နိဗၺာန္​သို႔ခ်ဥ္​းနင္​းဝင္​​ေရာက္​ထိုး​ေဖာက္​ရန္​ႀကိဳးစားျခင္​း 05

Share

နိဗၺာန္​သို႔ခ်ဥ္​းနင္​းဝင္​​ေရာက္​ထိုး​ေဖာက္​ရန္​ႀကိဳးစားျခင္​း

အပိုင္း(၅) တရားအားထုတ္၍ေကာင္းေသာအခါ Big dark pink Lotus Flower photo       တရားအားထုတ္၍ ေကာင္းေသာအခါ ၾကည္လင္မႈကို ရပါတယ္။ သစၥာဝါဒီမ်ား အားထုတ္ပါ၊ အနိစၥ႐ႈပါ။ ေဆးပါမ်ားေတာ့လည္း သန္႔ရွင္းသြားတဲ့ သေဘာေပါ့။ သန္႔ရွင္းတာရဲ႕ ဟိုဖက္က် ၾကည္သြားတဲ့ သေဘာေပါ့။ တရားအားထုတ္ရင္ ၾကည္တာပဲ။ ၾကည္တာမွ ကိုယ္တိုင္က ျငင္းလို႔မရေအာင္ ၾကည္တာ၊ မျငင္းသာ မတတ္သာေအာင္ ၾကည္ေနတာပဲ၊ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ ျဖစ္ေနတာပဲ။ သစၥာဝါဒီမ်ား အားသာထုတ္ လံုးဝၾကည္တယ္။ တံစက္ၿမိတ္ကက်တဲ့ေရေလး တစ္စက္တစ္စက္နဲ႔ ေနာက္ဆံုး စဥ့္အိုးႀကီး ျပည့္တယ္ဆိုတာမ်ိဳးလို – အနိစၥ အနိစၥတစ္လံုးခ်င္းသာ႐ႈ၊ ၾကာလာတဲ့အခါ ၾကည္သြားမွာပဲ။ သန္႔ရွင္းေလေလ ၾကည္ေလေလပဲေပါ့။ ၾကည္ကိုၾကည္တယ္ – ဒါ တရားေတာ္ျမတ္ရဲ႕ ဂုဏ္ေက်းဇူးပဲ။ မၾကည္ဘဲေနလို႔ကို မရဘူး။ ကိုယ္က႐ႈဖို႔ပဲလိုတယ္ ႐ႈျခင္းဆိုတာ ေဆးေၾကာျခင္းပါပဲ။ ဘာေတြညာေတြ သူမ်ားေတြလို ေျပာေဟာမေနနဲ႔ေတာ့ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ ကိုယ့္ဟဒယသာ ကိုယ္႐ႈ။ အနိစၥသာ႐ႈ ဒီတစ္လံုးပဲ။ အနိစၥ႐ႈရင္းနဲ႔ အဲဒီအနိစၥက ကိုယ့္ကို အၾကည္ဓာတ္ေပးမွာ ေသခ်ာတယ္။ ဒါ စာေရးသူကိုယ္တိုင္ အႏွစ္ (၅၀) ျဖတ္သန္းလာတာပါ။ ကိုယ္တိုင္ၾကည္ဖူးလို႔လည္း ေျပာတာပါ။ လက္ေတြ႕လည္း ၾကည္ေနတာပဲ။ ဒါ တရားေတာ္ရဲ႕ ဂုဏ္ေက်းဇူးပါပဲ။ သမားေကာင္းကလည္း ခ်မွတ္ေတာ္ မူခဲ့တာ – အနိစၥ႐ႈကြာ ဆိုၿပီး။ အနိစၥ ႐ႈၾကစို႔။ သစၥာဝါဒီမ်ား လိမၼာပါတယ္၊ ဒါဟာ ကိိုယ့္အတြက္ အရမ္းေက်းဇူးမ်ားပါတယ္။ ေျပာေန ေဟာေန ျငင္းေန ခုန္ေနတာ ပိုေနတာပါပဲ။ ကိုယ့္က်င့္ဖို႔ပါပဲ – အလုပ္လုပ္မွ ရမွာပဲ။ က်င့္မွရမွာပဲ – က်င့္ရင္ ရၿပီသာေအာင္းေမ့ေတာ့ — စာေရးသူေတာ့ ရသြားၿပီ ဒီေတာ့လည္း ဝမ္းသာစရာပါပဲ။ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ လံုးဝ ျဖစ္သြားပါၿပီ။ ဒါဟာ လမ္းစဥ္အတိုင္းပါပဲ။ စာဆိုေတာ့ရွိတယ္ – ပယ္တာ သမုဒယ၊ ေသတာ ဒုကၡ၊ မ်က္ေမွာက္ျပဳရတာက နိေယာဓ၊ ေပါ့သြားတာက ခႏၶဝန္၊ ကိုယ္တိုင္သိရတာက တရားေတာ္ျမတ္ရဲ႕ ဂုဏ္ေက်းဇူး။ ဒီေတာ့ ခႏၶာဝန္ ေပါ့သြားၿပီဆိုရင္ ၾကည္သြားၿပီဆိုရင္ – ေနာက္တာေတြ မည္းတာေတြ ညစ္ေထးတာေတြ မရွိေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္ — ႐ႈပါ အပ်က္နဲ႔ ေဆးေၾကာပါ။ ဘယ္သူ႔မွ ေျပာစရာ မလိုဘူး ကိုယ့္က်င့္စဥ္နဲ႔ ကိုယ္ပဲ။ ေလာကႀကီးမွာ ကိုယ္က်င့္ရင္ ကိုယ္ရတာပဲ။ စာေရးသူကေတာ့ က်င့္လို႔ ရၿပီးသြားၿပီ။ ဘယ္သူက မနာလိုျဖစ္ျဖစ္ စာေရးသူက အမွန္အကန္ကိုေျပာတာပဲ က်င့္တာလည္း အႏွစ္ (၅၀) ေက်ာ္သြားၿပီ ဒီေတာ့ အနိစၥတစ္လံုးသာ ႐ႈဖို႔ပဲ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ ဗုဒၶစာေပဆုရ ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *