သိပၸံပညာေတြ႔သည္ဆိုသည္မွာလည္းဘာမွမဟုတ္ေသးပါ

Share

သိပၸံပညာေတြ႔သည္ဆိုသည္မွာလည္းဘာမွမဟုတ္ေသးပါ

 

Bism and Sci    ဆရာေတာ္ဦး၀ိစိတၱ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည့္အတိုင္း —

“ငါတို႔ တိပိဋကေတြဟာ တံခါးေခါက္ယံုမွ်သာပဲ…” ဆိုေသာ စကားကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ေနသည္။

သိပၸံပညာသည္ (T.O.E) ဟုသာ ေၾကြးေၾကာ္ေနသည္။ (T.O.E) ကို မရႏိုင္ေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔မသိေသာ အရာမ်ား ရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ — ေလာကုတၱရာ ပညာရပ္မ်ား ၊ အရိယာ၏ မဂ္ဥာဏ္ဖိုလ္ဥာဏ္မ်ား စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ သိပၸံပညာသည္ (T.O.E) ကိုမရႏိုင္၊ (T.O.S) သာ ရႏိုင္သည္ဟု စာေရးသူ တခ်ိန္က ေရးသားခဲ့ဖူးသည္။

(T.O.S) ဆိုသည္မွာ (Theory of Something) ျဖစ္သည္။ (Theory of Something) ကိုမူ သူတို႔ ရႏိုင္သည္။ (Theory of Everything) ကိုမူ မရနိုင္ေခ်။ သူတို႔သည္ (Everything) ကိုမူ မသိႏိုင္ေခ်။ သူတို႔ ရုပ္ယႏၱရားႏွင့္လည္း မည္သည့္အခါမွ (Everything) ကို သိႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ နိဗၺာန္၏ သေဘာသဘာ၀ကိုမူ ေလာကုတတၱရာပညာျဖင့္ အရိယာ မဂ္ဥာဏ္ဖိုလ္ဥာဏ္ ျဖင့္သာ သိႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း “စတုမဂၢ ဥာေဏန သိစိၥကတဗၺံ” ဟုေသာ စကားရိွသည္။ ေလးပါးေသာ မဂ္ဥာဏ္ဖိုလ္ဥာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ေသာ နိဗၺာန္ဟု ဖြင့္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအရာ၌  သိပၸံကို ေလးစားေသာ္လည္း အသံုးခ်ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သိပၸံသည္ အရာရာကို သိႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ သိပၸံအား နံပါတ္ကုန္ေျမွာက္စားရန္ေတာ့မူ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism & Science and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *