ျမတ္ဗုဒၶသာသနာကမာၻသို႔ျပန္႔ေစလိုလွ်င္

Share

ျမတ္ဗုဒၶသာသနာကမာၻသို႔ျပန္႔ေစလိုလွ်င္

ဗုဒၶဘာသာသည္ အမွန္သစၥာကို ေဖာ္က်ဴးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမာၻသူ ကမာၻသားမ်ား နာၾကား လိုက္နာလွ်င္ အက်ဳိးရွိမည္ဟု နားလည္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ကမာၻသူ ကမာၻသားမ်ားသည္ ေလာကုတၱရာကို မလိုက္ပါ၊ ႏွင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ေနၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ သူတို႔၌ သိပၸံအသိပညာ လြန္စြာ လႊမ္းမိုးသည္။ ဗုဒၶဘာသာ အေၾကာင္းကို သူတို႔အား ေဟာေျပာေသာအခါ အစဥ္အလာ အဂၤလိပ္စာျဖင့္ အလြတ္က်က္၍ ေဟာရန္မူ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ေခ်။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔သည္ သူတို႔၏ပညာကို သူတို႔ တန္ဖိုးထားလြန္းေန ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာျပဳလိုလွ်င္ သူတို႔၏ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆ၊ အသိပညာမ်ားကို နားလည္ရန္ လိုသည္။ ထိုသို႔ နားလည္ၿပီးမွ ပို၍ေကာင္းေသာ ဗုဒၶဘာသာကို တင္ျပရန္ ႀကိဳးစားမွသာ သင့္ေတာ္ေပမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကမာၻသို႔ သာသနာျဖန္႔သည္ ဆိုရာ၌ သာသနာျဖန္႔ရာ မျမည္ေခ်။ အေပၚယံမွ် ေလာက္သာ ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္သည္။

သူတို႔သည္ သူတို႔ ရင္တြင္းထဲမွ ယံုၾကည္ခ်က္၊ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကို ေျမလွန္၍ စြန္႔ပယ္ မပစ္ႏိုင္ေခ်။ သူတို႔သည္ သကၤန္း ၀တ္လွ်င္လည္း အေပၚယံ သကၤန္း ၀တ္၍ ကတံုး တံုးလွ်င္လည္း အေပၚယံ ကတံုး တံုးကာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္၌ ဆံပင္သည္ ျပန္ရွည္မည္ဟု ယူဆကာ အလြယ္တကူ လူမႈေရး ဆက္ဆံေရး ကဲ့သို႔ လုပ္ၾကသည္။ သူတို႔ရင္ထဲမွ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား အစြဲအလန္းမ်ားကိုမူ မစြန္႔လႊတ္ႏုိင္ၾကေခ်။

ထို႔ေၾကာင့္ ကမာၻသို႔ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာ ျဖန္႔ျဖဴးလိုလွ်င္ သူတို႔၏ ရင္ထဲ၌စြဲေနေသာ သူတို႔၏ အသိပညာမ်ားအား ေျမလွန္၍ ထို႔ထက္ပိုေကာင္းေသာ ဗုဒၶဘာသာအား သြန္သင္ ညႊန္ၾကား ႏုိင္မွသာ ျဖစ္ႏုိင္ေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမာၻသို႔ သာသနာ ျပဳလိုသူတို႔သည္ ႔အသိပညာ မည္၍ မည္မွ် နက္႐ႈိင္း ႂကြယ္၀ ေၾကာင္းကိုမူ သိနားလည္ထားမွ ျဖစ္မည္။

ယခုအခါ ငါးပါးသီလကို အလြတ္က်က္၍ အဂၤလိပ္လို ေျပာ႐ုံမွ်ျဖင့္ ကမာၻသည္ ဗုဒၶဘာသာအား လက္ညႈိးေထာင္ ေခါင္းညိမ့္ လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ကမာၻသူ ကမာၻသားတို႔သည္ အမ်ားသူငါ သိသည့္အတိုင္း ေခါင္းညိမ့္ မလြယ္ေခ်၊ လက္ညႈိး မေထာင္ႏုိင္ေခ်။ သူတို႔သည္ လြန္စြာမွ ေ၀ဖန္၊ စူးစမ္း၊ ေလ့လာတတ္ေသာ သေဘာ ရွိသည္။ ထိုအခါ အလြတ္က်က္ထားေသာ ငါးပါးသီလျဖင့္ တရားေဟာႏုိင္႐ုံမွ်ႏွင့္ ကမာၻသို႔ သာသနာျပဳမည္ ဆိုသည္မွာ လြဲမွားေသာ စိတ္ကူးပင္ ျဖစ္သည္။

ကမာၻသို႔ သာသနာျပဳလိုလွ်င္ ကမာၻ႔၏ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား၊ သိနားလည္မႈ အသိပညာ အတတ္ပညာမ်ားကို ကိုယ္က နားလည္ သေဘာေပါက္ထား ႏိုင္ပါမွ ထို႔ထက္ေကာင္းေသာ ဗုဒၶဘာသာကို တင္ျပသည့္ အေနႏွင့္ တင္ျပမွသာ လက္ခံ ႏိုင္ၾက ေပလိမ့္မည္။

ယခုအခါ သာသနာျပဳရန္ ႀကဳိးစားၾကေသာ္လည္း ကမာၻ႔အသိပညာအား မေလ့လာ ႏုိင္ၾကေခ်။ ထိုအခါ တပန္း ႐ႈံးေနသည္။ အလြတ္က်က္ထားေသာ ငါးပါးသီလ ဆိုင္ရာ အဂၤလိပ္စာ မ်ားသည္လည္း မ်ားစြာ အက်ဳိးျပဳႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ကမာၻသူ ကမာၻသားတို႔သည္ မ်က္ကန္းယံု ယံုၾကလိမ့္မည္လည္း မဟုတ္ေခ်။ စဥ္းစား ေ၀ဖန္တတ္ေသာ ဦးေႏွာက္ အၿမဲတမ္း ရွင္သန္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျပာသမွ် ေဟာသမွ်မ်ား ကိုလည္း လက္ညႈိးေထာင္ ေခါင့္ညိမ့္၍ မ်က္ကန္းယံု ယံုကာ နာခံၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထား၍ မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။

ထိုအခါ ကမာၻ႔ သာသနာျပဳတို႔သည္ ေခတ္ပညာမ်ားကို ေကာင္းစြာ တတ္ရမည္။ သိပၸံပညာမ်ားကို ေကာင္းစြာ တတ္ရမည္။ ကမာၻ႔ ဗဟုသုတမ်ားနွင့္ အေနာက္တိုင္းဆိုင္ရာ ဒႆန ပညာရပ္မ်ားကို ေကာင္းစြာ တတ္ရမည္။ သို႔မွသာ သူတို႔ထက္ ပို၍ ေတာ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာအား ေဟာေျပာလွ်င္မူ သဘာ၀ က်ႏုိင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကမာၻ႔ သာသနာျပဳလိုသူတို႔သည္ လြန္စြာမွ ေတာ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ မေတာက္တေခါက္ အဂၤလိပ္စာ ငါးပါးသီလ အလြတ္က်က္ ေပး႐ုံႏွင့္မူ ကမာၻသို႔ သာသနာ ျပဳႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ကမာၻသူ ကမာၻသားတို႔၏ စြဲလန္းေနေသာ ေလာကီ အတတ္ပညာမ်ားအား ေျမလွန္၍ အျမစ္ႏုတ္ ႏိုင္ရန္မွာမူ လြယ္ကူေသာ ကိစၥရပ္ မဟုတ္ေခ်။

မိမိတို႔က ထိုပညာရပ္မ်ားကို တတ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ထိုပညာရပ္မ်ားထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာကို ေပးလို၍ ေစတနာျဖင္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု တင္ျပႏုိင္ပါမွ ေတာ္ကာက်မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမာၻသို႔ သာသနာ ျပဳလိုသူတို႔သည္ ကမာၻ႔​ အသိပညာမ်ား၊ ကမာၻ႔ သိပၸံပညာ အသိပညာမ်ား ကမာၻ႔ ဒသနပညာ မ်ားကို ကၽြမ္က်င္ ႏုိင္နင္း ပိုင္ႏုိင္မွသာ ျဖစ္ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။

သို႔မဟုတ္လွ်င္မူ ျမန္မာျပည္ကို အတင္းေျပာ၍ ေငြ အလွဴခံစားေသာ အဖြဲ႕မွ်သာ ျဖစ္ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ ျမန္မာတစ္ခ်ဳိ႕သည္ လြန္စြာ သစၥာေဖာက္ၾကသည္။ ျမန္မာ မေကာင္းေၾကာင္း ေျပာ၍ ေငြ အလွဴခံစားသည္မွာ လြန္စြာ နစ္နာဖြယ္ ေကာင္းသည္။

ယခုအခါေတာ့မူ ျမန္မာသည္ ေခါင္းေထာင္လာၿပီ၊ ျမန္မာသည္ လက္မေထာင္လာၿပီ၊ ျမန္မာသည္ ရင္ေကာ့ လာၿပီ၊ ျမန္မာသည္ ေျခဖ်ားေထာက္လာၿပီ၊ ျမန္မာသည္ ကမာၻ႔အလယ္မွာ တင့္တယ္ ဖြယ္ရာေသာ အဆင့္သို႔ ေရာက္စျပဳေနၿပီျဖစ္ရာ အမ်ဳိးမခ်စ္တတ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားလည္း မ်က္ႏွာငယ္ေနၿပီ၊ ျမန္မာလူမ်ဳိးႏွင့္ ျမန္မာတိုင္းျပည္ကို သစၥာေဖာက္ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားလည္း မ်က္ႏွာငယ္ၾက ေပသည္။

ျမန္မာကို တကယ္ခ်စ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ သာသနာကို တကယ္ခ်စ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္သာ ဆက္လက္ ရွင္သန္ ရင္ေကာ့၍ ေအာင္လံ ထူႏုိင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေလသည္။ ဤကား ျမန္မာႏုိင္ငံ ကမာၻ႔ အေျခအေနႏွင့္ ဗုဒၶသာသနာ ျပဳရန္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျခခံ အၾကမ္းမ်ဥ္း အယူအဆမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ ေနာင္ေသာ အခါ ယခုထက္ သီးျခား အေသးစိတ္မ်ားကိုလည္း တင္ျပ ေဆြးေႏြးလိုပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္မူ ဗုဒၶသာသနာ ကမာၻသို႔ ျပန္႔လိုေသာ္ ကိုယ္တုိင္ က်င့္ထားမွ ျဖစ္မည္။ ကိုယ္တုိင္မက်င့္ဘဲ စာသိ သက္သက္ႏွင့္ စာေတြ ရြတ္ျပေန၍မူ ကမာၻသူ ကမာၻသား တို႔သည္ လံုး၀ တုန္လႈပ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ သူတို႔သည္ လက္ေတြ႕မပါ ဗလာ သေဘာတရား မ်ားအား လက္ခံ လိုေသာ သေဘာ မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ကမာၻသည္ လက္ညႈိးေထာင္ ေခါင္းညိမ့္သမားမ်ား မဟုတ္သည္ကို အားလံုး သိၾကသည္ျဖစ္ရာ သူတို႔ ဘ၀င္က်ေအာင္ ေျပာႏုိင္ဆိုႏုိင္ ဖို႔အတြက္ မိမိတို႔သည္ လက္ေတြ႕က်င့္စဥ္မွ ရရွိအပ္ေသာ အျမတ္အစြန္း မ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ တင္ျပရန္ လိုသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ လက္ေတြ႕ က်င့္ရန္ လိုသည္။ ဗုဒၶသာသနာ ျပဳလိုပါသည္ ဆိုေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ ဘာတစ္ခုမွ မက်င့္ႏိုင္ဘဲႏွင့္ ေခါင္းပြႀကီးႏွင့္ သာသနာ ျပဳလွ်င္ ရယ္ဖြယ္ရာသာ ျဖစ္လိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သာသနာ ျပဳလိုတို႔သည္ လက္ေတြ႕၊ က်င့္ႀကံ၊ ႀကိဳးစား၊ အားထုတ္ျခင္း၊ ကမာၻ႔ ဒႆနပညာမ်ား၊ ကမာၻ႔ သိပၸံပညာမ်ားကို ေလ့လာဆည္းပူး သင့္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါသည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *