ေဗာဓိေညာင္ရိပ္ ေရာက္ခဲ့စဥ္က-12

Share

ေဗာဓိေညာင္ရိပ္ ေရာက္ခဲ့စဥ္က-12

အခန္း(၈)

မွတ္မိေသးသည္

ဤနည္းအားျဖင့္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ကာ အာလာပ၊ ပဋိသႏၶာရစကား အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေဆြးေႏြး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ခြင့္ ရလာခဲ့ေတာ့သည္။ အဆုိပါစခန္းအၿပီးတြင္ စာေရးသူစိတ္တုိင္းက် မိမိဘ၀အတြက္ အေရးပါလွေသာ ဤစာအုပ္ကုိျဖစ္ေစေသာ အဓိ႒ာန္တရား၀င္စခန္း၏ လမ္းစသည္ ေပၚလာပါေတာ့သတည္း။

ဗုဒၶဂယာျမန္မာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ ဦးဉာဏိႏၵက အစစတာ၀န္ယူထားသျဖင့္ ေအးၿငိမ္းခ်မ္းသာစြာ ေနထုိင္ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း အဓိ႒ာန္တရားစခန္း ၀င္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိရက္ပုိင္းအတြင္းတြင္ စာေရးသူ၌ ဘာတာ၀န္မွ မရွိေခ်။ ဘုရားဖူးဧည့္သည္ေတာ္ ႏုိ္င္ငံျခားသားမ်ားအား အလုိက္သင့္သလုိ ဧည့္ခံ စကားေျပာ႐ုံမွ်တပါး အျခားတာ၀န္ ႀကီးႀကီးမားမား မရွိေခ်။ ဤသုိ႔ စာေရးသူသည္ ဘ၀တစ္သက္တာမွတ္တမ္းကုိ ျပည့္စုံလာႏုိင္ေစေတာ့သည္။

စာေရးသူသည္ ေဗာဓိပင္ေအာက္သုိ႔ တစ္ေယာက္တည္း အေရာက္သြားခဲ့သည္။ ဘ၀အတြက္ ေလးေလးနက္နက္လည္း ဆင္ျခင္မိသည္။ ကံေကာင္းေထာက္မသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္မ်ား ေစာင့္ေရွာက္သျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ရတနာျမတ္သုံးပါး ဆရာမိဘ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အလုံးစုံေသာ အေထာက္အကူခ်က္တုိ႔ေၾကာင့္ ျမင့္ျမတ္ေသာေနရာတြင္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း တရားအားထုတ္ ေနရသည္။ ထူျခားသည္မွာ မိမိသံေယာဇဥ္ရွိလွေသာ ေယာဂီမ်ား၊ စာဖတ္သူပရိသတ္မ်ား အနီးအနား၌ မရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အႀကီးအမား သံေယာဇဥ္ဟူ၍ ျမဴတစ္ကြက္မွ် အနီးအနားမွာ မရွိ။ တရားကုိႀကိဳးစားအားထုတ္ရန္သာ အေၾကာင္းေပၚေနေတာ့သည္။ တရားဆုိသည္မွာလည္း ခက္ခဲနက္နဲ၍ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕လွေပရာ အဆင့္ဆင့္အလႊာလႊာတုိ႔ကုိ ျဖတ္သန္းရဦးမည္ျဖစ္သည္။ အခုထုိင္-အခုေပါက္ အခုေရာက္-အခုျမင္ အခုဆင္ျခင္၍ အခုပင္လွ်င္ နိဗၺာန္စံ၀င္ မ်က္ေမွာက္ျပဳမည္ဆုိေသာ သေဘာမွာ လြယ္ကူေသာသေဘာမဟုတ္။ သီလမွ သမာဓိသုိ႔လည္ေကာင္း၊ သမာဓိမွ ပညာသုိ႔လည္းေကာင္း၊ အဆင့္ဆင့္တုိးတက္ ရင့္က်က္ရသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ဤသေဘာကုိ ေစာေၾကာမိလ်က္ စာေရးသူသည္ စိတ္ရွည္သည္းခံ၍ ဇြဲႏွင့္အသဲႏွင့္ ႀကိဳးစားမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်လုိက္သည္။ စာေရးသူ၏ စိတ္ထဲမွာလည္း တခါတရံ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ မိမိပရိသတ္ႀကီးကုိ သတိရသည္မွလြဲ၍ ထူးထူးကဲကဲ ရင္ထဲ,ႏွလုံးထဲ၌ စြဲၿမဲေနေသာအရာ မေတြ႕ေခ်။ ေတြ႕ရသည္မွာ ခ်မ္းသာေအးၿငိမ္းမႈ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ စာေရးသူသည္ တရားဆင္ျခင္၍ ႏွလုံးသြင္းလ်က္ ရွိေန၏။ အကယ္၍သာ ထုိအခ်ိန္က ေရာင္ျခည္ေတာ္ေျခာက္သြယ္ ကြန္႔ျမဴးေတာ္မူေသာ ၊ ပူေလာင္မႈတုိ႔ကုိ ၿငိွမ္းသတ္ႏုိင္ေသာ သစၥာတရား၊ လြန္စြာမွ ၾကည္ညိဳျမတ္ႏုိး ႐ုိက်ဳိးဦးခုိက္ အပ္ပါေသာ ရဟႏၲာကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမ်ားတုိ႔၏ ေမတၱာသစၥာေရမုိး တန္ခုိးေတာ္တုိ႔ သြန္ၿဖိဳးေနသည္ဟု ဆိုမိပါလွ်င္ စာေရးသူသည္ မျငင္းမဖယ္ လက္ခံဖြယ္ရာသာ ရွိပါလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမွာ စာေရးသူသည္ လြန္စြာမွ ၿငိမ္းေအးခ်မ္းသာေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရႎ တရားေတာ္သည္ ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ဉာဏ္သတိ ယွဥ္သန္ထားေသာအခါ တရားေတာ္က ေစာင့္ေရွာက္ေနေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ရတနာသံုးပါး၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္က ေစာင့္ေရွာက္ေနေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း သိရွိရသည္။ လႈပ္ရွားမႈတိုင္း၌ ဉာဏ္ပညာသည္ ဆင္ျခင္လ်က္ရွိ၏။ (ကာယာႏုပႆနာ) – ကိုယ္ကာယတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈအပ်က္ကိုလည္းေကာင္း၊ () – ေပၚစိတ္ဒုကၡတရား၏ မၿမဲပံုကိုလည္းေကာင္း၊  (ဓမၼာႏုပႆနာ) – ႏူးညံ့သည္ျဖစ္ေသာ ေပါ့ေသာ လြတ္ေသာ ၿငိမ္ေသာ ခ်မ္းသာေသာ သေဘာတို႔ကိုလည္းေကာင္း ႐ႈပယ္ဆင္ျခင္ေနမိေပသည္။ သတိပ႒ာန္ ႏုပႆနာေလးမ်ိဳးစလံုးကို အလွည့္က် လိုအပ္သလို ႐ႈပယ္ဆင္ျခင္ေနမိေပသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ကလည္း ဆိတ္ၿငိမ္၊ ေနရာကလည္း ျမင့္ျမတ္၊ ဇြဲသတိၱကလည္း ထားရွိ၊ သတိကလည္း ၿမဲခိုင္၊ မယုိင္အညႊတ္ တည့္မတ္အပ္ေသာ တင္းၾကပ္ေသာသဒၶါက ျပည့္စံု၊ ယံုၾကည္ခ်က္ကလည္း ခိုင္မာလွေလရာ မၾကာမီ မိမိကိုယ္တိုင္ သမာဓိရွိေသာအသြင္သို႔ သက္၀င္သြားေၾကာင္း ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္လာ မိပါေတာ့သည္။

မိမိသမာဓိရွိသည္ကို သမာဓိရွိသည္ဟု သတိရိွေနျခင္းသည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ သေဘာတစ္ခုပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ တရားအားထုတ္သူ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ သမာဓိရွိေနလွ်င္ သတိအလိုလိုေကာင္းေနလိမ့္မည္ ဟူေသာ သေဘာထားကို စာေရးသူ ဤေနရာ၌ မေဆြးေႏြးလိုေပ။ စာေရးသူ တင္ျပလိုသည္မွာ တည္ၿငိမ္ေသာ သမာဓိကို မပ်ံ႕လြင့္ေသာ သတိႏွင့္အတူ ေမြးျမဴရရိွအပ္သည္ဟု သူေတာ္စင္မ်ား ဆိုဆံုးမထားဖူးေၾကာင္းကို တင္ျပလိုျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သတိတရားဆိုသည္မွာ မပ်ံ႕လြင့္အပ္သည့္နည္းတူ မေလ်ာ့နည္းရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္းကို နားလည္သေဘာေပါက္ရေပမည္။ သတိတမံ ဉာဏ္ေျမကတုတ္ ပညာစြန္း ခၽြန္းနဲ႔အုပ္ ဆိုေသာ ဆို႐ိုးစကားရွိသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

စာေရးသူသည္ သီလ သမာဓိ ပညာ သစၥာတို႔ကို ႀကိဳးစားေမြးျမဴေနမိေပသည္။ (ထာ၀ရလည္း ဆက္လက္၍ ေသတပန္ သက္တဆံုး ႀကိဳးစားေမြးျမဴမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားသည္) ေဗာဓိပင္ေအာက္၌ ရရွိေနေသာ သတိတရားသည္ ပညာဉာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သတိတရားဟု နားလည္ေနမိေပသည္။

သိျမင္ေပါက္ပိုင္၊

ေလးပါးခိုင္မွ၊

မယိုင္မယိမ္း၊

ဒုကၡၿငိမ္းမည္၊

ေအာင္ကိန္း ၀င္ခန္းတည္း ….. ။

ဟူေသာ အသိမ်ိဳးအတြက္ အေထာက္အပံ့ျပဳေနေသာ သတိအမ်ိဳးအစားပင္ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္ စာေရးသူသည္ ထိုကဲ့သို႔ပင္ ယံုၾကည္သက္၀င္ေနပါသည္။

ပညာသတိ၊

မရွိေသာသူ၊

မိုက္ေသာဟူ၏ …..

ဟူ၍ ပညာရွိမ်ား ဆံုးမ၍ထားသည္။ မိမိ၏ တည္ၿငိမ္ေသာသမာဓိအား မပ်ံ႕လြင့္ေသာသတိႏွင့္ အသိ၀င္ သတိယွဥ္ေနသျဖင့္ အနည္းငယ္ေတာ့ ေက်နပ္ေနမိသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ အေျမာ္အျမင္ကို ရွင္သန္ေစထားသည္။ မိမိ၏ တရားလုပ္ငန္းစဥ္ ဉာဏ္အျမင္ တည့္မတ္ေနသည္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ အသိယွဥ္ေနသည္။ ဉာဏ္ျဖင့္ျမင္ျခင္းသည္ မ်က္စိျဖင့္ျမင္ျခင္းႏွင့္မတူ၊ တမူထူးျခားေၾကာင္း ဤေနရာ၌ ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္လိုက္မိသည္။ စာေရးသူ၏ မံသစကၡဳမွာ ထိုအခ်ိန္၌ မိွတ္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဉာဏ္အျမင္ဆင္ျခင္ပံုမွာ ရဲရင့္ျပတ္သားသည္၊ တည္ၿငိမ္ရင့္က်က္သည္၊ ဉာဏ္ပညာ၌ သိျမင္ နားလည္မႈလည္္းရွိသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ဉာဏ္အျမင္သည္ ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းေနသည္။ ၀ိုးတိုး၀ါးတား မရွိ။ ထိုင္းမႈိင္းသုန္မႈန္မႈ ကင္း၏။ ရင္တြင္း၀ယ္ ဟာတာတာ ၿငိမ္းေအးေအးျဖစ္ေနသည္။ ပညာဉာဏ္သည္ ေကာင္းစြာၾကံစည္လ်က္ ရွိ၏။  ေအာင္ျမင္ရမည္သာတည္း။ တရားသေဘာကို ဉာဏ္ပညာသည္ ဆင္ျခင္ေနသည္။ အပ်က္တရားမ်ားကို လက္မခံေခ်။ ပယ္႐ႈလ်က္ရွိ၏။ ႀကိဳးစားလွ်င္ ေအာင္ျမင္မည္ဟူ၍လည္း ယံုၾကည္ထား၏။ တရားလုပ္ေနၿပီဟူ၍လည္း နားလည္ယံုၾကည္မိသည္။ အလုပ္လုပ္ရမည္၊ ႀကိဳးစားရမည္၊ ဇြဲရွိရမည္၊ ဉာဏ္ယွဥ္ရမည္၊ ႐ႈပယ္ရမည္ ဆိုသည္တို႔ကိုလည္း ေကာင္းစြာအၾကံဉာဏ္ထုတ္သျဖင့္ ေပၚေပါက္ေန၏။ ဉာဏ္ျဖင့္ဆင္ျခင္၍လည္း တကယ္႐ႈသတ္ေန၏ ၊ မျပတ္လပ္ေသာ ၀ီရိယစိုက္ထုတ္ေန၏ ဤေလာကႀကီး၌ ႀကိဳးစားမွတိုးပြားရမည္ မဟုတ္ပါေလာ …..

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

တကၠသိုလ္ဘုန္းဆင့္ ( မဟာ၀ိဇၨာ ) – သည္ ဆရာ၏ ကေလာင္ခြဲျဖစ္ပါသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္ —

Admin: www.chitnge.com

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *