သစၥာတရားရွာေဖြရာ၌ တိက်ေသာအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား လိုအပ္ျခင္း

Share

သစၥာတရားရွာေဖြရာ၌ တိက်ေသာအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား လိုအပ္ျခင္း

 

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားသည္ အရာရာ၌ လိုအပ္သည္သာျဖစ္သည္။

သိပၸံပညာ၏ ေက်ာ္ေဇာထင္ရွားမႈ အမ်ားလက္ခံမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ၏ အေျခခံထဲတြင္ တိက်ေသာ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ရွိျခင္းနွင့္ပတ္သက္သည္။ ဥပမာ – ပညာမွ လြန္စြာနာမည္ႀကီးေသာ (Uncertainty Principal) ကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သူ ဟိုက္ဇင္ဘတ္ (Heisenberg) သည္ သိပၸံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤသို႔ တိတိက်က် ေျပာခဲ့ဖူးသည္ –

 

.. .. Any use of the words ‘position’ and ‘velocity’ with an accuracy exceeding that given by the Uncertainty equation is just as meaningless as the use of words whose sense is not defined .. ..

 

ဟိုက္ဇင္ဘတ္၏ ဆိုလိုခ်က္မွာ – မေသခ်ာမႈနိယာက ကန္႔သတ္ထားေသာ အဝန္းအဝိုင္းထက္ ေက်ာ္လြန္၍ တိက်ေသခ်ာမႈကို လိုအပ္သူမ်ားသည္ စကားလံုးမ်ားအား အဓိပၸာယ္ မဖြင့္ဆိုဘဲ သံုးႏႈန္းသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္ – ဟူေသာ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။

 

စာေရးသူ ဆိုလိုသည္မွာ စကားလံုးမ်ားကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္းသည္ လြန္စြာလိုအပ္လွသည္။ .. .. as meaningless as the use of words whose sense is not defined .. .. ဟူ၍ သံုးႏႈန္းခဲ့သည္မွာ လြန္စြာမွတ္သားဖြယ္ရာ ေကာင္းသည္။

 

ယခုအခါ တရား႐ႈသည္ဟုဆိုလွ်င္ – ႐ႈသည္ဆိုသည္မွာ မည္သို႔ပါနည္းဟု ေမးပါအံ့ – အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ (တရား႐ႈတာပဲဗ်ာ – ခင္ဗ်ားက ဒီေလာက္စိစစ္ေနရသလား?) ဟု ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္တတ္သည္။ ႐ႈျခင္းဆိုသည္မွာ အနိစၥလကၡဏာ တင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အပ်က္ဆင္ျခင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေယာဂီမ်ားသည္ ဤစကားလံုးမ်ားအား တိတိက်က် သိနားလည္လွ်င္ ပို၍ေကာင္းသည္။

 

ဥပမာ – သမာထဆိုသည္မွာ စိတ္၏တည္ၿငိမ္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္း။ ဝိပႆနာဆိုသည္မွာ ထိုစိတ္ကို အပ်က္႐ႈေသာ ဉာဏ္၏ တည္ၿငိမ္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ သဲသဲကြဲကြဲ အဓိပၸာယ္ ျပဌာန္းထားႏိုင္မွသာလွ်င္ တရားအားထုတ္ရာ၌ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ စာေရးသူတို႔သည္ မ်ားစြာအားထုတ္ခဲ့သည္ေတာ့မူ မဟုတ္ဟု ေျပာလွ်င္ ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ စကားလံုးမ်ားကို တိတိက်က် သိနားလည္သျဖင့္ တရားအားထုတ္ျခင္း ဆိုတာ မည္သို႔၊ ႐ႈသည္ဆိုတာ မည္သို႔၊ ဘာကို႐ႈရသည္ဆိုတာ မည္သို႔၊ ဘာႏွင့္႐ႈရသည္ဆိုတာ မည္သို႔၊ မ႐ႈေသးမီ မည္သို႔၊ ႐ႈၿပီးလွ်င္ မည္သို႔ဟူ၍ အေျခအေနမ်ားကို သိနားလည္ေသာအခါ အလုပ္လုပ္ရာ၌ လြန္စြာ တြင္က်ယ္ခဲ့သည္။

 

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ထူးထူးျခားျခား သိျမင္ေပါက္ပိုင္မႈမ်ား ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေယာဂီမ်ားသည္ တိတိက်က် အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈကို နားလည္အပ္ေလသည္။ သိပၸံပညာသည္ ထိုသို႔နားလည္သျဖင့္ စနစ္တက် တင္ျပႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ကမာၻေပၚ၌ ၾသဇာလႊမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဝိုးတိုးဝါးတားဆိုလွ်င္ အဆင္မေျပေခ်။

 

ထို႔ေၾကာင့္ ေဝါဟာရမ်ားကို တိတိက်က် အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုရမည္၊ ဥပမာ- တရားထုတ္သည္ဆိုလွ်င္ တရားရႏိုင္ရန္၊ မိမိရွိေသာ အင္အားမ်ားအား ထုတ္လုပ္ေနရမည္။ တရားအားထုတ္သည္ဆို၍ ဘုရားစင္ေရွ႕၌ ငုတ္တုတ္ကေလး တင္ပလႅင္ေခြထိုင္ သို႔မဟုတ္ ဒူးတုပ္ထိုင္ကာ “ငါ့ေျခေထာက္ေတြ နာတယ္” “ငါ့ေျခေထာက္ေတြ နာတယ္” ဟုေအာင္းေမ့ေနလွ်င္ တရားအားထုတ္ျခင္း မမည္ႏိုင္ေခ်။

 

ထို႔ေၾကာင့္ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားသည္ လြန္စြာမွ အေရးပါ အရာေရာက္ေၾကာင္း ဝိပႆနာက်င့္စဥ္ လုပ္ငန္းခြင္၌ တင္ျပလိုပါသည္။

 

အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း ဘာသာေရးဟူသမွ်သည္ လက္ေတြ႕မပါ၊ အသိပညာ အမွန္အကန္ မေပးဟု ေအာ္ဟစ္ေနေသာ အခ်ိန္တြင္ – မိမိတို႔ ဗုဒၶဘာသာမွာမူ လက္ေတြ႕က်င့္ရသည္ကို ထင္ထင္ရွားရွား ေဖၚထုတ္သင့္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ အားလံုးသည္ လက္ေတြ႕က်င့္ျခင္းကို အားေပးသင့္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ ၾကည္ညိဳေသာ ပုဂၢိဳလ္တိုင္းသည္  လက္ေတြ႕က်င့္ျခင္းကို အားေပးေျမႇာက္စားရမည္။ သို႔ေသာ္ မွန္ကန္ရန္ စနစ္တက် ရွိရန္သာ ထိန္းကြပ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု ျမင္မိပါေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

 

This entry was posted in Buddhism & Science and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to သစၥာတရားရွာေဖြရာ၌ တိက်ေသာအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား လိုအပ္ျခင္း

  1. U OAK TTTK says:

    က်င့္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြမွာ မက်င့္တဲ့ပုဂၢဳိလ္ေတြ မသိႏိုင္တာေတြ သိႏိုင္တယ္လို႔ နားလည္မိပါတယ္။ က်င့္တဲ့ပုဂၢိဳလ္တိုင္းဟာလည္း မွန္ကန္တိက်စြာ လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္တဲ့ ဆရာေကာင္းလိုအပ္တယ္လို႔ ခံယူမိပါတယ္။ မွန္ကန္တဲ့ သေဘာတရားတစ္ခုကို တိက်တဲ့ လက္ေတြ႕နဲ႔ ေပါင္းစပ္လိုက္မယ္ ဆိုပါက ထူးျမတ္တဲ့ အၿမိဳက္အရသာကို ဧကန္မုခ် ရမွာပါပဲလို႔ လက္ခံမိပါတယ္။

    U OAK TTTK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *