ေျပာအပ္ မေျပာအပ္ျပႆနာ

Share

ေျပာအပ္ မေျပာအပ္ျပႆနာ

စာေရးသူတို႔ Big dark pink Lotus Flower photoအသိုင္းအဝိုင္း၌ ေမးခြန္းတစ္ခု ေပၚလာသည္။ ယင္းအခ်က္မွာ

“တရားအားထုတ္သူသည္ ေအာင္ျမင္လွ်င္၊ သူ႕ကိုယ္သူ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း၊ ေျပာအပ္ မေျပာအပ္”

ဟူေသာ ျပႆနာပင္ျဖစ္သည္။

အမွန္ေတာ့မူ ႐ိုးရွင္းပါသည္၊ ဤေခတ္ ဤကာလမွာ မွန္လွ်င္ ေျပာအပ္သည္သာ ျဖစ္သည္။ မမွန္လွ်င္ေတာ့မူ မေျပာအပ္ေခ် — ျမတ္စြာဘုရားသည္ မမွန္လွ်င္ မေျပာေကာင္းေၾကာင္း ပညတ္ေတာ္ မူခဲ့ဖူးသည္။ မိမိက အရိယာ မျဖစ္ပါဘဲႏွင့္ လာဘ္သပၸကာကို ေမွ်ာ္ကိုး၍ အရိယာ ျဖစ္သည္ဟု လိမ္လည္၍ မေျပာေကာင္းေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္မူဖူးသည္။

အမွန္တကယ္ အရိယာျဖစ္လွ်င္၊ အမွန္တကယ္ ရဟႏာၱျဖစ္လွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေျပာပိုင္ခြင့္ ရွိသည္သာျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ပင္လွ်င္ ထိပ္ဆံုးမွ –

“ကိေလသာကို ေအာင္ႏိုင္၍၊ ခႏၶာအိမ္ တည္ေဆာက္ရန္ တဏွာလက္သမား၌ အခြင့္မရွိၿပီ”

ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေတာ္ မူခဲ့ဖူးသည္။ (အားလံုးအသိပင္ ျဖစ္ပါသည္) ရဟႏာၱေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားလည္း ေၾကြးေၾကာ္ေတာ္ မူခဲ့ၾကဖူးသည္သာ ျဖစ္သည္။ (ဥဒါန္းပါဠိေတာ္ကို ေလ့လာလွ်င္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။) ဓမၼဒိႏၵာတို႔လည္း ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕က ေၾကြးေၾကာ္သင့္မသင့္ သံသယျဖစ္ေနၾကသည္၊ ေတြေဝေနၾကသည္ – ထိုအခါ စာေရးသူတို႔လို က်င့္ႀကံဖူးေသာ ပုဂၢိဳလ္က အေျဖေပးရန္သာ ျဖစ္သည္။

အေျဖမွာ ေၾကြးေၾကာ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ မွန္ကန္ဖို႔သာလိုသည္၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေအာင္ျမင္လွ်င္၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေၾကြးေၾကာ္ႏိုင္သည္။ မမွန္မကန္ဘဲႏွင့္မူ လာဘ္ေမွ်ာ္၍လည္းေကာင္း၊ လူအထင္ႀကီး ခံရေစလို၍ လည္းေကာင္း မေျပာအပ္ေခ်။ စာေရးသူအဖို႔မွာမူ မွန္မွန္ကန္ကန္ က်င့္၍၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ ျဖစ္၍၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ပဲ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။

စာေရးသူသည္ အျခားေသာ ကိစၥမ်ား၌ ႏွံစပ္ခ်င္မွ ႏွံစပ္ေပလိမ့္မည္၊ တရားက်င့္ျခင္း၌ ႏွံစပ္ခဲ့သည္။ ဆရာေကာင္းကိုလည္း ဖူးေတြ႕ခဲ့ရသည္၊ ယခုအခ်ိန္မွာဆိုလွ်င္ အႏွစ္ေလးဆယ္ ဝန္းက်င္ တရားအားထုတ္ခဲ့ဖူးသည္။ အားထုတ္ခဲ့ဖူးေၾကာင္းကိုလည္း အေတာ္အသင့္ ေျပာျပ၊ ရွင္းျပခဲ့ဖူးသည္။ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူေသာ က်င့္စဥ္ေလးမ်ိဳး၊ ႏုပႆနာေလးမ်ိဳး အနက္ ေလးမ်ိဳးစလံုး က်င့္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေလာေလာဆယ္ က်င့္ေနသည္မွာ ႏွင့္ ဓမၼာႏုပႆနာပင္ ျဖစ္သည္။ ႏွင့္ ဓမၼာႏုပႆနာကို မည္သို႔မည္ပံု က်င့္အပ္ေၾကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ အခါခါ ေျပာခဲ့ၿပီးၿပီ။ ေနာက္ေနာင္လည္း ေျပာဦးမည္ ျဖစ္သည္။

အေျဖမွာ ထင္ရွားပါသည္။ အမွန္တကယ္ က်င့္ေသာ ပုဂၢိလ္တို႔ ေအာင္ျမင္လွ်င္၊ ေျပာရမည္သာ ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဗုဒၶဘာသာသည္ သေဘာတရား သက္သက္ပဲ ျဖစ္သည္၊ လက္ေတြ႕မပါပါ၊ လက္ေတြ႕ေအာင္ျမင္သူ မရွိပါဟု ေထာက္သူမ်ားကို၊ ေထာက္ခြင့္ေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ေအာင္ျမင္ေနပါလွ်က္ႏွင့္ ေရငံုႏုတ္ပိတ္ ႏွိမ့္ခ်ေနရန္ မလိုပါ။ ႏွိမ့္ခ်သည္ ဆိုသည္မွာ မာန္မာန မတက္ၾကြရန္သာ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ စာေရးသူအေနႏွင့္ ငါသိ၊ ငါတတ္၊ ငါျမတ္ ေၾကြးေၾကာ္ေနပံုမ်ိဳး မဟုတ္မူ၍၊ ပရိသတ္အား သတင္းအမွန္ ေပးရန္၊ ပရိသတ္သိလိုသည္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ႏွင့္ အသက္ထင္ရွား ရွိေနစဥ္ နိဗၺာန္ကို ျမင္ဖူးသျဖင့္ ဗဟုသုတ ရႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ျဖန္႔ေဝရန္ အေျခအေန၌ ရွိသည္။

စာေရးသူ က်င့္ႀကံခဲ့သည္မွာလည္း မနည္းေတာ့ေခ်။ လူသည္ သူက်င့္ႀကံလွ်င္ သူရသည္။ ကၽြမ္းက်င္ရာ လိမၼာၾကသည္ မဟုတ္ပါလား — (Practice makes perfect.) ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုိယ္သန္ရာမွ ဤေလာကကို အလွဆင္ရေပလိမ့္မည္။ ကိုယ္က်င့္ရာမွ ေအာင္ျမင္လွ်င္ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း တင္ျပရေပလိမ့္မည္။ ယင္းကား လူသားတို႔၏ ေအာင္ျမင္ျခင္း တစ္မ်ိဳးျဖစ္၍၊ သတင္းအမွန္ ေပးျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥမ်ိဳး ျဖန္႔ျဖဴးမွသာ ေတာ္ကာက်မည္။ သို႔မွသာ ဗုဒၶဘာသာကို ပူေဇာ္ရာက်မည္။

မိမိအား အရိယာျဖစ္ရန္ သြန္သင္ေတာ္မူေသာ ဆရာေကာင္း၊ ဆရာျမတ္ကိုလည္း ဦးထိပ္ပန္ဆင္ရာ၊ ေက်းဇူးဆပ္ရာက်မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာေရးသူသည္ ဖြင့္အံ ေျပာခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ စာေရးသူသည္ သဘာဝက်က် ေျပာတတ္သည္။ အမွန္အကန္လည္း က်င့္တတ္သည္။ နိဗၺာန္ကို စာေရးသူ၏ လက္ထက္တြင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။

နိဗၺာန္သည္ ဘာမွမသိျခင္း မဟုတ္ ဟူ၍ အတိအက် ေျပာခဲ့သည္။ ဘာမွမသိလိုလွ်င္ ေမ့ေဆးထိုးပါ၊ တြင္းမည္ႀကီးထဲ ဝင္သြားပါဟု ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ ၌ ႏူးညံ့သည္၊ သိမ္ေမြ႕သည္၊ အသိခက္သည္၊ နက္႐ိႈင္းသည္၊ ခ်မ္းသာျခင္း မ်ိဳးစံုစုပံုေနသည္ဟု စာေရးသူ ေျပာခဲ့သည္။ ၿငိမ္းေသာ လကၡဏာရွိ၍ ထိုၿငိမ္းေသာ လကၡဏာမွ မေရြ႕ေလ်ာေသာ၊ သ႑န္နိမိတ္ ကင္းဆိတ္သည့္ နိဗၺာန္သည္ ဓာတ္ျဖစ္သည္။ အဝင္စားခံဓာတ္ ျဖစ္သည္၊ မ်က္ေမွာက္ အျပဳခံဓာတ္ျဖစ္သည္၊ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္က ဝင္စားသည္ စသည္ျဖင့္ စာေရးသူသည္ ဂဃနဏ ေသေသခ်ာခ်ာ ယုတၱိနည္းက်က်၊ ေၾကာင္းက်ိဳး ညီညႊတ္ဆီေလ်ာ္စြာ ေျပာခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ က်င့္ႀကံ၍၊ အမွန္တကယ္ရလွ်င္ ေျပာေကာင္းပါသည္။ ေျပာၾကပါ – သို႔ေသာ္ မွန္ကန္ဖို႔ေတာ့ လိုသည္။ မိမိေျပာေသာစကားကို မိမိတာဝန္ယူရသည္။ (ဤစကားကို ထပ္မံေျပာပါဦးမည္။) မိမိေျပာေသာ စကားကို မိမိတာဝန္ယူရမည္၊ မိမိလုပ္ေသာအလုပ္ကို မိမိတာဝန္ယူရမည္။ စာေရးသူသည္ မိမိေျပာေသာစကားကို မိမိတာဝန္ယူခဲ့သည္။ မိမိသည္ ပုိင္ေသာ ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

အမွန္ေတာ့မူ ဉာဏ္ပညာျဖင့္ ဆင္ျခင္၍ ေဝဖန္ပါလွ်င္ လိမ္ညာေသာ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အမွန္အကန္ ရဲရဲရင့္ရင့္ ေျပာေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔က သိသာထင္ရွားသည္ဟု စာေရးသူ၏ ျမင္ကြင္း၌ ထင္ထင္လင္းလင္း သေဘာရပါသည္။ လိမ္သူသည္ အမွန္ေျပာသူႏွင့္ မတူႏိုင္ေခ်။ အမွန္ေျပာသူသည္ ရဲရင့္ပြင့္လင္း၍ ဟုတ္တိုင္းမွန္ရာ ယုတၱိနည္းက်က် က်င့္ႀကံအားထုတ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့သျဖင့္၊ ဆရာေကာင္း ဆရာျမတ္ထံ နည္းနာခံခဲ့သျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဘာက္ခ်ီး ငါ့ျမင္းငါစိုင္း စစ္ကိုင္းေရာက္ေရာက္ စေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အေျပာအေဟာမ်ိဳး မဟုတ္ေခ်။ ဤကိစၥကို အနည္းဆံုး ပညာရွိ ပရိသတ္ႀကီးက ေဝခြဲႏိုင္ပါသည္။

စာေရးသူကေတာ့မူ သိထိုက္ သိအပ္သည္မ်ားကို ဆက္လက္၍ ေျပာေနရဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ ေမးသည္မ်ားကိုလည္း သဘာဝက်က်ႏွင့္ ႐ိုးသားလွ်င္ ေကာင္းမြန္ စိတ္ရွည္စြာ ေျဖေပးေနရဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ စာေရးသူသည္ ေအာင္ျမင္သူ ျဖစ္ရာ၊ ဤေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ရတနာျမတ္ သံုးပါး၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္း၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံၿပီး ျဖစ္သည္။

“ဆရာမျပ နည္းမက်” ဟူေသာစကားသည္ ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ေလာကုတၱရာတြင္ ဆရာေကာင္း ဆရာျမတ္ ရွိမွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိမိသည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာခဲ့ပါသည္။ ဆရာေကာင္း မရွိလွ်င္ေတာ့မူ တစ္ဆယ့္သံုးမိုင္ ပတ္လည္ရွိေသာ သံမဏိတံုးႀကီး တစ္တံုးကို လက္သည္းခြံႏွင့္ ျခစ္၍ ဟိုဘက္ေပါက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ဥပမာတင္စား၍ တစ္ဆင့္စကား ေျပာၾကား ခဲ့ဖူးပါသည္။ ဆရာေကာင္း ေတြ႕လွ်င္ေတာ့မူ  အရိယာျဖစ္ရန္ မ်ားစြာမခက္ပါ — မိမိက လိုက္နာ က်င့္ႀကံရန္ျဖစ္သည္။

မိမိသည္  ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္ ဝန္းက်င္ က်င့္ႀကံခဲ့သည္ ျဖစ္ရာ၊ အရိယာျဖစ္၍ ရင့္က်က္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ေမးလိုသူမ်ား၊ သိလိုသူမ်ားႏွင့္ ဗဟုသုတ ရလိုသူမ်ားအား ထာဝရလမ္းဖြင့္ကာ အမွန္အကန္ ေဖာ္ျပေနေသာ၊ လက္ေတြ႕က်ေသာ၊ အမွန္က်င့္ခဲ့ေသာ၊ ဂဃနဏ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ရွိေသာ၊ ေၾကာင္းက်ိဳး ညီညႊတ္လ်က္ရွိေသာ၊ ယုတၱိနည္းက်ေသာ ခံယူခ်က္မ်ားျဖင့္ ရွင္းျပေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါသည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *