နိဗၺာန္ဖက္ဆီသို႔ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္ထိုးေဖာက္ရန္ႀကိဳးစားျခင္း 01

Share

နိဗၺာန္ဖက္ဆီသို႔ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္ထိုးေဖာက္ရန္ႀကိဳးစားျခင္း
Nibbana
သစၥာ၀ါဒီမ်ား ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္ကို က်င့္တယ္ဆိုတာ ေရာက္ေၾကာင္း က်င့္တဲ့ သေဘာပါပဲ။ သစၥာါဒီမ်ား အခုက်င့္ေနတာဟာ ေရာက္ေၾကာင္း က်င့္ေနတာပါပဲ။

နိဗၺာန္အေၾကာင္းေလးကို နည္းနည္းေတာ့ ေျပာျပထားခ်င္တယ္ — နိဗၺာန္ဆိုတာ (နိ၀ါန) က လာတာပါ။ အားလံုးလည္း သိၿပီးသား ျဖစ္မွာမွာ။ နိဆိုတာ မရွိျခင္းနဲ႔ ၀ါနဆိုတာ တဏွာအေစးပဲ – ဒီေတာ့ တဏွာအေစးမရွိျခင္းလို႔ ယူရင္ရပါတယ္။

တဏွာအေစး မရွိတဲ့ နိဗၺာန္ကို သြားခ်င္ရင္ေတာ့ တဏွာေစးရွိတဲ့ ႐ုပ္နာမ္နဲ႔ေတာ့ သြားလို႔မရဘူး (ဒါ သစၥာ၀ါဒီမ်ားလည္း အသိပဲ)၊ ယုတၱိနည္းလည္းက်တယ္။ တဏွာအေစးမရွိတဲ့ ေနရာကိုသြားခ်င္ရင္ တဏွာအေစးရွိတဲ့ ႐ုပ္နာမ္နဲ႔ေတာ့ သြားလို႔မရဘူး။ ဒီ တဏွာအေစးရွိတဲ့ ႐ုပ္နာမ္ကိုသတ္တဲ့ မဂ္ဥာဏ္ ဖိုလ္ဥာဏ္နဲ႔ သြားရပါတယ္။ စာလိုေတာ့ (စတုမဂၢ ဥာေဏန သစၥိကတဗၺံ) ေ
ပါ့ —

ဒီေတာ့ မဂ္ဥာဏ္ ဖိုလ္ဥာဏ္နဲ႔ သြားရတယ္ဆိုေတာ့ အခု႐ႈရင္းနဲ႔ မဂ္ဥာဏ္ တည္ေဆာက္တယ္ဆိုေတာ့ သစၥာ၀ါဒီမ်ားဟာ နိဗၺာန္ဖက္ကို တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ ႀကိဳးစားေနတဲ့ သေဘာလို႔ ေျပာရင္ရပါတယ္။ အနိစၥတစ္လံုးပဲကိုင္ပါ။
ဒီ႐ုပ္နာမ္ကို တပ္မက္ေနတဲ့ သေဘာကို အနိစၥဆိုၿပီး ဖ်က္ခ်လိုက္တဲ့အတြက္ အဲဒါက မဂ္လမ္းစဥ္အတြက္ အေထာက္အပံ့ ႀကီးစြာျဖစ္ပါတယ္။ မဂ္လမ္းစဥ္ေရာက္ရင္ ဖိုလ္ကိုကူးၿပီးေတာ့ နိဗၺာန္ကို စံ၀င္ဖို႔ပါပဲ။

ဒီေတာ့ နိဗၺာန္ဆိုတာရွိတယ္၊ ေဟာေတာ္မူတယ္။ (အတၳိ ဘိကၡေ၀) ဆိုတာ အတိအလင္း ေဟာေတာ္မူတယ္။ နိဗၺာန္ဆိုတာရွိတယ္ – နိဗၺာန္ကို စံ၀င္ဖူးၿပီးသား မ်က္ေမွာက္ျပဳဖူးၿပီးသား သူေတာ္ေကာင္းေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳဖူးတဲ့ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးေတြကလည္း အဆင့္ဆင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူ ခဲ့တယ္။ နိဗၺာန္ဆိုတာ အျမတ္ဆံုးဓာတ္လို႔ သတ္မွတ္ရင္လည္း ရတယ္။ အႏုတၱရလို႔ ေခၚတာေပ့ါေနာ္။

ဒီေတာ့ နိဗၺာန္ကို ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္ဖို႔ ဆိုတာက ကိုယ္ကိုယ္ကို ျမတ္ေအာင္ က်င့္ဖို႔ပါပဲ။ ၀ိပႆနာဆိုတာကလည္း အမ်ိဳးေကာင္းသား အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို႔ က်င့္သံုးေဆာက္တည္ေနတဲ့ က်င့္စဥ္ျမတ္ဆိုေတာ့ သစၥာ၀ါဒီမ်ား တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ နိဗၺာန္ဖက္ဆီသို႔ ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္ရန္ ထိုးေဖာက္ဖို႔ ႀကိဳစားေနျခင္းလို႔ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုလို႔ရပါတယ္။
(ဆက္လက္ေဆြးေႏြးေပးပါဦးမယ္)

ဗုဒၶစာေပဆုရ
ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *