ေထာက္တည္ရာရသြားၿပီ

Share

ေထာက္တည္ရာရသြားၿပီ

DSC_1310copy   ရုပ္နာမ္ရွိထားတဲ့ လူသား အနိစၥတစ္လံုးေၾကာင့္ ေထာက္တည္ရာ ရသြားတယ္။

ရုပ္နာမ္ဆိုကတည္းက ေထာက္တည္ရာက အေတာ္ခက္တယ္။ ဒုကၡတံုးႀကီး မဟုတ္လား ???

သမုဒယ၊ သၾကားကြပ္ထားလို႔သာ ဒုကၡကို ဒုကၡမွန္း မသိၾကတာ။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ သူ႔ရဲ႕ အျဖစ္မွန္က ဒုကၡပဲ။ ဒီဒုကၡက လြတ္ဖို႔ဆိုတာက သူ႔ကို အနိစၥတင္ဖို႔ပဲ – မၿမဲဘူးဆိုၿပီး ထြက္ရတာ — အပ်က္နဲ႔ ထြက္ရတာပဲ။

အပ်က္နဲ႔ထြက္တဲ့အခါက် ဒုကၡအဆံုး ေရာက္သြားရင္ေတာ့ လြတ္ေျမာက္သြားတာပဲ။ ဒုကၡအဆံုးေရာက္ေအာင္ေတာ့ အပ်က္ကို ဇြဲနဲ႔ရႈရမယ္ – “ပ်က္တယ္” ဒါပဲ။ သူ႔ကိုမလိုလားနဲ႔၊ မမီွခိုနဲ႔၊ မလွဲေလ်ာင္းနဲ႔၊ မခံစားနဲ႔၊ ပ်က္တယ္ – ဒါပဲ။ ပ်က္တယ္၊ ပ်က္တယ္နဲ႔ အပ်က္က လမ္းျပသြားတာ ေနာက္ဆံုးက် အပ်က္ဆံုးေတာ့ ဘြားဆို မပ်က္တဲ့ဓာတ္၊ အႏုတၱရဓာတ္၊ အသခၤတဓာတ္ကို ေတြ႕ရတာပဲ။

ပ်က္တယ္လို႔ရႈတဲ့ အျပည့္အ၀က ေနာက္ဆံုးေတာ့ နိဗၺာန္ႀကီးကို ေတြ႕ျမင္သြားတာပါပဲ။ ဒီေတာ့ ေထာက္တည္ရာရၿပီ။ ေထာက္တည္ရာဆိုတာ ဘာလည္းဆိုေတာ့ “ရုပ္နာမ္ဟာ ပ်က္တယ္” ဒါပဲ — ရုပ္နာမ္ကေတာ့ ဖက္တြယ္စရာ မေကာင္းတဲ့ ဒုကၡတံုးႀကီးပဲ။

ဒီေတာ့ အပ်က္နဲ႔သာရႈလို႔ရွိရင္ ေရာက္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ရိုးရိုးစင္းစင္း အမွန္အကန္ တရားက်င့္စဥ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *