ေဗာဓိေညာင္ရိပ္ ေရာက္ခဲ့စဥ္က-17

Share

ေဗာဓိေညာင္ရိပ္ ေရာက္ခဲ့စဥ္က-17

အခန္း(၁၁)

သစၥာဂုဏ္႐ိႈန္ ထိန္ထိန္လင္းရမည္

စာေရးသူအဖို႔ ဤေန႔သည္ ေအာင္ျမင္ေသာေန႔ (သို႔မဟုတ္) ေအာင္ျမင္သည္ဟု သိရေသာေန႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ေဗာဓိပင္ေအာက္ ေရာက္ခဲ့စဥ္ကတည္းက သမာဓိအားမ်ားပြားမ်ား၍ သိပ္ေကာင္းေနသည္။ မိမိကိုယ္ကို ထူးျခားမွန္းသိေနမိသည္။ ဉာဏ္ပညာကိုလည္း ရွင္သန္ေစလ်က္ ေကာင္းစြာ အသံုးျပဳေနႏိုင္သည္။ သိသိသာသာ ဉာဏ္ယွဥ္၍ ေနႏိုင္ေတာ့သည္။ ဉာဏ္ပညာသည္ ထက္ျမတ္လ်က္ရွိ၏။ ရွင္သန္ႏိုးၾကား ေပၚထြန္းလ်က္ရွိ၏။ အစစအရာရာကို ဉာဏ္ပညာျဖင့္ ဦးထိပ္ပန္ဆင္လိုက္မိသည္။ သာသနာ့အရိပ္သို႔၀င္ေရာက္ ခိုလႈံရျခင္း၏ ႀကီးစြာေသာတန္ဖိုးကို ႏိုးႏိုးၾကားၾကား သိနားလည္ထားရၿပီး မဟုတ္ပါေလာ။

ေဗာဓိပင္ေအာက္ေျမ၌ စာေရးသူလည္း ေအာင္ျမင္ရေပမည္။ စာေရးသူ၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို စာေရးသူ အသိျဖစ္သည္။ ယခုမူ စာေရးသူအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သည္ ျပည့္စံုရေပေတာ့မည္။ ဤသည္မွာ သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ပင္ မဟုတ္ပါေလာ။

ဉာဏ္သည္ ခႏၶာကိုလည္းေကာင္း၊ ဉာဏ္အရာကိုလည္းေကာင္း ထုိးထြင္းဆင္ျခင္ၾကည့္မိသည္။ ခႏၶာသည္ဉာဏ္ပညာ၏ေအာက္တြင္ မလုိလားအပ္ေသာ ဒုကၡအျဖစ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္စီးအပ္ေသာ ပ်က္စီး တတ္ေသာ အနိစၥအျဖစ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္စီးခ်ဳပ္ေပ်ာက္ သြားရသည္ျဖစ္၍ မပုိင္ဆုိင္အပ္ေသာ အနတၱအျဖစ္ လည္းေကာင္း ထင္ရွားခဲေလၿပီတည္း။ ကုသိနာရုံ အင္ၾကင္းစုံ၌ ၀ယဓမၼာ သခၤါရာ၊ အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ – သခါၤရတရားတုိ႔၏ ပ်က္စီးခ်ဳပ္ၿငိမ္းတတ္ပုံကုိ မေမ့မေလ်ာ့ေစရန္ ျမတ္ဗုဒၶရွင္ေတာ္ဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ျမတ္စြာဘုရားကုိ ၾကည္ညိဳရာ၌ ဘုရားေဟာအတိုင္း က်င့္သုံးေဆာက္တည္ျခင္းျဖင့္ ၾကည္ညိဳျခင္းသည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အဆီအသားပါေသာ အႏွစ္ျပည့္၀ေသာ အက်ဳိးမ်ားေသာ ၾကည္ညိဳျခင္းအမ်ဳိးအစားပင္ မဟုတ္ပါေလာ။

တရားသေဘာကို ထုိးထြင္ဆင္ျခင္ သိျမင္ေနမိေပသည္။ ဒုကၡကုိ အပ်က္တရားမွန္း မသိေသာ ပုထုဇဥ္တုိ႔၏ အျဖစ္သည္ ဆုိ၀ါးေလစြတကား။ ဒုကၡကုိ ဒုကၡဟူ၍ပင္ မသိျမင္ႏုိင္ၾကေသာ သတိမယွဥ္ႏုိင္ၾကေသာ ဉာဏ္အျမင္မရွိသူတုိ႔၏ အျဖစ္သည္ ဆင္းရဲတြင္း နက္ေစေခ်၏ တကား။

ဒုကၡကို ဒုကၡဟု ျပသႏုိင္ေတာ္မူေသာ ဆရာေကာင္း ဆရာျမတ္တုိ႔ ရရွိျခင္းသည္ အဖုိးထုိက္တန္ ေလစြတကား။ တရားဘာ၀နာ ဆင္ျခင္၍ ပြားမိျပန္သည္။

႐ုပ္နာမ္သည္ ငါမဟုတ္ေခ်။ ငါမဟုတ္ေသာ ရုပ္နာမ္ကုိ ငါလုပ္လွ်င္ ဒုကၡလွလွႏွင့္ ေတြ႕ရေတာ့မည္ သာတကား။

႐ုပ္နာမ္သည္ မမွီခုိအပ္ေခ်။ မမွီခုိအပ္ေသာ သေဘာတုိ႔၌ လူသည္ ဒုကၡျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္လည္ေကာင္း၊ အနစၥပ်က္ရမည္ သေဘာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္စီးခ်ဳပ္ေပ်ာက္သျဖင့္ မပိုင္အပ္သည့္ အနတၱသေဘာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ မပုိင္လွ်င္ မဆုိင္ရသည္သာ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ႐ုပ္နာမ္ကို မမွီခုိအပ္သည္သာဟု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရေပလိမ့္မည္။

႐ုပ္နာမ္ကုိမွီခိုလွ်င္ ႐ုပ္နာမ္မခ်ဳပ္ႏုိင္ေခ်။ ႐ုပ္နာမ္မခ်ဳပ္လွ်င္ ဒုကၡမခ်ဳပ္သည္သာတည္း။ ထုိဒုကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းကုန္ဆုံးမႈ၏ နိဂုံး ရရွိအပ္ေသာ ႀကီးစြာေသာခ်မ္းသာျခင္းကုိ ရရွိႏုိင္းလိမ့္မည္ မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း သာတည္း။

႐ုပ္နာမ္ကုိ မမွီခုိအပ္သကဲ့သုိ႔ ႐ုပ္နာမ္ကုိ မခံစားအပ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ မခံစားအပ္ပါသနည္း။ ႐ုပ္နာမ္သည္ ျဖစ္ၿပီးပ်က္သြားသည္ မဟုတ္ေလာ။ ပ်က္သြားသည့္အရာအေပၚ ခံစားေနလွ်င္ ခံစားမႈေၾကာင့္ စြဲမက္ေသာအခါ ပ်က္သြားေသာအရာအေပၚ စြဲမက္ေနမိေပလိမ့္မည္။ ထုိအခါ စြဲမက္ျခင္းသည္သာ ဒုကၡအျဖစ္ က်န္ခဲ့၍ အစြဲအမက္ခံအရာႀကီးမွာ ပ်က္စီးခ်ဳပ္ၿငိမ္း ေပ်ာက္ကြယ္ကာ မပိုမဆိုင္ေသာ အသြင္သဏၭာန္ကုိ ေဖာ္ျပ သြားေတာ့မည္သာတည္း။ ဤနည္းသည္ အပ်က္တရား ႐ုပ္နာမ္အေပၚ မခံစားအပ္ေၾကာင္း ဆင္ျခင္ႏုိင္ဖြယ္ မဟုတ္ပါေလာ။

စာေရးသူသည္ မမွီခုိအပ္သည္ကုိ မမွီခုိအပ္ေတာ့ေၾကာင္း၊ မခံစားအပ္သည္ကုိ မခံစားအပ္ေတာ့ေၾကာင္း ေကာင္းစြာနားလည္ သေဘာေပါက္လုိက္မိေပသည္။

စာေရးသူအား ဤအသိဤအျမင္ ဤဆင္ျခင္တုံတရားတုိ႔ကို ေပးအပ္ပါေသာ ဤေဗာဓိေညာင္ေျမ အေျခအေနတုိ႔ကို စာေရးသူသည္ မလႊဲသာ၍ ခြဲခြာရေပဦးေတာ့မည္။ အဓိ႒ာန္ ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးေၾကာင္း သိနားလည္ၿပီးသည့္ ေနာက္၌လည္း ဆက္လက္၍ ေနစရာအေၾကာင္းအရာ ရွာမရေတာ့ေခ်။ အနာဂတ္ ကာလတြင္ ထမ္းေဆာင္စရာရွိသည့္ သာသနာ့တာ၀န္မ်ားကို ဆက္လက္၍ ထမ္းေဆာင္ရဦးမည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ျမတ္စြာဘုရားသားေတာ္မည္သည္ အနက္အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ေနရာမ်ဳိး၌သာ ေနထုိင္ေလ့ရွိၾကသည္ မဟုတ္ပါ ေလာ။ ဤေျမဤေလႏွင့္ ဤအေျခအေနတုိ႔ကုိ ခြဲခြာရေတာ့ မည္ဆုိေသာ္ မိမိ၏ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ျပန္ေျပာင္းသတိရေနမိျပန္သည္။ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ လြတ္ေျမာက္ျခင္း၊ ၿငိမ္းေအးခ်မ္းသာျခင္း၊ ေပါ႔ပါးျခင္း၊ ဟာလပ္ျခင္း၊ တည္ၿငိမ္ျခင္း၊ ၾကည္လင္ျခင္းတုိ႔ကို ေယာဂီမ်ားအား မွ်ေ၀ေပးရဦးမည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ေဗာဓိေညာင္ပင္ကိုလည္းေကာင္း၊ အနိမိတၱကုန္းကိုလည္ေကာင္း၊ မုဥၥလိႏၵာအုိင္ကိုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းကုိလည္ေကာင္း စာေရးသူသည္ မည္သုိ႔လွ်င္ ေမ့ေပ်ာက္ႏုိင္စြမ္း ရွိႏုိင္ပါေတာ့မည္နည္း။ ဤေနရာဤေဒသတုိ႔သည္ စာေရးသူ၏ ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ႀကီးစြာေသာအေထာက္အပံ့ ျပဳခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ မည္၍မည္မွ် အတုိင္းအတာအထိပင္ ျဖစ္ပါေစ….။ ေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ျခင္းပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ ဤေလာက၌မည္သူသည္ မေအာင္ျမင္ျခင္ပဲ ရွိပါလိမ့္မည္တည္း။ အထူးသျဖင့္ စာေရးသူရရွိေသာ ႀကီးစြာေသာခ်မ္းသာမႈ ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ဳိးကုိ မည္သူသည္ လက္မခံလုိပဲ ရွိၾကပါမည္နည္း။

ေအာင္ျမင္ျခင္း၏ေနာက္ကြယ္၌ အျခားလုိအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားသည္လည္း ထပ္ခ်ပ္မကြာ လုိက္ပါလာၾကေသးသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ဤသုိ႔ေသာ ေအာင္ျမင္ျခင္းကို စာေရးသူသည္ စာဖတ္သူတို႔အား ခြဲေ၀ေပးရာ၌ ဤစာအုပ္သည္ပင္ ပရိတ္သတ္ႀကီးအတြက္ စာေရးသူ၏ ေမတၱာျဖန္႔ေ၀ခ်က္ဟူ၍ သတ္မွတ္ႏုိင္ၾကရန္ ရည္သန္လုိက္ပါသတည္း။

ဤေလာက၌ တာ၀န္ကုိယ္စီ ရွိၾကသည္ျဖစ္ရာ စာေရးသူသည္ မိမိ၏တင္ရွိေနေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းမွ်ပင္ျဖစ္ေစ ေက်ျပြန္စြာ ထမ္းရြက္လုိက္ရေပၿပီ။ အေျခအေနမွာ ေမတၱာခြဲေ၀ ေပးလုိက္ ေသာ္လည္း အဆုံးအျဖတ္မွာ စာဖတ္သူ၏ ခံစားခ်က္အေပၚ မူတည္ေသးသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ စာေရးသူ သိသမွ် ျမင္သမွ် တတ္သမွ် စြမ္းသမွ်ေတာ့ မွတ္တမ္းတင္လုိက္ေပၿပီ။  မည္၍မည္မွ် အတုိင္းအတာအထိ ေအာင္ျမင္ မည္ကုိ ခန္႔မွန္းရာ၌ စာဖတ္သူ၏ ၀မ္းပန္းတသာ ႀကိဳဆုိႏုိင္မႈအေပၚ တည္ရွိေသးသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ဤသို႔ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေစရန္ စာေရးသူသည္ အမွန္ေတာ့ ဆရာေကာင္းဆရာျမတ္ထံ (၁၁)ႏွစ္ ခ်ဥ္းကပ္၍ အဆုိအဆုံးအမ ဩ၀ါဒခံယူခဲ့ရေပေသးသည္။ အရွင္ေမြး ေန႔ခ်င္းႀကီးလာရသူေတာ့ မဟုတ္ေပ။ အကယ္၍ ဟုတ္သည္ ဆုိလွ်င္လည္း စာေရးသူ၏ ဆရာျမတ္ႀကီးက လက္ဆင့္ကမ္း ပညာအေမြ ေပးခ်င္လာေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ပါရမီတုိ႔ကုိ စြန္႔တန္သေရြ႕ စြန္႔၍ ျဖည့္ဆည္းခဲ့ရေသးသည္ ဆုိသည့္အခ်က္ကုိေတာ့မူ သက္ညွာစြာ စဥ္းစားႏုိင္ရန္ တင္ျပရပါလိမ့္ဦးမည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

တကၠသိုလ္ဘုန္းဆင့္ ( မဟာ၀ိဇၨာ ) – သည္ ဆရာ၏ ကေလာင္ခြဲျဖစ္ပါသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္ —

Admin: www.chitnge.com

This entry was posted in Buddhism and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *