တရားအရာ၌မွန္ကန္ရန္လိုသည္

Share

တရားအရာ၌မွန္ကန္ရန္လိုသည္

bism07 ေယာဂီမ်ား တရားအရာမွာ မွန္ကန္ဖို႔လိုေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း သတိထားရမယ္။ ဘုရားေဟာအတိုင္း ျဖစ္ရမယ္။ တရားက်င့္နည္းေလးမ်ိဳးဆိုရင္ ေလးမ်ိဳးျဖစ္ရမယ္ – ကိုယ္က ငါးမ်ိဳး၊ ေျခာက္မ်ိဳး လုပ္ခ်င္လို႔ မရဘူး – ဒါဘုရားကို ကန္႔လန္႔တိုက္တာပဲ။

ေဟာတဲ့ တရားက်င့္နည္းက ေလးမ်ိဳးပဲရွိတာ ေယာဂီေတြ သိၿပီးသားပါ။ ကာယ၊ ေ၀ဒနာ၊ စိတၱ၊ ဓမၼ ေလးမ်ိဳးပဲရွိတာ။

တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ထြင္ခ်င္ၾကတယ္။ ပဥၥမေျမာက္ တရားက်င့္နည္းေတြ ဘာေတြ ထြင္ခ်င္ၾကတယ္။ ဒါ ဘုရားကို ကန္႔လန္႔တိုက္တာပါပဲ။ တရားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔က မွန္ကန္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။

စာေရးသူက တရားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အမွန္အကန္ပဲ ေျပာခဲ့ေရးခဲ့ ေဟာခဲ့တယ္။ အနိစၥရႈတယ္ဆိုတာ အမွန္ကန္ဆံုး တရာရႈနည္းပဲ ျဖစ္တယ္။ ဘုရားေဟာ တရားပဲ။ မွားစရာလည္း မရွိဘူး။ ေယာဂီမ်ားလည္း က်င့္ေနလို႔ ထိုက္တန္သေလာက္ အေလ့အက်င့္လည္း ရၿပီ။ သမာဓိလည္း ရေနၾကၿပီ သိပ္ေကာင္းပါတယ္။ ဒီအတိုင္းပဲ ဆက္က်င့္ပါ။

ဘုရားေဟာ တရားအတိုင္းပဲ တစ္ေသြမတိမ္းဘူး — အနိစၥ လကၡဏာ ဆင္ျခင္ျခင္းဟာ ျမတ္စြာဘုရား အလိုေတာ္က်မ်ား ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားေဟာတဲ့ တရားအတိုင္းပဲ က်င့္ပါ။ အနိစၥရႈပါ၊ ျဖစ္ပ်က္ကို ရႈပါ။

ဘုရားေဟာ ကန္႔လန္႔တိုက္ၿပီးေတာ့ ပဥၥမေျမာက္ က်င့္နည္းေတြ ဘာေတြ ထြင္တာကို သြားၿပီးမယံုနဲ႔ — မေကာင္းတဲ့စိတ္အစား ေကာင္းတဲ့စိတ္ အစားထိုးမယ္ ဘာညာနဲ႔  — တရားက်င့္နည္း အမွားေတြကိုသြား မလိုက္နဲ႔ ကိုယ္က ဒုကၡျဖစ္မယ္။ ျမတ္စြာဘုရားကို ကန္႔လန္႔တိုက္ရာက်တယ္။ အဲဒီ အသိုင္းအ၀ိုင္းကို မပါဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒီ အသိုင္းအ၀ိုင္းကေတာ့ ငါ့ျမင္းငါ့စိုင္း စစ္ကိုင္းေရာက္ေရာက္ ေဟာၾက ေျပာၾကတာ ဒါဟာ ဘုရားေဟာ အစဥ္အလာနဲ႔ မကိုက္ညီဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း ေျပာၾကေဟာၾကတာေတြက အမွန္အကန္ မဟုတ္ၾကဘူး။ အမွန္အကန္မွ အဖိုးတန္တာပါ၊ တန္ဖိုးရွိတာပါ၊ ခိုင္မာတာပါ။ အမွန္အကန္ မဟုတ္ရင္ ေလလြင့္မွာပါပဲ။ လူလည္ေခါင္ ေလလည္သလိုပဲ အီး ျဖစ္သြားမွာပါ။

မမွန္မကန္ လုပ္ႀကံၿပီး သတင္းလႊင့္ ျဖန္ျဖဴးတာေတြကလည္း ေနာက္ပိုင္းက် အီးျဖစ္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြက အေၾကာင္းျပဳစရာ အေၾကာင္းမရွိေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါတယ္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)  

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *