ္၊ သဒၵါတရားကို တက္ႂကြထားတယ္၊ တရားဓမၼကို ၀င္စားဆင္ျခင္တယ္၊ ေယာနိေသာ မနသီကာယ ေခၚတဲ့ ႏွလံုးသြင္းေတြ မွန္တယ္ဆိုရင္ နိဗၺာန္နဲ႔နီးတာပဲ။ နိဗၺာန္ကိုေတာ့ မဂၢဖလာန မာရမၼနဘူေတာ အသခၤတ ဓေမၼာ ဆိုတာ အသခၤတဓာတ္၊ နိဗၺာန္ကေတာ့ အသခၤတဓာတ္ပဲ။ ျပဳျပင္စီရင္ျခင္း မရွိဘူးေလ၊ ဒီဖက္က ျပဳျပင္စီရင္ တယ္။ အဲဒီမွာ သြားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္နဲ႔ပဲ သြားရမွာပဲ။

ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၀ိပႆနာႀကိဳးစားလိုက္ရင္ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ရမယ္၊ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ ရရင္ နိဗၺာန္သြားမယ္ပဲ။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္နဲ႔ နိဗၺာန္သြားဖို႔၊ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္နဲ႔ နိဗၺာန္သြားဖို႔ဆိုတာက နိဗၺာန္ကိုလည္း သြားခ်င္ရမယ္၊ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္လည္း တည္ေဆာက္ရမယ္။ တည္ေဆာက္နည္းကလည္း ႐ုပ္နာမ္ကို အပ်က္႐ႈတာပဲ၊ အပ်က္ျပင္ မဂၢင္ပဲ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေတာ္ေတာ့ကို ဟုတ္ေနၾကၿပီ။ မဟုတ္ဘူးလား မဂၢင္ေဖာင္ႀကီးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖြဲ႕တတ္ေနၿပီ၊ အနိစၥနဲ႔ပဲ ဖြဲ႔တာပဲ ဖြဲ႔တဲ့အခါက်ေတာ့ ျပည့္စံုသြားလိုရွိရင္ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ မဂၢဖလာန မာရမၼနဘူေတာ အသခၤတ ဓေမၼာ ေစာေစာက ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အတိုင္း အသခၤတဓာတ္ ျမတ္ေသာသေဘာကို မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္နဲ႔ သြားမယ္တဲ့။

ဒီေတာ့ နိဗၺာန္ကို ၀င္စားတယ္၊ စံျမန္းတယ္၊ ထိုးထြင္းဆင္ျခင္တယ္၊ သက္ေရာက္ေစတယ္၊ လားတယ္၊ ပုန္းတယ္၊ ေအာင္းတယ္၊ ေျပး၀င္တယ္ စသည္ျဖင့္ေပါ့ေနာ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေတာ့ သံုးႏႈန္းႏုိင္တာေပါ့။ ဒီေတာ့ နိဗၺာန္ႀကီးကို စံျမန္းဖို႔ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အဲဒီ ကိေလသာ ပါးတဲ့အခ်ိန္မွာ စြတ္ရြတ္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားၿပီး သြားဖို႔ပဲ။ မပါးတဲ့အခါေတာ့လည္း ငံုးစံုပစ္ ခံ႐ုံေပါ့ေလ၊ ဒါကေတာ့ မတတ္ႏုိင္ဘူး။ ႐ုန္းထြက္လို႔မ်ား အင္အားေကာင္းလို႔ ပါးသြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ သဒၵါတရားတက္ႂကြတဲ့အခါ နိဗၺာန္ဘက္ဆီကိုသာ ေျပးၿပီးေတာ့သာ ကိုယ့္ဉာဏ္ကို လႊတ္ဖို႔ပဲရွိတယ္။ လႊတ္တဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒီဉာဏ္က နိဗၺာန္နဲ႔ နီးေလေလ ေကာင္းေလေလ ဆိုတာေတာ့ ေျမႀကီးလက္ခတ္ပါပဲ။

ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ၀ိပႆနာကို စိတ္၀င္စားသည္ႏွင့္အမွ် နိဗၺာန္ႏွင့္ နီးေနၿပီလို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ပါ တယ္။ တရား႐ႈျဖစ္တယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ မ႐ႈျဖစ္တာထက္ အမ်ားႀကီးေကာင္းတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခဲ့ဖူးတဲ့ အတိုင္းပါပဲ။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားရေအာင္ တစ္ေန႔တစ္လံ ပုဂံဘယ္ေျပးမလဲေပါ့ေနာ္… အခါအခြင့္သင့္ရင္ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ တရားေတာ္က အကာလိေကာတဲ့… အကာလိေကာဆိုတာ အခ်ိန္အခါမလပ္ ေက်းဇူးျပဳမွာ၊ ဘာရယ္ညာရယ္မဟုတ္ဘူး။ အခ်ိန္အခါမလပ္ ေက်းဇူးျပဳမွာပဲ၊ သြားႏုိင္ရင္ နီးမွာပဲ၊ ေရာက္မွာပဲ။

ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နိဗၺာန္ကို စံျမန္းဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့အခါမွာ ဉာဏ္နဲ႔သြားတဲ့သေဘာနဲ႔ အဲဒီ ဉာဏ္နဲ႔မ်ား ေရာက္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဒီဉာဏ္ကို နိဗၺာန္က ခ်မ္းသာေစပါတယ္။ ဒါဟာ တရားဓမၼရဲ႕ ဂုဏ္ေက်းဇူးပါပဲ၊ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ပါပဲ၊ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္းေတြရဲ႕ ေစတနာ ေမတၱာနဲ႔ ဂ႐ုဏာေတာ္ ေတြကို ခံယူရင္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔သြားၾကည့္ရေအာင္။

နိဗၺာန္ကိုသြားဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဉာဏ္ကိုျပင္ရမယ္၊ ခႏၶာကို အပ်က္႐ႈရမယ္၊ ခႏၶာကို မမွီခိုဘူးကြာ မလဲေလွာင္းဘူးကြာ၊ မလိုလားဘူးကြာ၊ ပယ္တယ္ကြာ၊ စြန္႔တယ္ကြာ၊ သတ္တယ္ကြာ၊ ျဖတ္တယ္ကြာ၊ မင္းကို မရွင္သန္ေစဘူးကြာ ဆိုၿပီး အဲဒီလို ပယ္ျခင္းနဲ႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သြားလို႔ရတယ္။ ဒီေတာ့ အပ်က္ျမင္ မဂၢင္ပါပဲ ပယ္တယ္ဆိုတာက ပယ္လိုက္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သူ႔ရဲ႕ အပ်က္ကို ျမင္ႏုိင္တာ။ သူ႔ကို ဖက္တြယ္ၿပီး ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေနရင္ အပ်က္ကို မျမင္ႏုိင္ဘူး။

ဒီေတာ့ အပ်က္ျမင္ေအာင္ ပယ္တယ္ကြာ ဆိုေတာ့ အဲဒီမွာမွ ဖ်က္ခ်လိုက္တာကိုး ဖ်က္ခ်လိုက္ေတာ့ အပ်က္ျမင္မဂၢင္ အမွန္တရားကို ထြင္းေဖာက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အ၀ိဇၨာဥခြံလည္း ကြဲသြားၿပီဆိုရင္ အကြဲႀကီးကို ျမင္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေျခနဲ႔ကန္ထြက္လိုက္ရင္ ျမန္ျမန္မ်ားမ်ား ကန္ႏုိင္ေလေလ နိဗၺာန္နဲ႔ နီးေလေလ တိုး၀င္ႏုိင္ ေလေလ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းေလး ေပးလိုပါတယ္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to နိဗၺာန္ကို၀င္စားၾကေသာအခါ

  1. ႊ့Than Win says:

    တရား႐ႈျဖစ္တယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ မ႐ႈျဖစ္တာထက္ အမ်ားႀကီးေကာင္းတယ္
    ဆိုတာကို ရင္ထဲမွာ သိမ္းပိုက္ထားမိပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *